Jdi na obsah Jdi na menu
 


Milí Farníci.  Nezapomeňte, že farnost - to jste Vy

Doufám, že budete nadále finančně podporovat naší farnost. Příspěvek na farnost můžete dát přímo mně nebo zaslat na účet farnosti: Název účtu: Řk farnost Švihov; č.ú. 173463345/0300; ČSOB, divize: Poštovní spořitelna. Částku můžete zaslat jednorázově nebo zřídit trvalý příkaz k úhradě. Pokud by to byla každý měsíc částka 50, 100, 200 Kč, … bude to pro farnost velká, ba obrovská pomoc. Koncem roku Vám bude zaslané potvrzení o přijetí daru, které lze připojit k daňovému přiznání! Mnohokrát děkuji za pochopení a za všechny projevy přízně a podporu naší činnosti. Sám, bez cizí pomoci a bez peněz, bohužel nemohu nic dělat. S Vaší pomocí udělám všechno, na slávu Boha. Děkuji, děkuji, děkuji.

 

*************************************************************************************

 

Poutní mše sv. ke cti sv. Prokopa v Nezdicích bude sloužena 7. července ve 13:30 hod. Srdečně zvu.

 

Poutní slavnost ke cti P. Marie Klatovské - hlavní program je připraven na sobotu 13. července. Přesný program najdete na nástěnce u kostela nebo na webu farnosti Klatovy.

Nedělní setkávání farníků a všechny ostatní aktivity budou znovu pokračovat v měsíci září.

Ve dnech 8. července - 26. července včetně se ruší všechny bohoslužby ve všední dny v naší farní oblasti z důvodu mé dovolené.  

V Chudenicích nebudou mše sv. v sobotu, prosím o účast na mši sv. v neděli.

V neděli mše sv. ve farnosti jako obvykle. Za pochopení děkuji!

V neděli 21. 7. 2019 bude v Dolanech mše sv. v 10:45 hod.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Anny a sv. Jáchyma  budou slouženy:

 27. července v Roupově v 14:00 hod;  ve Svrčovci v 16:00 hod.

 28. července v Chudenicích: průvod v10:00 hod. od kostela, mše sv. v 10:45 hod. před kaplí sv. Anny u hřbitova.

Tento den se ruší všechny ostatní bohoslužby v naší farní oblasti.

Modlitební štafeta-ve dnech 4.- 10. srpna se modlíme za farnost Švihov. Ve farnosti mše sv. v neděli a každý všední den jako obvykle (výjimečně i v pondělí ve Švihově v 18:30). Velice prosím o hojnou účast farníků z celé farnosti na bohoslužbách a zapojení se do modliteb v rámci modlitební štafety při relikviích sv. Bartoloměje. Srdečně zvu a děkuji.

Svátek Proměnění Páně - 6. srpna - mše sv. v Dolanech v 18:00 hod. Srdečně zvu.

Poutní bohoslužba v hradní kapli Nanebevzetí P. Marie ve Švihově bude sloužena ve středu 14. srpna v 18:00 hod. Srdečně Vás zvu.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie15. srpna v 17:30 hod. mše sv. v Měčíně. Srdečně zvu.

V neděli 18. srpna bude při mši sv. sbírka na bohoslovce.

22. srpna 2018 - farní pouť ke sv. Janu Pavlu II. do Strážova autem, vlakem + pěšky z Nýrska, mše sv. v 18:00 hod. Srdečně zvu.

Poutní bohoslužba v Radkovicích u Měčína  bude sloužena v sobotu 31. srpna

v 10:30  hod.