Jdi na obsah Jdi na menu
 


Milí Farníci.  Nezapomeňte, že farnost - to jste Vy

Doufám, že budete nadále finančně podporovat naší farnost. Příspěvek na farnost můžete dát přímo mně nebo zaslat na účet farnosti: Název účtu: Řk farnost Švihov; č.ú. 173463345/0300; ČSOB, divize: Poštovní spořitelna. Částku můžete zaslat jednorázově nebo zřídit trvalý příkaz k úhradě. Pokud by to byla každý měsíc částka 50, 100, 200 Kč, … bude to pro farnost velká, ba obrovská pomoc. Koncem roku Vám bude zaslané potvrzení o přijetí daru, které lze připojit k daňovému přiznání! Mnohokrát děkuji za pochopení a za všechny projevy přízně a podporu naší činnosti. Sám, bez cizí pomoci a bez peněz, bohužel nemohu nic dělat. S Vaší pomocí udělám všechno, na slávu Boha. Děkuji, děkuji, děkuji.

 

*************************************************************************************

Příležitost ke svátosti smíření je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Prostor pro zpověď je zvlášť vyhrazený každý pátek během pobožnosti, v Klatovech každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození P. Marie od 9:00 do 12:00 hod.

Slavnost sv. Josefa19. března - mše svatá za všechny živé a zemřelé Josefy bude sloužena ve Švihově v 18:30 hodin.

Pozor!!! – 24. března - změna času zimního na letní, změna hodin bohoslužeb na letní období. Posun ručiček z 2:00 na 3:00 hodiny.

Na Květnou neděli 25. března  prosím o přinesení tradičních ratolestí, které posvětíme na památku slavnostního vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma. Od 15:00 hodin  v Chudenicích křížová cesta, začátek u kostela, zakončíme na hřbitově. Srdečně Vás zvu.

Velký pátek je dnem přísného půstu ! Nezapomínejme na tento způsob připojení se ke Kristu nesoucímu náš kříž!

Adorace Nejsvětější svátosti  bude probíhat: v Zelený čtvrtek a Velký pátek po večerních bohoslužbách do 23:00 hod, v Bílou sobotu od 9:00 – 18:00 hod.

 

 

Velikonoční bohoslužby

Zelený čtvrtek

Velký pátek

Velikonoční vigilie

Velikonoční neděle

Velikonoční pondělí

Dolany

------

ížová  cesta 15:00

-------

10:10

10:10

Švihov

 

18:30

Liturgie 17:30

20:00

8:30

8:30

Vřeskovice

------

-------

-------

12:00

12:00

Chudenice

------

-------

ížová cesta 16:00

14:00

-----

Měčín

------

-------

-------

-------

      14:00

 

 

Tradiční svěcení velikonočních pokrmů se uskuteční na začátku bohoslužeb na Boží hod velikonoční.

Boží hod velikonoční – přijměte srdečné pozvání a přijďte na společné posezení na faře v neděli 1. dubna od 16:00 hod.

Sbírka na Charitu se bude konat v kostelech naší diecéze v neděli 1. dubna na Boží hod velikonoční. Ze sbírky na “Svatopetrský haléř” 25. února naše farnost odeslala 3870,-Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“.

Nezdice - mše sv. 8. dubna a 6. května od 14:00 hod.

Slavnost Zvěstování Páně  - 9. dubna bude mše svatá sloužena v 18:00 hod. v hradní kapli ve Švihově. Srdečně zvu.

Setkání dětí naší farnosti a okolí proběhne 13. dubna od 19:00 hod a 14. dubna od 9:00 hod, 11. května od 19:00 hod a 12. května od 9:00 na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.

Přednáška: Život církve v Kongu -15. dubna 2018 v 17:00 hodin – malý sál KD Švihov, přednášejícím bude Dr. Remy Kasanda Kason, kněz z Konga.

V Petrovicích u Měčína bude sloužena poutní bohoslužba ke cti sv. Vojtěcha v neděli
29. dubna od 14:00 hod.

Na májové pobožnosti v květnu  Vás srdečně zvu do Švihova každou středu a pátek, do Dolan každé úterý, do Měčína ve čtvrtek a do Chudenic v sobotu před mší svatou.