Jdi na obsah Jdi na menu
 


Milí Farníci.  Nezapomeňte, že farnost - to jste Vy

Doufám, že budete nadále finančně podporovat naší farnost. Příspěvek na farnost můžete dát přímo mně nebo zaslat na účet farnosti: Název účtu: Řk farnost Švihov; č.ú. 173463345/0300; ČSOB, divize: Poštovní spořitelna. Částku můžete zaslat jednorázově nebo zřídit trvalý příkaz k úhradě. Pokud by to byla každý měsíc částka 50, 100, 200 Kč, … bude to pro farnost velká, ba obrovská pomoc. Koncem roku Vám bude zaslané potvrzení o přijetí daru, které lze připojit k daňovému přiznání! Mnohokrát děkuji za pochopení a za všechny projevy přízně a podporu naší činnosti. Sám, bez cizí pomoci a bez peněz, bohužel nemohu nic dělat. S Vaší pomocí udělám všechno, na slávu Boha. Děkuji, děkuji, děkuji.

 

*************************************************************************************

Příležitost ke svátosti smíření je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Prostor pro zpověď je zvlášť vyhrazený každý pátek během pobožnosti, v Klatovech každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození P. Marie od 9:00 do 13:00 hod.

Každou třetí neděli v měsíci po nedělní mši svaté ve Švihově nabízím setkání ve farní budově k prohlubování vztahů mezi námi.

Biblická hodinaŠvihov - první neděle v měsíci od 19 hodin na faře, Dolany - čtvrté úterý v měsíci 30 min. před mší sv. v kostele, Chudenice - poslední sobota v měsíci po mši sv. v kostele. Udělejme jsi čas, prosím o účast na biblické hodině.

„Kdo nezná Písmo, nezná Krista.“ Tento proslulý výrok sv. Jeronýma, jednoho z nejslavnějších učenců a církevních Otců západní křesťanské církve, mi vytane na mysli téměř při každé přípravě na biblickou hodinu. Poznávat, jak Písmo mluví o Kristu a jak Kristus mluví k nám v Písmu, je vskutku nádherné dobrodružství. Čím více člověk proniká do vlastního textu bible, tím větší hloubky se mu odhalují. Nezbývá, než volat se sv. Pavlem: „Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty! ‚Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem? Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit?‘ Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.“ (Ř11,33-36)

Vyučování náboženství  bude probíhat ve farních prostorách na začátku každého měsíce v pátek od 19:00 hod pro starší děti a v sobotu od 9:00 do 12:00 hod pro mladší děti se Sestrou Gonzagou. Prosím o přihlášení svých dětí. První náboženství 15.09. starší děti od 19.00 hod, mladší 16.09 od 9.00 hod fara Švihov.

Poutní bohoslužba v Radkovicích u Měčína  bude sloužena 2. září v 10:30 hodin.

Poutní bohoslužbu ke cti sv. Jiljí  budeme slavit ve Švihově 3. září – v 10:30 hod.. Mše sv. v Dolanech bude v 8:30 hod., ve Vřeskovicích se mše sv. ruší. V 14:00 hod. bude sloužena mše sv.  v Nezdicích.

Ve dnech 7. září -16. září včetně  se ruší všechny bohoslužby ve všední dny v naší farní oblasti z důvodu mé pouti do Fatimy- národní pouť. Za pochopení děkuji!  Mše sv. v Chudenicích 16. září nebude, prosím o účast na pouti v Borovech.

Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Borovech  bude sloužena 10. září, v 10:30 hod. začínáme průvodem od mlýna. Velice Vás prosím o účast na této pouti!!!  Všechny ostatní bohoslužby se tento den ruší!

Diecézní pouť do kláštera Teplá se uskuteční 16. září -  putujeme soukromě. Začátek v 9:45 hod. , v 11:00 hod. mše sv., zakončení pouti v 15:30 hodin.

Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Jíně  bude slavena 17. září od 14:00 hod.

Setkání rodáků v Chudenicích se koná 23. září  – mše sv. bude sloužena

v 11:00 hod.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Václava budeme slavit:

- Přetín                  24. září ve 14:00 hod.

- Mezihoří              28. září ve 14:00 hod.

- Třebýcinka          30. září ve 14:00 hod.

Znovuotevření kostela po opravě / I etapa, pokračujeme 2018/ a poutní bohoslužba ke cti sv. Václava ve Švihově proběhne 1. října v 9:00 hod. Ruší se mše sv.Dolany a Vřeskovice. 14:00 hod mše sv. Nezdice.

Poutní bohoslužba ke cti Panny Marie Růžencové   bude sloužena v Křenicích 8. října ve14:00 hod. Bohoslužba v Chudenicích v sobotu 7. října se ruší. Srdečně zvu.