Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích

16. 10. 2012

 

 

Dějiny kostela začínají již ve 13. stol., nejstarší zmínka je z r. 1245. Původní gotická stavba byla přestavěna na konci 16. století a v r. 1870 došlo k dalšímu rozšíření kostela, kdy byly přistavěny boční lodě a předsíň s kruchtou. Byla to poslední radikální přestavba, díky které získal kostel také nové průčelí se třemi vchody, balkonem a bizardním štítem. Z téže doby pocházejí i podélné zdi chrámové lodi, prolomené na každé straně čtyřmi podélnými, nahoře polokruhem uzavřenými okny.

Původní chrámová síň (13 m dlouhá a 7,5 m široká) tvoří nyní střední kostelní loď, která je po stranách od bočních lodí oddělena širokými oblouky a čtverhranným pilířem. Hlavní oltář sv. Jana Křtitele je barokní z 18. století. Na něm jsou umístěny sochy sv. Petra a sv. Pavla v životní velikosti a obraz s motivem křtu Krista a malý obrázek na plátně (30 x 25 cm), kde je namalována hlava Jana Křtitele na míse. Jedná se o velmi jemnou delikátní olejomalbu z počátku 18. století. Rovněž oba boční oltáře s obrazy sv. Filomeny a Panny Marie pocházejí z 18. století. Z tohoto století pochází také socha sv. Felixe. Na amboně jsou tři reliéfy znázorňující Krista jako pastýře, sv. Jana Křtitele na poušti a jako rozsévače. Dále se v kostele nachází cínová křtitelnice

V pravé lodi jsou dva náhrobky z červeného mramoru s postavou muže a ženy. Jedná se o náhrobní kameny Alžběty Šicové a Albrechta Šice z Drahonic. Pod kostelem se nachází několik dalších hrobů. Náhrobky však byly překryty při pokládání nové podlahy v r. 1856.

Na věži byly původně umístěny čtyři zvony, z nichž dva byly datovány letopočty 1456 a 1514. V r. 1942 byly tři zvony zrekvírovány. Největší z nich byl posléze nalezen v Praze a navrácen do kostela.

 

Z knihy: Toulky minulostí Vřeskovic, Martin Kříž