Jdi na obsah Jdi na menu
 


Milí Farníci.  Nezapomeňte, že farnost - to jste Vy

Doufám, že budete nadále finančně podporovat naší farnost. Příspěvek na farnost můžete dát přímo mně nebo zaslat na účet farnosti: Název účtu: Řk farnost Švihov; č.ú. 173463345/0300; ČSOB, divize: Poštovní spořitelna. Částku můžete zaslat jednorázově nebo zřídit trvalý příkaz k úhradě. Pokud by to byla každý měsíc částka 50, 100, 200 Kč, … bude to pro farnost velká, ba obrovská pomoc. Koncem roku Vám bude zaslané potvrzení o přijetí daru, které lze připojit k daňovému přiznání! Mnohokrát děkuji za pochopení a za všechny projevy přízně a podporu naší činnosti. Sám, bez cizí pomoci a bez peněz, bohužel nemohu nic dělat. S Vaší pomocí udělám všechno, na slávu Boha. Děkuji, děkuji, děkuji.

 

*************************************************************************************

Příležitost ke svátosti smíření je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Prostor pro zpověď je zvlášť vyhrazený každý pátek během pobožnosti, v Klatovech každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození P. Marie od 9:00 do 12:00 hod.

Každou třetí neděli v měsíci po nedělní mši svaté ve Švihově  nabízím setkání ve farní budově k prohlubování vztahů mezi námi.

Biblická hodinaŠvihov - první neděle v měsíci od 19 hodin na faře, Dolany - čtvrté úterý v měsíci 30 minut před mší sv. Udělejme jsi čas, prosím o účast na biblické hodině.

Mše svatá je … – V sakristiích našich kostelů máme už nové kalendáře a tak můžete objednávat mše sv. na další rok. Připomínám, že mše svatá sloužená s nějakým úmyslem není jen obyčejnou modlitbou – je to zapojení nejen ostatních věřících přítomných v kostele do modlitby za tento úmysl, ale i věřících z celé církve. Zvláštní milosti z této Kristovy oběti obdrží osoba – živá nebo zemřelá, za kterou je mše svatá sloužena!

2. února - Uvedení Páně do chrámu/Hromnice - mše sv. ve Švihově v 8:30 hodin se svěcením Hromnic.

3. února- svátek sv. Blažeje, mše sv. jako obvykle se svatoblažejským požehnáním.

Světový den modliteb za nemocné11. února – pamatujme i my na starší a nemocné lidi a podporujme je našimi modlitbami. Mše sv. za všechny naše starší a nemocné farníky bude sloužena 11. února v 18:30 hod ve farním kostele ve Švihově s  pomazáním nemocných. Srdečně Vás zvu.

Setkání dětí  naší farnosti a okolí proběhne 15. února od 19:00 hodin a 16. února od 9:00 hodin na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.

Sbírka na fond pomoci Svatého Otce „Svatopetrský haléř“ se bude konat v kostelech naší diecéze 24. února.

Setkání pastorační a ekonomické rady se bude konat 4. března od 19:00 hod.

Tradiční přijetí znamení popele na zahájení postní doby proběhne v  popeleční středu

6. března ve farním kostele v 17:30 hod a během bohoslužeb v první neděli postní 10. března,

v Měčíně ve čtvrtek 7. března, v Nezdicích bohoslužba 10. března v 14:00 hodin.

Pamatujme - popeleční středa je dnem přísného půstu!

Pobožnost křížové cesty:  Srdečně zvu na rozjímání o posledních hodinách života našeho Pána.  Ve Švihově každý pátek od 16:30 hod. a v neděli po mši sv., v Dolanech v neděli před mší sv.; v Měčíně ve čtvrtek od 16:00 hod.; v Chudenicích před sobotní bohoslužbou a ve Vřeskovicích v neděli od 11:30 hod.

Setkání dětí  naší farnosti a okolí proběhne 8. března od 19:00 hodin a 9. března  od 9:00 hodin na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.

Slavnost sv. Josefa19. března - mše svatá za všechny živé a zemřelé Josefy bude sloužena v Dolanech v 17:00 hodin.

DEN KLATOVSKÉHO VIKARIÁTU se bude letos konat v Nýrsku v sobotu 30. března 2019 od 9:30 hodin. Můžeme cestovat společně, zájemci se mohou nahlásit do 15. března.

Pozor!!!30. března - změna času zimního na letní, změna hodin bohoslužeb na letní období. Posun ručiček z 2:00 na 3:00 hodiny.