Jdi na obsah Jdi na menu
 


Adopce na dálku - všeobecné informace

21. 4. 2007

Þ jsou to projekty České katolické charity, jejichž hlavním cílem je finanční podpora konkrétního dítěte v cílové zemi konkrétním dárcem;

Þ dlouhodobým cílem je zvýšení vzdělanosti a kvality života dětí ze sociálně slabých rodin;

Þ důraz je kladen na maximální zapojení partnerské organizace v cílové zemi na přípravě projektu, stanovení kritérií pro výběr dětí a na rozvojový charakter projektu;

Þ specifickým rysem projektů je navázání osobních vazeb mezi dárcem a obdarovaným prostřednictvím vzájemné korespondence;

Nejedná se tedy o skutečnou adopci, ale o adresnou finanční pomoc vybranému dítěti. Takto vložené peníze, se stávají trvalým vkladem do života každého dítěte. V zemích, kam je pomoc směrována je právě chudoba tou největší překážkou v dosažení vzdělání. A to i tehdy, je-li vzdělání bezplatné. Rodiče dětí vzhledem k ekonomické situaci rodiny často upřednostňují jiné, z jejich pohledu důležitější, věci než je právě vzdělání. Děti velmi často musí svou prací pomáhat rodině k získání těch nejzákladnějších potřeb. Konečným cílem tedy vlastně je, aby "adoptivní děti" dokázaly v životě zabezpečit svoje rodiny tak, aby jejich děti už nemusely být do rozvojových programů zařazovány.

Adopce na dálku® Diecézní charity Plzeň jsou směrovány do zemí Latinské Ameriky - Bolívie a Paraguaye. Přestože je ekonomická úroveň zemí Latinské Ameriky různá, hranice skutečné chudoby, chudoby, která se dětem stává překážkou je všude podobná.

Výše ročního příspěvku na jedno dítě je u všech projektů Adopce na dálku® Diecézní charity Plzeň stejná - 6.600 Kč. Částku je možné uhradit jednorázově, případně v pololetních či měsíčních splátkách.

V cílových zemích Latinské Ameriky nesou naše projekty Adopce na dálku® název Padrinazgo sin fronteras (Kmotrovství bez hranic). Kmotr je tam stále ještě tím, kdo má dítěti pomáhat, nemohou-li rodiče dostát svým závazkům. Staňte se i jedním z kmotrů.

Kontakt: - Diecézní charita Plzeň - Hlavanova 16, 326 00 Plzeň - tel. 377 221 540, 731 433 010 - č.ú. pro dary na podporu projektu: 752 77-127/2700, var.symbol:9999; podpora dětí v misijních zemích, zejména jejich vzdělání;  www.charita.cz/plzen;