Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pastorační plán farnosti pro rok 2018

8. 4. 2018

Pastorační plán farnosti pro rok 2018

25. března

Květná neděle s žehnáním ratolestí.

Křížová cesta ulicemi Chudenic, začátek u kostela v 15:00 hod

 

29. března

Zelený čtvrtek – mše sv. v 18:30 hod. na památku ustanovení Nejsvětější svátosti, adorace od 19:00 do 23:00 hod

 

30. března

Velký pátek – velkopáteční obřady od 17:30 hod, adorace od 19:00 do 23:00 hod

 

31. března

Bílá sobota – adorace u Božího hrobu od 9:00 do 18:00 hod.

Velikonoční vigilie – obřady a mše sv. v 20:00 hod.

 

1. dubna

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – mše sv.  s žehnáním pokrmů        /8:30 Švihov, 10:10 Dolany, 12:00 Vřeskovice, 14:00 Chudenice/                Od 16:00 hod velikonoční posezení na faře.

 

2. dubna

Pondělí velikonoční /8:30 Švihov, 10:10 Dolany, 12:00 Vřeskovice, 14:00 Měčín/

 

9. dubna

Mše sv. – hrad Švihov - Zvěstování Páně – 18:00 hod.

29. dubna

Mše sv. poutní Petroviče u Měčína

29. dubna

Mše sv. poutní Petrovice u Měčína v 14:00 hod.

 

10. května

Slavnost Nanebevstoupení Páně – mše sv. v 17:30 hod Měčín

 

19. května

Mše sv. poutní ke cti sv. Jana Nepomuckého – Nedanice 10:00 hod. Lhovice 13:00 hod.

 

20. května

Poutní mše sv. ke cti sv. Jana Nepomuckého – Ježovy 10:10 hod

 

20. května

Seslání Ducha Svatého/ 8:30 Švihov, 12:00 Vřeskovice, 14:00 Dolany/

 

26. května

Pouť k Nejsvětější Trojici - Chlumská v 15:00 hod. Poté občerstvení.

 

27. května

První svaté přijímání – DOLANY 10:10 hod.

 

30. května

Mše sv. - hrad Švihov - Navštívení Panny Marie - 18:00 hod

 

3. června

Slavnost Božího těla - mše sv. s průvodem NSO                                          /8:30 Švihov, 11:00 Dolany, 15:00 Chudenice/

 

10. června

Poutní mše sv. NSPJ Červené Poříčí 14:00 hod – zámecká kaple

 

16. června

Zakončení výuky náboženství - dětský den

 

24. června

Poutní mše sv. Vřeskovice 10:30 - Narození sv. Jana Křtitele      14:00 Bíluky u Měčína 

 

30. června

Balkovy - bohoslužba slova

 

1. července

Poutní mše sv. Dolany ke cti sv. Petra a Pavla, 9:30 hod, občerstvení a posezení ve farní budově

 

5. července

Slavnost sv. Cyrile a Metoděje – Švihov 10:00 hod.

 

6. července

FARNÍ DEN

 

8. července

Poutní mše sv. Nezdice ke cti sv. Prokopa 13:30 hod.

 

28. července

Poutní mše sv. ke cti sv. Anny- Roupov v 14:00 hod,                Svrčovec v 16:00 hod

 

29. července

Poutní mše sv. ke cti sv. Anny – Chudenice v 10:00 průvod od kostela a v 10:45 mše sv. u kaple, poté občerstvení

 

15. srpna

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – hrad Švihov 18:00 hod

 

22. srpna

Pouť ke cti sv. Jana Pavla II.- Strážov na Šumavě, mše sv. 18:00 hod   /společně autem, vlakem nebo i pěšky/

 

1. září

Poutní mše sv. Radkovice u Měčína 10:30

 

2. září

Poutní mše sv. ke cti sv. Jiljí – Švihov na hřbitově v 10:30 hod

 

9. září

Poutní mše sv. Borovy – v 10:30 průvod od mlýna a mše sv. v kapli

 

16. září

Poutní mše sv. Jíno – Jména P. Marie – v 14:00 hod.

 

28. září

Hlavní poutní mše sv. ke cti sv. Václava – Švihov 10:00 hod mše sv., posezení a občerstvení na faře

 

28. září

Poutní mše sv. ke cti sv. Václava Mezihoří 14:00 hod

 

29. září

Poutní mše sv. ke cti sv. Václava Třebýcinka 14:00 hod

 

30. září

Poutní mše sv. ke cti sv. Václava Přetín 14:00 hod, občerstvení

 

7. října

Poutní mše sv. Křenice 14:00 hod.

 

28. října

Poutní mše sv. - Bolfánek u Chudenic ve 14.00 hod /za příznivého počasí/

 

1. listopadu

Pobožnost na hřbitově Měčín 16:00 hod a mše sv. v kostele

 

1. listopadu

Pobožnost na hřbitově Dolany 18:00 a mše sv. v kostele

 

2. listopadu

Pobožnost na hřbitově  Švihov16:00 hod a mše v kostele sv. Jiljí

 

3. listopadu

Pobožnost na hřbitově Chudenice 16:00 a mše sv. v kostele

 

4. listopadu

Pobožnost na hřbitově Vřeskovice 11:30 a mše sv. v kostele

 

25. listopadu

              Slavnost Ježíše Krista Krále.                                            

Od 15:00 posezení na faře- konec církevního roku.

 

26. listopadu

Výroba adventních věnců na faře ve Švihově od 16:00 hod

 

2. prosince

První neděle adventní - žehnání adventních věnců                      /Chudenice 1. prosince/

 

prosinec

Roráty- farní kostel Švihov – od 7:00 hod

 

9. prosince

Poutní mše sv. Měčín 10:30 hod. a Obytce 14:00 hod.

 

24. prosince

16:00 Nezdice, 16:00 Měčín- bohoslužba slova, 19:00 Vřeskovice, 21:00 Švihov- bohoslužba slova, 22:00 Dolany, 24:00 Chudenice

 

25. prosince

8:30 Švihov, 10:10 Dolany, 12:00 Vřeskovice, 14:00 Měčín

 

26. prosince

8:30 Švihov, 10:10 Dolany, 12:00 Vřeskovice, 14:00 Chudenice

 

27. prosince

Mše sv. Švihov 17:30 + žehnání vína s ochutnávkou.

 

30. prosince

Svátek Svaté rodiny a obnovení manželských slibů

 

31. prosince

Poděkování za uplynulý rok - v 16:00 hod mše sv. Švihov,          pobožnost, Te Deum