Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diana Torezz

22. 2. 2008

V srpnu 2007 naše farnost adoptovala druhé dítě, aby mu svou finanční pomocí pomohla získat potřebné vzdělání pro život v jeho rodině a v rodné zemi. 

Základní informace o dítěti: 
Křestní jméno:                       Diana
Příjmení:                                Torezz
Datum narození:                    4. 11. 1998
Stát:                                        Bolívie
Departmen:                            Beni
Provincie:                               Moxos
Bydliště:                                 Buena
Škola:                                     San José del Cavitu
Třída:                                      1. třída
Pohlaví dítěte:                       dívka
Náboženství:                          katolické
Zdravotní stav:                       dobrý        
Sourozenci:                            3

RODINA

 

Otec

Matka

Jméno

Issax Torrez Maguete

Esperanza Matareco Noza

Datum narození

17. 6. 1975

18. 12. 1982

Zaměstnání

zemědělec

práce v domácnosti

Zdravotní stav

dobrý

dobrý

   ZÁKLADNÍ INFORMACE O BOLÍVII 

·        poslední indiánská země, jediná země Jižní Ameriky, kde většina obyvatel je indiánského původu, např. Kečuánci – 30 % (potomci Inků) a Aymarové – 25 %;

·        najdeme zde nejvýše položené město světa – Potosí (4090 m.n.m.) a nejvýše položené hlavní město světa – La Paz (4 000 m.n.m.);

·        má dvě hlavní města: Sucre – oficiální hl. město a sídlo nejvyššího soudu + La Paz – sídlo vlády a parlamentu + největší bolívijské město, v českém překladu znamená tento název „mír“ (má 1,2 mil. obyv.);

·        rozloha země je > jak 1 mil. km2, ale počet obyvatel je < jak má ČR, pouze 8,5 mil.;

·        úřední jazyky: španělština, kečuánština, aymarština;

·        náboženství: římskokatolické  > 90 %;

·        hospodářství: druhá nejchudší země Latinské Ameriky, převažuje zemědělství (sójové boby, káva, koka, kukuřice, chov skotu, ovcí a prasat) + těžba nerostných surovin (cín, stříbro, zinek, zlato síra);

·        člení se na 9 departamentos;

·        vznik: 6. 8. 1825; název země je odvozen od jména prvního bolívijského prezidenta Simóna Bolívara;

·        vlajka země: červená barva symbolizuje bolívijská zvířata a osvobozeneckou armádu, zelená – plodnost a žlutá – nerostné bohatství;

·        na hranicích s Peru leží největší jezero Jižní Ameriky – jezero Titicaca;

KDE POMÁHÁME

Bolívie je druhou nejchudší zemí Jižní Ameriky. Průměrná mzda je zde asi 85 USD, výdaje čtyřčlenné rodiny však činí kolem 200 USD. Většina rodin je však vícečetná. Na vesnicích je obtížné získat pracovní příležitosti a tak převážná část obyvatelstva si potraviny zajišťuje z vlastních zdrojů (vlastní pole). Vzdělání je bezplatné pro všechny, schází však potřebná infrastruktura. V mnoha odlehlých oblastech nejsou školy vůbec, v jiných jen na úrovni našeho prvního stupně. Situace v jednotlivých departamentech (obdoba našich krajů) se liší. Ve více než polovině z nich je však stav charakterizován pojmem stav bídy. S rostoucí vzdáleností od civilizace klesá i kvalita výuky, je daná nižší úrovní vyučujících. Vzhledem k nízké hustotě osídlení nemůže převážná většina dětí docházet do školy denně, v zemi je proto zřízená síť internátních zařízení, ve kterých jsou děti ubytovány v průběhu celého školního roku. Jejich správa je svěřena většinou církevním organizacím. A právě v osmi takovýchto internátech jsou vybírány i "naše" děti. Oblast, ve které se nacházejí, leží v amazonské části Bolívie, asi ve dvousetkilometrovém okruhu kolem Trinidadu - hlavního města departamentu Beni.

NAŠI PARTNEŘI

Naší partnerskou organizací tam je Pastoral Social Caritas Beni -obdoba naší Diecézní charity. Beni je jedním z devíti departamentů Bolívie. Jeho hlavním městem je Trinidad, kde také sídlí naši partneři. Za zmínku stojí také název, pod kterým je náš projekt v Bolívii prezentován. "Padrinazgo sin fronteras" (v překladu "Kmotrovství bez hranic") vyjadřuje pro tamější obyvatele ducha a smysl celého projektu mnohem přesněji. A možná by se mohl stát i zamyšlením pro nás zde. Institut kmotra má ve všech zemích Jižní Ameriky stále onen původní význam. Kmotr je pro dítě tím, kdo se o něj má postarat, když to není v možnostech jeho vlastních rodičů Je to morální závazek, který je přijímán dobrovolně a vytváří mezi kmotrem a kmotřencem doživotní osobní vztah. Kmotr se stává členem rodiny dítěte a zajímá se o něj nejen v dobách, kdy potřebuje pomoc. Je to vztah nejen závazku, ale i radosti. A my bychom si přáli, aby se takovým stal i pro naše "adoptivní rodiče. Děti navrhované k "adopci" vybírají místní lidé (vedoucí internátů a učitelé ve spolupráci se zástupci partnerské charitativní organizace).

CO VŠE JE DĚTEM Z VAŠÍ POMOCI HRAZENO

  • Nákup školních učebnic

  • Nákup dvou školních uniforem

  • Nákup školních potřeb

  • Nákup oblečení

  • Léky a lékařské ošetření

  • Poštovní poplatky a organ.náklady (do 8% z převedené částky)

PATRONÁT NAD PROJEKTEM

Na české straně převzal Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, na bolivijské Mons. Manuel Eguiguren, pomocný biskup Apoštolského vikariátu v Beni sídlícího v hlavním městě tohoto departamentuTrinidadu Záštitu nad projektem na české straně převzal Ing. Jiří Šneberger, primátor města Plzně.