Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 1/2011 - 9.ledna 2011

9. 1. 2011

 

Motto diecéze pro rok 2011, Gal 3,27:
„Vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli“
 
Milé sestry a milí bratři v našem Pánu, Ježíši Kristu,
 Bůh Vám žehnej v novém církevním roce 2010/2011! Jak už se stalo v naší diecézi tradicí, vyhlašuji na začátku nového církevního roku, po poradě se spolupracovníky, nové biblické motto. Je z listu Galatským, 3,27 a zní: „Vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.“
Jak známo, v rámci duchovní přípravy na 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje k našim předkům, které bude v r. 2013, bude rok 2011 věnován svátosti křtu a křestní obnově. Z toho důvodu jsme zvolili motto s tématem křtu.
Křest je z vůle našeho Pána znamením, vytvářejícím pouto mezi ním a křesťanem. Pouto, které je životodárné, ve smyslu života věčného. Svatý Pavel Římanům píše: “všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme ... křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt. ... Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání” (Řím 6,3-5).
Ovšem nejde jen o život po smrti, jde i o život zde ve světě, který je začátkem  a zráním onoho života věčného. A v tom smyslu se dá chápat naše nové motto: “Vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli“. Všichni známe výrok, že “šaty dělají člověka”. Je-li tím “šatem” sám Kristus, pak to znamená, že křtem bereme na sebe závazek, že budeme smýšlet a jednat jako On, že se budeme snažit být mu co nejvíc podobni. To ovšem sami se svými vlastními silami nedokážeme, avšak spojením s Kristem dostáváme současně sílu Ducha Svatého, abychom to dokázali. Co je však to, v čem se máme snažit našeho Pána Ježíše Krista především napodobit?
“Obléknutí Krista” ovšem zdaleka není jen záležitost vnější, záležitost našeho jednání a chování. Jde o mnohem víc, jde o naše hluboké sjednocování a srůstání s ním, které křtem začalo a naplno se dokoná po smrti, kdy spočineme v jeho náručí. Děje se především denním žitím Božího slova a častým přijímáním Eucharistie. Ale ještě to není vše. My zde nežijeme jen jako jednotlivé osamocené bytosti, ale jsme stvořeni pro společenství a naše spojení s Kristem z nás vytváří společenství, vytváří církev. Ježíš Kristus je její hlavou a církev je jeho tajemným tělem. Již křtem jsme byli k tomuto tělu připojeni a čím víc jsme oblečeni v Krista a srůstáme s ním, tím víc srůstáme i s církví. Touhou Ježíšovou bylo a je, aby církev byla krásná a přitažlivá pro všechny. Proto za ni dal svůj život (viz Ef 5,25-27). Ať je to i naší touhou a snažením, aby skrze nás mnozí našli cestu ke Kristu a jeho církvi. Bůh Vám k tomu žehnej!
 Váš bratr a biskup + František Radkovský.
 
Mše svatá obětovaná za živé nebo zemřelé je ponořením dotyčné osoby do Kristovy smrti a jeho zmrtvýchvstání. Nezapomínejme děkovat, prosit, odevzdávat životy naše a našich zemřelých Bohu. Mše sv. můžete objednávat vždy po bohoslužbách v sakristii.
Adopce na dálku - obdrželi jsme dopis z Bolívie  San José, dne 11.srpna 2010
Pro mého opatrovníka farnost Švihov. Posílám pozdrav od Boha a celé mé rodiny. Chtěla bych Vám od srdce poděkovat, že mi posíláte peníze na studium.Také bych Vás chtěla poprosit, jestli byste mi mohli poslat i vaši fotografii, abych Vás mohla poznat. Já jsem Vám moji poslala /je ve farním kostele na nástěnce-informace P. Tomasz/. Fotku pořídil můj bratr. S láskou se s vámi loučím.Diana Terrez Matareco
Děkujeme za Vaši podporu  projektu Adopce na dálku. Díky Vašemu finančnímu daru mohou:Diana Torrez z Bolivie a  Noronha Prashanth z Indie chodit do školy a zároveň mohou být podpořené i jejich rodiny a místní komunita. Za Vaši štědrost a ochotu pomáhat děkujeme jménem Arcidiecézní charity Praha a Diecézní charity Plzeň i jménem dětí. V lednu 2011 naše farnost odeslala pro Noronha Prashantha částku 4900 Kč.
Ze sbírek, které proběhly v našich kostelech v prosinci, naše farnost odeslala na bohoslovce 2205,- Kč, a na potřeby plzeňské diecéze 2.450,- Kč.
Mše sv. ve všední dny- od 3.ledna budou sloužené ve farní budově!
Na nedělní setkání  srdečně zvu po mši svaté ve Švihově 16.ledna.
Setkání farní rady se bude konat 21.ledna od 19.00hod. Program: kalendář akci na rok 2011, plánované remonty.
Klub seniorů zve 23.ledna ve 14.hod. na švihovskou faru na seznámení, volná zábava.
Diskuze nad Biblí – v pátek 28.ledna od 19.30 - 21.00 se sejdeme na faře ve Švihově
 k duchovním pohovorům, tentokrát nad textem První Královská 18.
Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti a následovně setkání ve farních prostorách proběhne 29.ledna od 17.00hod. Od 16.30 bude příležitost ke svátosti smíření! Mši svatou bude celebrovat P. Miroslav Verčimák. Pravidelné bohoslužby ve slovenštině jsou sloužené v kostele sv. Jana Nep. v Plzni každou neděli od 11.00hod.
 
Informace pro farníky
 
Farnost děla sbírku starých autolékárniček, prosím přineste je na švihovskou faru.
Vikariátní den klatovského vikariátu se připravuje na sobotu 12. března v Nýrsku. Rezervujte si prosím termín, abyste se mohli zúčastnit této události. Je to příležitost k prožití společenství církve ve větším měřítku, k duchovní obnově svého života a přijetí svátosti smíření.
Nabídka zájezdu 16.05.2011-28.05.2011 Francie, Španělsko, Portugalsko, podrobné informace na nástěnce nebo u p. Pavla Kulhánka. Cena 11.590 Kč
Farnost Švihov organizuje pouť do Svaté země, termín od 19.05 do 26.05. 2011. Prosím osoby, které mají zájem, ať se přihlásí na faře do konce února nebo zavolají na tel. 732 540 052. Cena je 17.780 Kč + 70USD. Záloha 7240 Kč. Podrobné informace na nástěnce.
 
 
*****************************************************************************************
Nestačí říci: “Miluji.” Musíme tuto lásku vložit do konkrétních skutků.
Musíme milovat, až to bolí!    (Matka Tereza)