Jdi na obsah Jdi na menu
 


Milí Farníci.  Nezapomeňte, že farnost - to jste Vy

Doufám, že budete nadále finančně podporovat naší farnost. Příspěvek na farnost můžete dát přímo mně nebo zaslat na účet farnosti: Název účtu: Řk farnost Švihov; č.ú. 173463345/0300; ČSOB, divize: Poštovní spořitelna. Částku můžete zaslat jednorázově nebo zřídit trvalý příkaz k úhradě. Pokud by to byla každý měsíc částka 50, 100, 200 Kč, … bude to pro farnost velká, ba obrovská pomoc. Koncem roku Vám bude zaslané potvrzení o přijetí daru, které lze připojit k daňovému přiznání! Mnohokrát děkuji za pochopení a za všechny projevy přízně a podporu naší činnosti. Sám, bez cizí pomoci a bez peněz, bohužel nemohu nic dělat. S Vaší pomocí udělám všechno, na slávu Boha. Děkuji, děkuji, děkuji.

 

*************************************************************************************

Každou třetí neděli v měsíci po nedělní mši svaté ve Švihově  nabízím setkání ve farní budově k prohlubování vztahů mezi námi.

Biblická hodinaŠvihov - první neděle v měsíci od 19 hodin na faře, Dolany - čtvrté úterý v měsíci 30 minut před mší sv. Udělejme jsi čas, prosím o účast na biblické hodině.

Příležitost ke svátosti smíření je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny nebo kdykoliv na požádání. Prostor pro zpověď je zvlášť vyhrazený každý pátek během pobožnosti, v Klatovech každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození P. Marie od 9:00 do 12:00 hod. 

*********

Sbírka na diecézi  se bude konat v kostelech naší diecéze v neděli 9. června na Boží hod svatodušní.

Setkání dětí naší farnosti a okolí (zakončení výuky náboženství v tomto školním roce) proběhne v sobotu 8. června od 9:00-12:00 hodin na faře ve Švihově.

Slavnost seslání Ducha Svatého a zároveň konec velikonoční doby budeme prožívat v neděli 9. června.  Mše sv. v 8:30 hod. ve Švihově, v 10:10 hod. v Dolanech, v 12:00 hod. ve Vřeskovicích.

Slavnost Nejsvětější Trojice- 16.června - první svaté přijímání v Dolanech, mše sv. v 10:10 hod.

Slavnost Těla a Krve Páně slavíme v naší farnosti ve čtvrtek 20. června v Měčíně mší sv. v 17:30 hod. V sobotu 22. června v Chudenicích mše sv. v 17:00 hod. a poté průvod kolem kostela. V neděli 23. června mše sv. v Dolanech v 11:00 hod. a poté průvod. Mše sv. v 8:30 hod ve Švihově se ruší! Za pochopení děkuji.

Poutní bohoslužbu v kostele sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích budeme prožívat v neděli 23. června v 9:00 hod. Ruší se proto mše sv. ve Švihově!

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova budeme slavit v pátek 28. června ve farním kostele ve Švihově v 17:30, tento den není půst. Poutní bohoslužba v kapli v Červeném Poříčí bude v neděli 30. června ve 14:00 hod. Srdečně zvu.

Poutní bohoslužba v kapli sv. Jana Křtitele - Bíluky u Měčína se bude konat v sobotu 29. června od 10:00 hod. Srdečně zvu každého z okolí.

Poutní bohoslužba slova u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Balkovech se bude konat v sobotu 29. června od 14:00 hod. Srdečně zveme.

Poutní slavnost ke cti sv. Petra a Pavla v Dolanech budeme prožívat v neděli 30. června. Začátek bohoslužby v 9:30 hod. Poté bude následovat pohoštění pro všechny poutníky ve farní budově. Tento den se ruší ostatní bohoslužby v naší farní oblasti!

Poutní mše sv. ke cti sv. Prokopa v Nezdicích bude sloužena 7. července ve 13:30 hod. Srdečně zvu.

Poutní slavnost ke cti P. Marie Klatovské - hlavní program je připraven na sobotu 13. července. Přesný program najdete na nástěnce u kostela.