Jdi na obsah Jdi na menu
 


Milí Farníci.  Nezapomeňte, že farnost - to jste Vy

Doufám, že budete nadále finančně podporovat naší farnost. Příspěvek na farnost můžete dát přímo mně nebo zaslat na účet farnosti: Název účtu: Řk farnost Švihov; č.ú. 173463345/0300; ČSOB, divize: Poštovní spořitelna. Částku můžete zaslat jednorázově nebo zřídit trvalý příkaz k úhradě. Pokud by to byla každý měsíc částka 50, 100, 200 Kč, … bude to pro farnost velká, ba obrovská pomoc. Koncem roku Vám bude zaslané potvrzení o přijetí daru, které lze připojit k daňovému přiznání! Mnohokrát děkuji za pochopení a za všechny projevy přízně a podporu naší činnosti. Sám, bez cizí pomoci a bez peněz, bohužel nemohu nic dělat. S Vaší pomocí udělám všechno, na slávu Boha. Děkuji, děkuji, děkuji.

 

*************************************************************************************

Příležitost ke svátosti smíření je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Prostor pro zpověď je zvlášť vyhrazený každý pátek během pobožnosti, v Klatovech každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození P. Marie od 9:00 do 12:00 hod.

Na májové pobožnosti v květnu Vás srdečně zvu do Švihova každou středu a pátek, do Dolan každé úterý, do Měčína ve čtvrtek a do Chudenic v sobotu před mší svatou.

 

Setkání dětí naší farnosti a okolí proběhne 11. května od 19:00 hod. a 12. května od 9:00 hod. na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.

Slavnost Nanebevstoupení Páně - 10. května – srdečně Vás zvu do měčínského kostela. Od 17:00 hod. bude májová pobožnost a od 17:30 hod. mše svatá.

Den matek - v neděli 13. května v 8:30 hod. bude sloužena bohoslužba za všechny matky živé a zemřelé z naší farnosti ve Švihově. Srdečně Vás zvu.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Jana Nepomuckého:

19. května v 10:00 hod. v Nedanicích a v 13:00 hod. ve Lhovicích + sraz rodáků;

20. května v 10:10 hod v Ježovech.

Bohoslužba v Dolanech bude 20. května ve 14:00 hod, děkuji za pochopeni.

Slavnost seslání Ducha Svatého a zároveň konec velikonoční doby budeme prožívat v neděli 20. května. Mše sv. v tento den- 8:30 hod ve Švihově, 10:10 hod v Ježovech-poutní mše sv., 12:00 hod Vřeskovice, 14:00 hod v Dolanech.

Poutní bohoslužba v kapli Nejsvětější Trojice v Chlumské bude sloužena        26. května v 15:00 hod. Tento den se ruší mše sv. v Chudenicích. Srdečně zvu.

Slavnost Nejsvětější Trojice- 27. května - první svaté přijímání v Dolanech v 10:10 hod.

Svátek Navštívení Panny Marie  - mše  sv. v hradní kapli 30. května v 18:00 hod.

Slavnost Těla a Krve Páně  slavíme v naší farnosti 3. června: Švihov mše sv. v 8:30 hod. a po mši sv. průvod s Nejsvětější Svátostí k soše sv. Jana Nepomuckého na horním náměstí; mše sv. v Dolanech v 11:00 hod. a poté průvod; v Chudenicích mše sv. v 15:00 hod. a poté průvod ke kříži směrem k zámku. Bohoslužba ve Vřeskovicích se ruší, za pochopení děkuji.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova budeme slavit poutní bohoslužbou v kapli v Červeném Poříčí 10. června ve 14:00 hod. Srdečně zvu.

Setkání dětí naší farnosti a okolí (zakončení výuky náboženství v tomto školním roce) proběhne 16. června od 9:00-17:00 hod na faře ve Švihově.

Poutní bohoslužbu v kostele sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích budeme prožívat 24. června v 10:00 hod. Tento den se ruší ostatní bohoslužby v naší farní oblasti!

Poutní bohoslužba v kapli sv. Jana Křtitele - Bíluky u Měčína se bude konat 24. června od 14:00 hod. Srdečně zvu každého.

Farní výlet do Německa - o přesném termínu na konci června a bližších podrobnostech budete včas informováni. Mějme zájem o společné putování! Srdečně zvu.

Poutní slavnost ke cti sv. Petra a Pavla v Dolanech budeme prožívat
1. července. Začátek bohoslužby v 9:30 hod. Poté bude následovat pohoštění pro všechny poutníky ve farní budově. Tento den se ruší ostatní bohoslužby v naší farní oblasti
!

Poutní bohoslužba slova u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Balkovech se bude konat 5. července od 14:00 hod. Srdečně zveme.

Poutní slavnost ke cti P. Marie Klatovské - hlavní program je připraven na sobotu 7. července. Přesný program najdete na nástěnce u kostela.

Poutní mše sv. ke cti sv. Prokopa v Nezdicích bude sloužena 8. července ve 13:30 hod. Srdečně zvu.