Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 1-2/10 - 17.ledna 2010

17. 1. 2010

Mše sv. budou sloužené ve farní budově:  ve Švihově pouze ve všední dny; v Dolanech pouze první neděli a první úterý v měsíci.

Klub seniorů srdečně zve 24. ledna od 14.00 hod. na švihovskou faru, kde proběhne setkání za účasti p. Zdeňka Urbánka – tajemníka MÚ Švihov.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti, a následovně setkání ve farních prostorách proběhne 30.ledna od 18.00hod. Od 17.30 – 18.00 hod. bude příležitost ke svátosti smíření! Mší svatou bude celebrovat bude sloužit P. Miroslav Verčimák. Pravidelné bohoslužby ve slovenštině jsou sloužené v kostele sv. Jana Nep. v Plzni každou neděli od 11.00hod.

Obřad přijetí do katechumenátu  proběhne při mši svaté ve Švihově 31.ledna. Mezi kandidáty na křest budou přijati dva dospělí, kteří se od září připravují na přijetí svátosti křtu. Udělení svátosti je plánováno na letošní velikonoční svátky.

Ničivé zemětřesení  zasáhlo nejchudší zemi západní polokoule Haiti v úterý 12. ledna. Otřesy půdy vážně poničily hlavní město Port au Prince, podle odhadů zemětřesení zasáhlo tři miliony osob. Veřejnou sbírku na pomoc po tomto zemětřesení vyhlašuje Charita ČR prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc, která na Haiti již několik let řídí humanitární projekty. Přispět můžete na účet číslo 35-1868350237/0100 u Komerční banky, VS 99999 nebo odesláním DMS HAITI na číslo 87777 (jedna DMS stojí 30 Kč, na pomoc Haiti tak přispějete 27 Kč). V kostelech naší diecéze na tento účel proběhne sbírka v neděli 24.ledna.

Víkendovka pro děti: „Praha v zimě“, kterou připravily Školské sestry Notre Dame z Horažďovic proběhne ve dnech 29. - 31.ledna v době pololetních prázdnin. Víkendovky se účastní i některé děti z naší farnosti. Víkend je zaměřen na procházku Prahou a poznání postavy sv. Václava. Podrobné informace na tel.: 774 822 161, 733 166 637.

Během měsíce února P. Adam Lodek bude o nedělích navštěvovat hlavní kostely našeho vikariátu v rámci přípravy vikariátního dne. Nedělní bohoslužby bude sloužit P. Tomasz Kowalik, který od 1. prosince 2009 působí v naší farnosti.

V neděli 7.února  po bohoslužbě ve farní místnosti v Dolanech proběhne seznamovací setkání s P. Tomášem Kowalikem, který je řeholním knězem Řádu Nejsvětější Trojice.

Světový den nemocných  ustanovil papež Jan Pavel II. v roce 1992 na 11.únor, tedy na památku Panny Marie Lurdské, neboť Panna Maria je uctívána mj. jako Uzdravení nemocných. Samotné francouzské Lurdy jako místo zjevení Panny Marie, od nějž letos uplyne 152 let, se staly poutním místem všech nemocných, z nichž mnoho si tam vyprosilo uzdravení.
"Nemoc a utrpení vždy patřili k nejzávažnějším problémům, které podrobují lidský život zkoušce. V nemoci člověk zakouší vlastní bezmocnost, vlastní meze a svou ohroženost. Svátostí pomazání nemocných a modlitbou kněží doporučuje celá církev své nemocné trpícímu a oslavenému Pánu, aby jim ulehčil a zachránil je." (KKC 1500, 1499) Svátost pomazání je udělována na požádání věřícímu katolíkovi v situaci kdy např. vážně onemocní nebo také z důvodu stáří. Tuto svátost je možné přijmout i opakovaně např. když se nemoc či obtíže stáří zhorší. Může ji přijmout i ten, kdo odchází ve vážné věci do nemocnice. Pokud dojde k takové situaci je dobré se na kněze obrátit co nejdříve. Kněz rád svátostí pomazání nemocných poslouží Vám či Vašim blízkým a to i v nemocnici nebo ve Vašem bydlišti.
Vhodné je, během období, kdy se z důvodu jakékoli nemoci (i lehké) nemůžeme účastnit nedělních bohoslužeb, požádat kněze o návštěvu doma nebo v nemocnici a přinesení Těla Páně. Během této návštěvy bychom měli přede vším vnímat setkání s Kristem přítomným ve Svátosti Oltářní, na které se předem můžeme připravit modlitbou a četbou Písma svatého. Je dobře také připravit místo (pokud podmínky nám na to dovolí) na kterém kněz může položit Svátost: bílý ubrus na stole, zapálena svíčka, křížek nebo svatý obrázek.
V naší farnosti
se letos svátost pomazání nemocných bude udělovat během pobožnosti za nemocné (před mší svatou) 11. února v Měčíně. Jinak o udělení této svátosti nebo o návštěvu kněze doma nebo v nemocnici můžete požádat kdykoliv.

Česka Křesťanská Akademie zve na přednášku Prof. Jana Sokola, PhD., CSc., působícího na Pedagogické a Filosofické fakultě UK v Praze: Svoboda, a co s ní? ve čtvrtek 11. února v 18.00 hod. do přednáškového sálu Okresního muzea Klatovy v Hostašově ul. Přednášející je autorem mnoha publikací a esejí na evropská a filosofická témata, spolupracoval na ekumenickém překladu Bible. V uplynulém semestru přednášel na Harvard University v Cambridge na téma etika a lidská práva.

