Jdi na obsah Jdi na menu
 


Milí Farníci.  Nezapomeňte, že farnost - to jste Vy

Doufám, že budete nadále finančně podporovat naší farnost. Příspěvek na farnost můžete dát přímo mně nebo zaslat na účet farnosti: Název účtu: Řk farnost Švihov; č.ú. 173463345/0300; ČSOB, divize: Poštovní spořitelna. Částku můžete zaslat jednorázově nebo zřídit trvalý příkaz k úhradě. Pokud by to byla každý měsíc částka 50, 100, 200 Kč, … bude to pro farnost velká, ba obrovská pomoc. Koncem roku Vám bude zaslané potvrzení o přijetí daru, které lze připojit k daňovému přiznání! Mnohokrát děkuji za pochopení a za všechny projevy přízně a podporu naší činnosti. Sám, bez cizí pomoci a bez peněz, bohužel nemohu nic dělat. S Vaší pomocí udělám všechno, na slávu Boha. Děkuji, děkuji, děkuji.

 

*************************************************************************************

Příležitost ke svátosti smíření je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Prostor pro zpověď je zvlášť vyhrazený každý pátek během pobožnosti, v Klatovech každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození P. Marie od 9:00 do 12:00 hod.

Každou třetí neděli v měsíci po nedělní mši svaté ve Švihově  nabízím setkání ve farní budově k prohlubování vztahů mezi námi.

Biblická hodinaŠvihov - první neděle v měsíci od 19 hodin na faře, Dolany - čtvrté úterý v měsíci 30 minut před mší sv. Udělejme jsi čas, prosím o účast na biblické hodině.

Vyučování náboženství  bude probíhat ve farních prostorách  každého měsíce v druhý pátek od 19:00 hodin pro starší děti a v  druhou sobotu od 9:00 do 12:00 hodin pro mladší děti se Sestrou Gonzagou.

 

Pastorační rada farnosti od 1.10.2018 do 30.9.2022  : Miroslav Horn; Jaroslava Slámová; Zdeněk Sláma; Jana Hornová; Marie Česáková-Houbová; František Žežule.

Děkovná bohoslužba u příležitosti výročí posvěcení kaple ve Svrčovci se bude konat 28. října v 10:10 hod. Tento den se ruší bohoslužba v Dolanech.

Pozor!!!27. října změna letního času na zimní, posun ručiček hodin z 3:00 hod na 2:00 hod. Změna hodin bohoslužeb – v zimním čase o hodinu dřív!!!

Poutní bohoslužbu ke cti sv.Wolfganga a oslavu 100 let republiky  budeme prožívat 28. října ve 14: 30 hod v kostele sv. Jana Křtitele v Chudenicích. Bohoslužba v sobotu 27. října se ruší.

Srdečně zvu všechny, abychom společně děkovali Bohu a modlili se za naši úžasnou vlast.

 

Zvláštní milost odpuštění hříchů (odpustky) je možno získat pro duše v očistci 1. a 2. listopadu při návštěvě kteréhokoli kostela a ve dnech 1. – 8. listopadu při návštěvě hřbitova. Podmínkou je přistoupení k svaté zpovědi, sv. přijímání, modlitba Věřím v Boha…, Otče náš…, modlitba na úmysl Svatého Otce a modlitba za zemřelé.

Pobožnosti za zemřelé:

Švihov:         28. října v 16:30 hod. pobožnost na hřbitově.

                      1. listopadu v 7:00 hod mše sv. v kostele sv. Václava

                  2. listopadu v 16:30 hod v kostele sv. Václava modlitba růžence

                        za zemřelé, 17:00 mše sv.

Dolany:        1. listopadu v 18:00 hod  pobožnost na hřbitově a v 18:30 hod

                         bohoslužba v kostele

2. listopadu v 18:00 hod  pobožnost na hřbitově a v 18:30 hod

           bohoslužba v kostele

Nezdice:       4. listopadu v 13:30 hod  pobožnost na hřbitově a v 14:00 hod              bohoslužba v kostele

Měčín:          1. listopadu v 16:00 hod  pobožnost na hřbitově a v 16:30 hod            bohoslužba v kostele

Chudenice:    3. listopadu v 15:30 hod  pobožnost na hřbitově a v 16:00 hod             bohoslužba v kostele  

Vřeskovice:    28. října v 11:30 hod  pobožnost na hřbitově a v 12:00 hod              bohoslužba v kostele.

 

Setkání s Otcem Biskupem Tomášem Holubem  budeme prožívat

4. listopadu v 10:00 hod společným slavením mše sv. ve farním kostele

ve Švihově.  Potom zveme k posezení na faře. Tento den se ruší mše sv.

v Dolanech a ve Vřeskovicích.

Setkání dětí  z naší farnosti a okolí se bude konat 9. a 10. listopadu na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme.

Sbírka na Den Bible proběhne 18.listopadu a sbírka na diecézi 2. prosince.

V pondělí 26. 11. od 16:00 hod se bude konat na faře ve Švihově tvůrčí dílna adventních věnců. Srdečně zveme každého!!!

2. prosince – 1. neděle adventní -  mše sv. s žehnáním adventních věnců.

Roráty (z latinského „rorate“ -„rosu dejte“), představují specifickou podobu ranní mše sv. v adventní době.  Roráty budou sloužené ve Švihově v pondělí, v úterý, ve středu a ve čtvrtek v 7:00 hod.

V den slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince  jste zváni do švihovského kostela na mši sv. v 8:30 hod.

Poutní bohoslužbu ke cti sv. Mikuláše v Měčíně budeme slavit 9. prosince v 10:30 hod. Velice Vás prosím o účast na této pouti!!!  Tento den bude mše sv.  pouze v 8:00 hod ve Švihově. Ostatní mše sv. se ruší.  Ve 14:00 hodin bude sloužena poutní mše sv. ke cti sv. Barbory v soukromé kapli v Obytcích.

Setkání dětí naší farnosti a okolí proběhne 14. prosince od 19:00 hodin a 15. prosince od 9:00 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme  S. Gonzaga.