Jdi na obsah Jdi na menu
 


Milovaní přátelé, drazí farníci! Jestli máte zájem něco přispět i pomoc farnosti, můžete poslat na farní účet s poznámkou dar na farnost ve Švihově - č.účtu 173463345/0300 nebo předat hotovost na faře ve Švihově . Děkuji

***************

  Kostel sv. Václava Švihov
 
 
NOC KOSTELŮ - 24. května 2019
 
 
Program:

18:30 - 19:20 Komentovaná mše sv.

19:25 - 19:30 Zvonění a zahájení 

19:30 - 19:40 Zpěv a hudba 

19:40 - 20:00 Kostel sv. Václava - z historie 

20:00 - 20:30 Modlitba zpěvem / Litanie Loretánská / 

20:30 - 21:15 Prohlídka kostela a fary 

21:15 - 22:00 Adorace, kostel při svíčkách 

22:00 - 22:00 Modlitba na závěr a poděkování

**************************************************************************

Po celý měsíc květen budou májové pobožnosti.

Všechny vás srdečně zveme k chválám Královny máje.

Související obrázek

***************

http://prawymsierpowym.pl/wp-content/uploads/2015/04/credo-10.jpg

 

Přeji nám všem k těmto velikonočním svátkům:

  • aby každý pokřtěný toužil po daru víry,
  • aby každý věřící byl poznat podle svého života, podle radostného naplňování svých povinností,
  • aby každý, komu bylo jakkoli ukřivděno, hledal cestu usmíření… pak můžeme mít jistotu, že Kristus nezemřel nadarmo.

Požehnané svátky velikonoční přeje P. Tomasz

 

 

 

******************************

 

logo-2019-001.jpg

 

 

 

https://biskupstviplzen.blob.core.windows.net/images/biskupstviplzen.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/1164_/m_max__w_1440__o/hroznata-6.jpeg

 

Bože, tys vedl blahoslaveného Hroznatu k tomu, že se odvrátil ode všeho, čím se pyšní svět a nastoupil cestu kříže. Opustil všechno, co měl a dal v oběť i svůj život.
V yslyš naše prosby a posiluj nás, abychom následovali příklad jeho lásky a statečnosti, byli vysvobozováni z pout hříchů a od úkladů nepřátel a mohli se radovat z jeho svatořečení. Zvláště Tě prosíme o milost…… a děkuji Ti, že mě vyslyšíš na přímluvu svého věrného a trpělivého služebníka blahoslaveného Hroznaty. Neboť Ty, Bože, v dokonalé Trojici žiješ a kraluješ na věky věků. Amen

Otče náš… Zdrávas… Sláva Otci…

Maria, Matko Spasitele a Královno všech svatých, vypros nám nové kněze, řeholníky a křesťanské rodiny.

Svatý Norberte, oroduj za nás!

Blahoslavený Hroznato, oroduj za nás!

******