Diskuze nad Biblí – List Židům 12, 4: „Dosud jste v boji proti hříchu nevzdorovali až do krve.“Dědictví naších Otců: …, sv. Václav, sv. Jan Nepomucký, … žijeme tak dnes? Sobota 13. února od 19.00 – 21.00 hod. na faře ve Švihově.

Tradiční přijetí znamení popele na zahájení postní doby proběhne během bohoslužeb na první neděli postní doby 20.- 21.února. V Dolanech se tento obřad bude konat v úterý 16.února a v Měčíně ve čtvrtek 18.února. Při této příležitosti ve všech kostelech naší farnosti se bude konat pobožnost před Nejsvětější Svátostí! Nedělní setkání ve Švihově se tento den ruší.

Sbírka na papežský fond pomoci  „Svatopetrský haléř“ proběhne v kostelech naší diecéze v neděli 21. února. Ze sbírky na bohoslovce, která proběhla 6. prosince naše farnost odeslala 1.500,- Kč, ze sbírky na potřeby diecéze - 27. prosince - jsme odeslali také 1.500,- Kč.

Děkujeme za Vaši podporu  projektu Adopce na dálku®. Díky Vašemu finančnímu daru může Noronha Prashanth chodit do školy a zároveň může být podpořena i rodina dítěte a místní komunita. Za Vaši štědrost a ochotu pomáhat děkujeme jménem Arcidiecézní charity Praha i jménem dítěte. V lednu 2010 naše farnost odeslala pro Noronha Prashantha částku 4900 Kč.

Setkání věřících klatovského vikariátu se „letos“ bude konat 13. března 2010. Hlavní program bude probíhat v Kulturním domě ve Švihově. Máme přislíbenou účast Školských sester Notre Dame, které povedou program pro děti a sester Božího milosrdenství od sv. Faustýny. Navštíví nás také sestry z kněžského domova ve Staré Boleslavy. Hlavní téma setkání to „Kněžský rok“ a motto naší diecéze na rok 2010 „Pane nauč nás modlit se!“. Z přednáškami přijede Mons. Emil Soukup z Plzně a převor benediktinského kláštera na Břevnově P. Prokop Siostrzonek OSB. Účast na našem vikariátním setkání přislíbil také Mons. František Radkovský, biskup plzeňský. Prosím, aby všichni věřící švihovského farního obvodu si rezervovali čas nejen na účast, ale i na zapojení – každý podle svých možností a schopností – do organizačních záležitostí. Tentokrát je to na nás!

Tříkrálová sbírka

Švihov

17.938,-

Třebýcinka

2.620,-

Lhovice

4.080,-

Kokšín

2.230,-

Jíno, Stropčice

3.381,-

Vřeskovice

4.086,-

Mezihoří

1.798,-

Chudenice

10.615,-

Červené Poříčí

5.842,-

Měčín a okolí

11.149,-

Dolany a okolí

19.648,-

Křenice

1.163,-

Biřkov

2.100,-

Celkem

86.650,-

Týdenní tábor pro děti, který je plánovaný od 10. do 17.července v Podmoklech u Sušice připravují Školské sestry Notre Dame z Horažďovic. Tábor bude zaměřený na život rodiny v době před 2000 lety: řemesla (pekař, švec – výroba bot, soukeník, kuchař, truhlář ...), život všední i sváteční (tanec, zpěv, ...), možná se podaří zajistit i nějakou aktivitu u koní. Tábor nebude vyžadovat zvláštní fyzickou zdatnost ani vytrvalost jako vloni. Předběžná cena bude o něco vyšší - asi 1.400 Kč. Podmínkou konání tábora je dostatek účastníků. Proto svůj zájem nahlaste co nejdříve: s. M. Gratia Kovářová, www.skolskesestry.estranky.cz; tel. 774 822 161. Prosíme o rychlou reakci, aby se mohli ostatní podle výsledku zařídit (dovolené). Na základě toho pak budou zaslané přihlášky.

Pravé bohatství spočívá v tom, co člověk předá druhému! Během celého roku 2009 jsme shromáždili mnoho finančních prostředků díky kterým naše farnost mohla nejen normálně fungovat, vyvíjet různé aktivity, investovat do oprav kostelů a farních budov, ale mohli jsme také pomáhat jiným. Ze srdce děkuji všem, kdo jakýmkoliv způsobem podporovali život naší farnosti. Ať náš Pán Ježíš Kristus doprovází Vás všechny svým požehnáním na cestách Vašeho života. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně života naší farnosti můžete mně kontaktovat osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové adresy. Přehled fonanci Řk farnosti Švihov za rok 2009 najdete v dalším příspěvku.

Srdečně děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu „Tříkrálové sbírky“ v naší farní oblasti. Poděkování patří všem koledníkům, kteří se obětavě zúčastňují této charitní akce a také všem, kteří otevírají dveře a srdečně je přijímají, přispívajíc do jejich pokladniček. Děkuji jménem nejmladších za všechny ty úsměvy a sladké pochoutky, kterými jste malé koledníky obdarovali. Vybrané prostředky podpoří aktivity České katolické Charity v oblasti Klatovska.