Jdi na obsah Jdi na menu
 


Milí Farníci.  Nezapomeňte, že farnost - to jste Vy

Doufám, že budete nadále finančně podporovat naší farnost. Příspěvek na farnost můžete dát přímo mně nebo zaslat na účet farnosti: Název účtu: Řk farnost Švihov; č.ú. 173463345/0300; ČSOB, divize: Poštovní spořitelna. Částku můžete zaslat jednorázově nebo zřídit trvalý příkaz k úhradě. Pokud by to byla každý měsíc částka 50, 100, 200 Kč, … bude to pro farnost velká, ba obrovská pomoc. Koncem roku Vám bude zaslané potvrzení o přijetí daru, které lze připojit k daňovému přiznání! Mnohokrát děkuji za pochopení a za všechny projevy přízně a podporu naší činnosti. Sám, bez cizí pomoci a bez peněz, bohužel nemohu nic dělat. S Vaší pomocí udělám všechno, na slávu Boha. Děkuji, děkuji, děkuji.

 

*************************************************************************************

Příležitost ke svátosti smíření je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Prostor pro zpověď je zvlášť vyhrazený každý pátek během pobožnosti, v Klatovech každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození P. Marie od 9:00 do 12:00 hod.

Každou třetí neděli v měsíci po nedělní mši svaté ve Švihově nabízím setkání ve farní budově k prohlubování vztahů mezi námi.

Biblická hodinaŠvihov - první neděle v měsíci od 19 hodin na faře, Dolany - čtvrté úterý v měsíci 30 min. před mší sv. v kostele, Chudenice - poslední sobota v měsíci po mši sv. v kostele. Udělejme jsi čas, prosím o účast na biblické hodině.

Mše svatá je … V sakristiích našich kostelů máme už nové kalendáře a tak můžete objednávat mše sv. na další rok. Připomínám, že mše svatá sloužená s nějakým úmyslem není jen obyčejnou modlitbou – je to zapojení nejen ostatních věřících přítomných v kostele do modlitby za tento úmysl, ale i věřících z celé církve. Zvláštní milosti z této Kristovy oběti obdrží osoba – živá nebo zemřelá, za kterou je mše svatá sloužena!

Roráty (z latinského „rorate“ -„rosu dejte“), představují specifickou podobu ranní mše sv.   v době  adventní. Roráty budou sloužené ve Švihově v pondělí, úterý a ve čtvrtek v 7:00 hod.

Setkání dětí  naší farnosti a okolí proběhne 8. prosince od 19:00 hod a 9. prosince od 9:00 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.

Na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince – jste srdečně zváni do švihovského kostela na mši sv. v 8:00 hod.

Poutní bohoslužbu ke cti sv. Mikuláše  v Měčíně budeme slavit 10. prosince v 10:30 hod. Velice Vás prosím o účast na této pouti!!! Tento den bude mše sv.  pouze v 8:00 hod. ve Švihově. Ostatní mše sv. se ruší.

Ve 14:00 hodin bude sloužena poutní mše sv. ke cti sv. Barbory v soukromé kapli v Obytcích.

Předvánoční koledování:

- Dolany:     12. prosince  v 17:00 hod v kostele děti z dolanské školy a školky, mše sv. se ruší

- Švihov:      18. prosince  v 18:00 hod. v kostele sv. Václava děti ze švihovské školy

- Svrčovec:  23. prosince  v 17:00 hod. v sále KD.

4. adventní neděle – v sobotu 23. prosince mše sv. v Chudenicích v 15:00 hod,

v neděli 24. prosince bude mše sv. pouze v 9:00 hodin ve farním kostele ve Švihově.

 

Bohoslužby ve vánočním období  24. 12. 2017 – 1. 1. 2018

 

24. 12.

25. 12.

26. 12.

27. 12.

28.12.

31.12.

1.1.

7.1.

Měčín

1600

1400

-----

-----

1600

-----

1400

---

Vřeskovice

1900

1200

------

-----

-----

1200

1200

1200

Dolany

2200

1010

1010

-----

-----

1010

1010

1010

Chudenice

2400

----

1200

-----

------

-----

1600

 6.1.      1600

Švihov

2100

bohoslužba slova

 

830

 

830

 

    1730

 

-----

830

1600

adorace

 

830

 

830

Nezdice

   1600

bohoslužba slova

----

----

   -------

  -----

  ----

  ----

 1400

!!! Ostatní bohoslužby se ve dnech 24. 12. 2017 – 1. 1. 2018 ruší !!!

 

Obnovení manželských slibů   proběhne při mši svaté 31. prosince.

Tříkrálová sbírka proběhne na území ČR ve dnech 1.-14. ledna 2018. Podrobné informace poskytuje Charita.

Slavnost „Zjevení Páně“  oslavíme při mši sv. ve Švihově 6. ledna 2018 v 8:30 hod.

Setkání dětí  naší farnosti a okolí proběhne 12. ledna  od 19:00 hod a 13. ledna od 9:00 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.

2. února - Uvedení Páně do chrámu/Hromnice - mše sv. ve Švihově v 17:30 hodin se svěcením Hromnic.

3.února- svátek sv. Blažeje, mše sv. se svatoblažejským požehnáním bude sloužena ve Švihově v 8:30 hodin.