Jdi na obsah Jdi na menu
 


Milí Farníci.  Nezapomeňte, že farnost - to jste Vy

Doufám, že budete nadále finančně podporovat naší farnost. Příspěvek na farnost můžete dát přímo mně nebo zaslat na účet farnosti: Název účtu: Řk farnost Švihov; č.ú. 173463345/0300; ČSOB, divize: Poštovní spořitelna. Částku můžete zaslat jednorázově nebo zřídit trvalý příkaz k úhradě. Pokud by to byla každý měsíc částka 50, 100, 200 Kč, … bude to pro farnost velká, ba obrovská pomoc. Koncem roku Vám bude zaslané potvrzení o přijetí daru, které lze připojit k daňovému přiznání! Mnohokrát děkuji za pochopení a za všechny projevy přízně a podporu naší činnosti. Sám, bez cizí pomoci a bez peněz, bohužel nemohu nic dělat. S Vaší pomocí udělám všechno, na slávu Boha. Děkuji, děkuji, děkuji.

 

*************************************************************************************

Příležitost ke svátosti smíření je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Prostor pro zpověď je zvlášť vyhrazený každý pátek během pobožnosti, v Klatovech každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození P. Marie od 9:00 do 12:00 hod.

Každou třetí neděli v měsíci po nedělní mši svaté ve Švihově  nabízím setkání ve farní budově k prohlubování vztahů mezi námi.

Biblická hodinaŠvihov - první neděle v měsíci od 19 hodin na faře, Dolany - čtvrté úterý v měsíci 30 minut před mší sv. Udělejme jsi čas, prosím o účast na biblické hodině.

Vyučování náboženství  bude probíhat ve farních prostorách na začátku každého měsíce v pátek od 19:00 hodin pro starší děti a v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin pro mladší děti se Sestrou Gonzagou. Prosím o přihlášení svých dětí. První setkání bude 14. a 15. září 2018.

Ze sbírky  na bohoslovce / 19. srpna / naše farnost odeslala 4322,- Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“. V neděli 21. října se bude konat sbírka na misie.

Poutní bohoslužba v Radkovicích u Měčína  bude sloužena 1. září v 10:30 hod.

Poutní bohoslužbu ke cti sv. Jiljí  budeme slavit ve Švihově 2. září v 10:30 hod. Mše sv. v Dolanech bude v 8:30 hod., ve Vřeskovicích se mše sv. ruší. Ve 14:00 hod. bude sloužena mše sv.  v Nezdicích.

Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Borovech  bude sloužena 9. září, začínáme v 10:30 hod. průvodem od mlýna. Velice Vás prosím o účast na této pouti!!!

Bude pouze mše sv. v 8:00 hod. ve Švihově, všechny ostatní bohoslužby se tento den ruší!

Diecézní pouť do kláštera Teplá se uskuteční 15. září -  putujeme soukromě. Začátek v 9:45 hod., v 14:30 hod. mše sv., zakončení pouti v 15:45 hodin. Mše sv. v Chudenicích 15. září nebude, prosím o účast na této pouti. Zájemce o ev. společné putování prosím o přihlášení do 9. září 2018, mobil: 732 540 052.

Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Jíně  bude slavena 16. září ve 14:00 hod.

Pouť ke cti sv. Václava ve Švihově28. září v 10:00 hod. mše sv. ke cti sv. Václava a za požehnání pro českou vlast, poté posezení a občerstvení ve farních prostorách. Srdečně Vás zvu.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Václava na území farnosti budeme slavit:

- Přetín                  30. září ve 14:00 hod., mše sv. v Chudenicích 29. září nebude!

- Mezihoří             28. září ve 14:00 hod.

- Třebýcinka        6. října  ve 14:00 hod.

Poutní bohoslužba ke cti Panny Marie Růžencové   bude sloužena v Křenicích       7. října ve 14:00 hod. Bohoslužba v Chudenicích v sobotu 6. října se ruší. Srdečně zvu.

Náboženství pro děti  proběhne 12. října v 19:00 hod. a 13. října od 9:00 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme.

Děkovná bohoslužba   u příležitosti výročí posvěcení kaple ve Svrčovci se bude konat      28. října v 10:10 hod. Tento den se ruší bohoslužba v Dolanech.

Pozor!!!27. října změna letního času na zimní, posun ručiček hodin z 3:00 hod. na 2:00 hod. Změna hodin bohoslužeb – v zimním čase o hodinu dřív!!!

Poutní bohoslužbu ke cti sv.Wolfganga budeme slavit 28. října ve 14:00 na Bolfánku v Chudenicích. V případě nepříznivého počasí bude sloužena mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele! Bohoslužba v sobotu 27. října se ruší.