Jdi na obsah Jdi na menu
 


Milí Farníci.  Nezapomeňte, že farnost - to jste Vy

Doufám, že budete nadále finančně podporovat naší farnost. Příspěvek na farnost můžete dát přímo mně nebo zaslat na účet farnosti: Název účtu: Řk farnost Švihov; č.ú. 173463345/0300; ČSOB, divize: Poštovní spořitelna. Částku můžete zaslat jednorázově nebo zřídit trvalý příkaz k úhradě. Pokud by to byla každý měsíc částka 50, 100, 200 Kč, … bude to pro farnost velká, ba obrovská pomoc. Koncem roku Vám bude zaslané potvrzení o přijetí daru, které lze připojit k daňovému přiznání! Mnohokrát děkuji za pochopení a za všechny projevy přízně a podporu naší činnosti. Sám, bez cizí pomoci a bez peněz, bohužel nemohu nic dělat. S Vaší pomocí udělám všechno, na slávu Boha. Děkuji, děkuji, děkuji.

 

*************************************************************************************

Příležitost ke svátosti smíření je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Prostor pro zpověď je zvlášť vyhrazený každý pátek během pobožnosti, v Klatovech každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození P. Marie od 9:00 do 12:00 hod.

Nedělní setkávání farníků a všechny ostatní aktivity budou znovu pokračova    v měsíci září.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje -  mše sv. bude sloužena ve farním kostele              ve Švihově  5. července v 10:00 hod.

Poutní bohoslužba u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Balkovech      se bude konat                        5. července od 14:00 hod. Srdečně zveme.

Poutní slavnost ke cti P. Marie Klatovské - hlavní program je připraven na   sobotu               7. července. Přesný program najdete na nástěnce u kostela.

Poutní mše sv. ke cti sv. Prokopa v Nezdicích  bude sloužena 8. července ve 13:30 hod. Srdečně zvu.

Ve dnech 9. července -24. července včetně  se ruší všechny bohoslužby ve všední dny v naší farní oblasti z důvodu  mé dovolené. Za pochopení děkuji!

V neděli mše sv.  ve farnosti jako obvykle, v neděli 15. 7. 2018  v Dolanech mše sv. v 10:45 hod.

19. července od 18:00 hod. bude sloužena bohoslužba v hradní kapli ve Švihově. Srdečně zvu.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Anny a sv. Jáchyma  budou slouženy:

 28. července v Roupově ve 14:00 hod;  ve Svrčovci v 16:00 hod.

 29. července v Chudenicích: průvod 10:00 , mše sv. v 10: 45 hod před kaplí u hřbitova.

Tento den se ruší všechny ostatní bohoslužby v naší farní oblasti.

Ve dnech 6. srpna -11. srpna včetně  se ruší všechny bohoslužby ve všední dny       v naší farní oblasti z důvodu mé účasti na exerciciích. Mobil bude vypnutý.

Poutní bohoslužba v hradní kapli Nanebevzetí P. Marie ve Švihově bude sloužena 15. srpna v 18:00 hod. Srdečně Vás zvu.

Farní výlet do Německav sobotu 18. srpna 2018,  přihlášky na tel.: 732 540 052, cena 800,-   + cca 20 Euro zvlášť na osobní potřeby. Podrobnosti budou upřesněny.

V neděli 19. srpna při mši sv. sbírka na bohoslovce.

22. srpna 2018 - farní pouť ke sv. Janu Pavlu II. do Strážova autem, vlakem + pěšky z Nýrska, mše sv. v 18:00 hod. Srdečně zvu.

Farní den pro děti, mládež i dospělé se koná 25. srpna 2018 na farní zahradě od 13:00 do 20:00 hod. Jste všichni srdečně zváni!

Poutní bohoslužba v Radkovicích u Měčína  bude sloužena 1. září v 10:30 hod.