Jdi na obsah Jdi na menu
 


Milí Farníci.  Nezapomeňte, že farnost - to jste Vy

Doufám, že budete nadále finančně podporovat naší farnost. Příspěvek na farnost můžete dát přímo mně nebo zaslat na účet farnosti: Název účtu: Řk farnost Švihov; č.ú. 173463345/0300; ČSOB, divize: Poštovní spořitelna. Částku můžete zaslat jednorázově nebo zřídit trvalý příkaz k úhradě. Pokud by to byla každý měsíc částka 50, 100, 200 Kč, … bude to pro farnost velká, ba obrovská pomoc. Koncem roku Vám bude zaslané potvrzení o přijetí daru, které lze připojit k daňovému přiznání! Mnohokrát děkuji za pochopení a za všechny projevy přízně a podporu naší činnosti. Sám, bez cizí pomoci a bez peněz, bohužel nemohu nic dělat. S Vaší pomocí udělám všechno, na slávu Boha. Děkuji, děkuji, děkuji.

 

*************************************************************************************

Příležitost ke svátosti smíření je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Prostor pro zpověď je zvlášť vyhrazený každý pátek během pobožnosti, v Klatovech každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození P. Marie od 9:00 do 12:00 hod.

Poutní bohoslužba ke cti Panny Marie Růžencové   bude sloužena v Křenicích 8. října ve14:00 hod. Bohoslužba v Chudenicích v sobotu 7. října se ruší. Srdečně zvu.

Každou třetí neděli v měsíci po nedělní mši svaté ve Švihově nabízím setkání ve farní budově k prohlubování vztahů mezi námi.

Biblická hodinaŠvihov - první neděle v měsíci od 19 hodin na faře, Dolany - čtvrté úterý v měsíci 30 min. před mší sv. v kostele, Chudenice - poslední sobota v měsíci po mši sv. v kostele. Udělejme jsi čas, prosím o účast na biblické hodině.

Setkání dětí  naší farnosti a okolí proběhne 13. října od 19:00 hod a 14. října od 9:00 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.

Děkovná bohoslužba   u příležitosti výročí posvěcení kaple ve Svrčovci se bude konat 22. října v 10:10 hod. Tento den se ruší bohoslužba v Dolanech.

Pozor!!!28. října změna letního času na zimní, posun ručiček hodin z 3:00 hod. na 2:00 hod. Změna hodin bohoslužeb – v zimním čase o hodinu dřív!!!!

Poutní bohoslužbu ke cti sv.Wolfganga budeme slavit 29. října ve 14:00 na Bolfánku v Chudenicích. V případě nepříznivého počasí bude sloužena mše svatá v kostele. Bohoslužba v sobotu 28. října se ruší.

Zvláštní milost odpuštění hříchů (odpustky) je možno získat pro duše v očistci 1. a 2. listopadu při návštěvě kteréhokoli kostela a ve dnech 1. – 8. listopadu při návštěvě hřbitova. Podmínkou je přistoupení k svaté zpovědi, sv. přijímání, modlitba Věřím v Boha…, Otče náš…, modlitba na úmysl Svatého Otce a modlitba za zemřelé.

Pobožnosti za zemřelé:

Švihov:         29. října v 16:00 hod. pobožnost na hřbitově.

                      1. listopadu v 17:00 hod v kostele sv. Václava modlitba růžence za zemřelé,   17:30 mše sv.

                      3. listopadu v 17:00 hod v kostele sv. Václava modlitba růžence za zemřelé, 17:30 mše sv.

Dolany:         31. října v 17:00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele -17:30 hod

2. listopadu v 18:00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele -18:30 hod

Nezdice:       5. listopadu v 13:30 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele -14:00 hod

Měčín:           2. listopadu v 16:00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele -16:30 hod

Chudenice:    4. listopadu v 16:00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele -16:30 hod

Vřeskovice:   5. listopadu v 11:30 hod. pobožnost na hřbitově a ve 12:00 hod. bohoslužba v kostele.

 

Setkání dětí  z naší farnosti a okolí se bude konat 10. a 11. listopadu na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme.

Sbírka na Den Bible bude 12. listopadu a sbírka na bohoslovce 

26. listopadu.

3.prosince – 1.neděle adventní -  mše sv. s žehnáním adventních věnců.

Roráty (z latinského „rorate“ -„rosu dejte“), představují specifickou podobu ranní mše sv.   v době  adventní. Roráty budou sloužené ve Švihově v pondělí, úterý a ve čtvrtek v 7:00 hod.