Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 1/2015 - 15.února 2015

10. 2. 2015

Motto diecéze pro rok 2015

POJĎTE KE MNĚ VŠICHNI…./MT 11,28/

 

Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její společenství i pro jednotlivé věřící. Především je to však „doba příhodná“ (2 Kor 6,2). Bůh od nás nežádá nic než to, co nám předtím dal: „My milujeme Boha, protože on napřed miloval nás“ (1 Jan 4,19). On není vůči nám lhostejný. Každý z nás mu leží na srdci, zná nás jménem, stará se o nás, a když ho opustíme, hledá nás. Zajímá ho každý; jeho láska mu brání, aby byl lhostejný k tomu, co se nám přihodí. Stává se však, že pokud se nám daří dobře a žijeme v pohodlí, samozřejmě zapomínáme na ostatní (což se Bohu Otci nestává nikdy), nezajímáme se o jejich těžkosti, o jejich bolesti a nespravedlnosti, jimiž trpí… a naše srdce tak upadá do lhostejnosti. Zatímco já si žiji poměrně dobře a pohodlně, zapomínám na ty, jimž se dobře nedaří. Takovýto egoistický postoj lhostejnosti dnes nabral světový rozměr; až takový, že můžeme dokonce mluvit o globalizaci lhostejnosti. Jedná se o problém, jemuž se my jako křesťané musíme umět postavit. Když se Boží lid obrátí k Boží lásce, nachází odpovědi na ty otázky, které mu trvale kladou dějiny. Jednou z nejnaléhavějších výzev, jíž se chci v tomto poselství zabývat, je globalizace lhostejnosti.

Lhostejnost vůči bližnímu i vůči Bohu je také pro nás křesťany skutečným pokušením. Proto v každé postní době potřebujeme slyšet volání proroků, kteří pozvedají svůj hlas a probouzejí nás. Bůh není vůči světu lhostejný, ale miluje ho až tak, že za spásu každého člověka dal svého Syna. Vtělením, pozemským životem, smrtí a zmrtvýchvstáním Božího Syna se definitivně otevírá brána mezi Bohem a člověkem, mezi nebem a zemí……….

Abychom překonávali lhostejnost a naši domnělou všemohoucnost, chtěl bych všechny požádat, aby tuto postní dobu prožívali jako cestu k formování svého srdce, jak by řekl Benedikt XVI. (encyklika Deus caritas est, 31). Mít milosrdné srdce neznamená mít slabé srdce. Kdo chce být milosrdný, potřebuje srdce silné, pevné, uzavřené pro pokušitele, ale otevřené pro Boha. Srdce, které se nechá proniknout Duchem a přivést na cesty lásky, jež směřují k bratřím a sestrám. Srdce ve své podstatě chudé, které poznává vlastní ubohosti a vydává se pro druhého.

                                                        / fragmenty Poselství papeže Františka k postní době 2015/

Adopce na dálku  - dopis Noronha Prashantha; Můj drahý Otče Tomaszi Kowaliku, co nejsrdečnější pozdravy od Prashantha. Jak se Vám daří? Celá naše rodina se těší dobrému zdraví, doufám, že Vaše rodina také.  Členové mé rodiny Vás také pozdravují. Jsem tu, abych Vám popřál a všem u Vás  krásné Vánoce a Šťastný Nový rok. V naší škole jsme oslavili 15.srpna Den nezávislosti.  5. září byl u nás slaven také den učitelů, které jsme odměnili květinami. 2. října jsme slavili Gandhi Jayanthi day. Dokončil jsem pololetní zkoušky v září. Ve studiu jsem si vedl dobře a prospěl jsem ve všech předmětech. V září byl organizován společenský rodičovský program, kterého se zúčastnili i moji rodiče.

Měl jsem „dasara“ prázdniny od 3. října. Během nich jsem nikam nejel , ale dokončoval jsem své školní úkoly, učil jsem se a pomáhal jsem mamince v její práci.  Také jsem si rád hrál s dětmi. Obdržel jsem od Vás vánoční dárek prostřednictvím Fr. Franicse. Ať Vás všechny nově narozený Ježíšek obdaruje dobrým zdravím, pokojem a radostí a snese se na Vás zvláštní požehnání.Nakonec ještě jednou Vám všem přeji šťastné Vánoce a celý Nový rok.

Děkujeme za Vaši podporu  projektu Adopce na dálku. V lednu 2014  naše farnost odeslala pro Noronha Prashantha částku 4900 Kč.

Příležitost ke svátosti smíření  je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Prostor pro zpověď je zvlášť vyhrazený každý pátek během pobožnosti Křížové cesty. V Klatovech: každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození P. Marie od  9:00  do 13:00 hod. a každý druhý pátek v měsíci v kostele sv. Ignáce od 15:30 – 16:30 hod.

Tradiční přijetí znamení popele na zahájení postní  doby  proběhne v  popeleční  středu 18. února ve farním kostele v 18:30 hod, během bohoslužeb v první neděli postní doby 22. února, v Měčíně ve čtvrtek 19. února. Popeleční středa je dnem přísného půstu!

Sbírka na fond pomoci  Svatého Otce „Svatopetrský haléř“ se bude konat v kostelech naší diecéze 22. února.

Pobožnost křížové cesty:  Srdečně zvu na rozjímání o posledních  hodinách  života našeho Pána.  Ve Švihově každý pátek od 16:30 hod. a v neděli po mši sv., v Dolanech v neděli před mší sv.; v Měčíně ve čtvrtek od 16:00 hod.; v Chudenicích před sobotní bohoslužbou a ve Vřeskovicích v neděli od 11:30 hod.

Setkání dětí  naší farnosti a okolí proběhne 21. února a 14. března od 9:00 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti a následně setkání ve farních prostorách proběhne 21. února od 17:00 hod. Od 16:30 bude příležitost ke svátosti smíření.

DEN KLATOVSKÉHO VIKARIÁTU v sobotu 7. března 2015 od 9:30 hod. v Nýrsku, doprava bude zajištěna. Jedeme společně autobusem jako jedna rodina,  podrobné informace Vám ještě řeknu.

Slavnost sv. Josefa  budeme letos slavit v Měčíně 19. března - mše svatá za všechny živé a zemřelé Josefy v 16:30 hod.

 

****************

Duše Kristova, posvěť mě. Tělo Kristovo, zachraň mě. Krvi Kristova, opoj mě. Vodo z boku Kristova obmyj mě. Utrpení Kristovo, posilni mě. Dobrý Ježíši, vyslyš mě. Ve svých ranách ukryj mě. Nedopusť, abych se odloučil od Tebe. Před zlým nepřítelem ochraň mě. V hodině mé smrti zavolej mě. A dej, ať přijdu k Tobě, abych Tě s Tvými svatými chválil na věky.Amen.