Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 1/2017 - 22.ledna 2017

20. 1. 2017

Motto diecéze na rok 2017

„Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď!“(Ž 139,23.24)

Milovaní přátelé, drazí farníci! Dostali jsme něco úžasného - nový úsek času. Čas je drahocenný poklad. Cenu času poznáš, když se opozdíš o dvě minuty k vlaku a vidíš poslední vagón odjíždějícího rychlíku, opozdíš se o deset minut a najdeš zavřené dveře obchodu či úřadu.  Čas je doba práce, kdy můžeš vydělávat peníze. Čas je doba, kdy můžeš odpočívat, čas je doba, kdy trpíš nebo se raduješ, kdy jsi plný naděje nebo plný zoufalství, doba, kdy čekáš nebo již vůbec nic nečekáš.  Pro člověka věřícího je čas darem Božím. Bůh nám daroval život a slíbil nám život věčný. Proto pozemský čas je pro nás přípravou na existenci, ve které se již čas nebude měřit ani hodinami, ani kalendářem, existencí, ve které je ustavičné nyní. Svatý Bernard napsal: „Čas je mzda, za kterou si můžeme koupit Boha, pokud ho dobře užíváme.“ A sv. Alfons medituje nad časem takto: „Není nic kratšího, nic dražšího nad čas. Minulý již není, budoucí je nejistý, přítomný rychle utíká. Přesto nám čas umožňuje získat věčnou spásu, může však být i příčinou věčné záhuby.“ Prosme o Boží požehnání, abychom čas nového roku uměli moudře užívat. Abychom nejen dávali císaři, co je císařovo, ale především uměli dávat Bohu, co mu patří! 

Adopce na dálku  - dopis Noronha Prashantha; je to první dopis, který Prashanth napsal v angličtině vlastní  rukou !!

Drahý Otče Tomaszi Kowaliku, tento dopis Vám přichází od Prashantha Noronhy. Vyprošuji pro Vás požehnání. My jsme v pořádku a doufáme, že Vaše duševní i fyzické zdraví je na tom nejlépe, jak možno. Dovolte mi, abych Vám ze všeho nejdříve spolu se svou rodinou popřál šťastné Vánoce a opravdu skvělý Nový rok. Studuji nyní druhým rokem na policejní střední škole (PUC, Police Ground N.H-17 Honavar, Karnataka India) a moje studia pokračují dobře. Skončil jsem pololetní zkoušky v září s dobrými známkami. Brzy po zkouškách jsem měl v říjnu 20 dní prázdniny Dasara. Během prázdnin jsem ale nikam nejel. Učil jsem se doma a věnoval jsem se zábavě. Také jsem pomáhal svým rodičům s domácností a každý den jsem navštěvoval Mše svaté v našem kostele. 15. srpna jsme oslavili Den nezávislosti, 5. září Den učitelů a 2. října jsme ve škole velkolepě oslavili svátek Gandhi Jayanthi. V červenci jsme měli školní sportovní soutěže a já jsem se zúčastnil jako hráč volejbalového týmu. Děkuji Vám za vánoční dárek, který svědčí o Vašem láskyplném vztahu ke mně. Obdržel jsem ho od Vás prostřednictvím Otce Gabriela, ředitele Bala Pragathi Kendra Services. Všem doma se velmi líbil a všichni Vám za něj srdečně děkují. S láskou končím svůj dopis. Váš milující Prashanth Noronha .

Děkujeme za Vaši podporu projektu Adopce na dálku. V lednu 2017 naše farnost odeslala pro Noronha Prashantha částku 5000,- Kč.

Příležitost ke svátosti smíření je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Prostor pro zpověď je zvlášť vyhrazený každý pátek během pobožnosti, v Klatovech každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození P. Marie od 9:00 do 13:00 hod.

Uvedení Páně do chrámu - Hromnice - 2.února  mše sv. ve Švihově v 7:00 hod   a v Měčíně v 16:30 hod, svěcení Hromnic.

Setkání farní a ekonomické rady se bude konat 3. února od 19:00 hod. !!!

Světový den modliteb za nemocné11. února – pamatujme i my na starší a nemocné lidi a podporujme je našimi modlitbami. Mše sv. za všechny naše starší a nemocné farníky bude sloužena výjimečně v pátek 10. února v 17:30 hod ve farním kostele ve Švihově s  pomazáním nemocných. Srdečně Vás zvu.

Setkání dětí naší farnosti a okolí proběhne 10. února od 19:00 hod a 11. února od 9:00 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti proběhne 18. února od 17:00 hod. Od 16:30 bude příležitost ke svátosti smíření.

Sbírka na fond pomoci Svatého Otce „Svatopetrský haléř“ se bude konat v kostelech naší diecéze 19. února.

Tradiční přijetí znamení popele na zahájení postní doby proběhne v  popeleční středu 1. března ve farním kostele v 17:30 hod a během bohoslužeb v první neděli postní doby 5. března, v Měčíně ve čtvrtek 2. března, v Nezdicích 5. března od 14:00 hod. Pamatujme - popeleční středa je dnem přísného půstu!

Pobožnost křížové cesty:  Srdečně zvu na rozjímání o posledních hodinách života našeho Pána.  Ve Švihově každý pátek od 16:30 hod. a v neděli po mši sv., v Dolanech v neděli před mší sv.; v Měčíně ve čtvrtek od 16:00 hod.; v Chudenicích před sobotní bohoslužbou a ve Vřeskovicích v neděli od 11:30 hod.

DEN KLATOVSKÉHO VIKARIÁTU se bude letos konat ve Švihově v KD v sobotu 4. března 2017 od 9:30 hodin.

Téma:  „Vnitřní struktura křesťanské modlitby“ – zamyšlení Josepha Ratzingera – Benedikta XVI.

Přednášející: P. Mgr. Karel Satoria

Program:  9:30 – zahájení  - vikář P. Jaroslav Hůlle a starosta Švihova PaedDr. Václav Petrus

   10:00 – přednáška

   10:45 – 11:15 – přestávka

   11:15 – slovo Otce biskupa Mons. Tomáše Holuba

   12:00 – občerstvení, oběd

   13:30 – přednáška

   14:30 – eucharistická adorace

   15:00 – Mše svatá, hlavní celebrant Otec biskup Mons. Tomáš Holub

Po celý den příležitost ke svátosti smíření a také prodej křesťanské literatury.

Mezi jednotlivými přednáškami bude příležitost ke společnému zpěvu. Prosíme účastníky, aby nezapomněli na kancionál.

DĚTI MAJÍ SVŮJ PROGRAM, v březnu již nebude další setkání dětí a náboženství.

Prosím, aby se farníci zapojili do příprav a pomohli s přípravou občerstvení!!

Slavnost sv. Josefa20. března - mše svatá za všechny živé a zemřelé Josefy bude sloužena ve Švihově v 18:30 hodin.

Pozor!!!25. března - změna času zimního na letní, změna hodin bohoslužeb na letní období. Posun ručiček z 2:00 na 3:00 hodiny.