Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 1/2018 - 4.února 2018

3. 2. 2018

Motto diecéze na rok 2018

„Každý, kdo se stal učedníkem království nebeského, podobá se hospodáři, který vynáší ze svého pokladu nové i staré.“ (srov. Mt 13,52)

Popel je znamením zmaru. Když nějaké město skončí, když se přes něj přežene válka, je tam popel. Prach a popel. Ale všichni také víme, že ten popel zpravidla bývá velice úrodný a na místě, které je posypáno popelem, velice brzo vyrazí nová vegetace a často jsou to krásné rostliny. Máme si, bratři a sestry, uvědomit, že bez Boha je to skutečně jenom prach a popel, že bez Boha náš život bude hrozně šedivý, škaredý, že mu opravdu bude mnoho chybět. Na druhé straně, že Bůh je ten, který ten popel může proměnit, popel našeho života, může mu dát oživnout. Může způsobit to, že na něm vykvetou ty nejkrásnější a velice barevné a rozmanité květiny. Ale my musíme chtít, my se mu musíme dát k dispozici. Dneska je možné při tom udílení popelce říkat dvě věty. Buď a nebo, nikdy se neříkají obě dvě naráz. Buď ta stará: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš.“ A ta druhá: „Čiň pokání a věř evangeliu.“ Obě ty věty vystihují dobu postní, my se snažíme zamyslet nad sebou proto, abychom v sobě udělali místo pro Boha. Chceme dělat pokání, ne jako nějací lidé, kteří si chtějí dokázat, jak jsou na tom dobře, ale má to svůj význam. Bez Boha jsme prach, a proto se k němu obracíme, proto se k němu obracíme a chceme znovu naslouchat evangeliu, které je radostnou zvěstí o tom, že On nám odpouští. S tím, který byl bez hříchu, jednal jako s největším hříšníkem, abychom my byli ospravedlněni, abychom byli zachráněni. Zkusme si třeba z té věty „Čiň pokání a věř evangeliu.“ udělat opravdový program pro letošní dobu postní, abychom, až budeme slavit Velikonoce, abychom mohli říct: „Bože děkuji Ti. Děkuji Ti, žes ke mně promlouval, děkuji Ti, žes mi ukázal zase novou cestu, žes mi do mého srdce dal novou odvahu, novou naději, žes posílil mou víru. Děkuji Ti, Bože, že jsi se mnou a že mohu zakoušet Tvou přítomnost, ať je mi dobře anebo ať je mi zle.“

Vstup tedy do tohoto mimořádného období celým svým srdcem, protože když tak učiníš, opravdu nalezneš Pána (Jer 29,13). Ať vede nás Maria, bdělá a poslušná Panna a pokorná Služebnice Páně, abychom mohli dojít v obnoveném duchu k radostnému slavení Velikonoc.

Adopce na dálku  - dopis Noronha Prashantha - z října 2017, Mudkani

Drahý Tomaszi Kowaliku, tento dopis Vám přichází od Prashantha Noronhy. Jak se Vám daří, jste zdráv? Doufám, že Vy a Vaše rodina jste zdrávi. Já se mám dobře díky Vašim modlitbám a požehnání. Přicházím, abych i se svou rodinou Vám popřál šťastné Vánoční svátky a úspěšný nový rok. Ať Vám dítě Ježíš žehná a přinese Vám dobré zdraví přes celý nový rok. Mějte požehnané a pokojné Vánoce. Studuji nyní na B.Com. ( postgraduální studium na Obchodního bakaláře– pozn. překladatele ) prvním rokem a má studia probíhají dobře. Skončil jsem zápočtové zkoušky a v listopadu mne čekají zkoušky semestrální, prosím o modlitbu. Ve škole máme bohatý program a mnoho kulturních soutěží, kterých se účastním. Otec Gabriel, ředitel Bala Pragathi Kendra Services, mi předal od Vás vánoční dárek. Otec František i já Vám děkujeme za Vaši lásku ke mně.

Moji rodiče, bratři a sestra Vám vyjadřují svou lásku a posílají přání Vám a celé Vaší rodině. Svým posledním přáním pevného zdraví končím svůj dopis.  S láskou Prashanth Noronha.

Děkujeme za Vaši podporu projektu Adopce na dálku. V lednu 2018 naše farnost odeslala pro Noronha Prashantha částku 5000,- Kč.

Příležitost ke svátosti smíření je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Prostor pro zpověď je zvlášť vyhrazený každý pátek během pobožnosti, v Klatovech každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození P. Marie od 9:00 do 12:00 hod.

Setkání dětí naší farnosti a okolí proběhne 9. února od 19:00 hod a 10. února od 9:00 hod (stejně i 9. a 10. března) na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.

Světový den modliteb za nemocné11. února – pamatujme i my na starší a nemocné lidi a podporujme je našimi modlitbami. Mše sv. za všechny naše starší a nemocné farníky bude sloužena výjimečně 12. února v 18:30 hod ve farním kostele ve Švihově s  pomazáním nemocných. Srdečně Vás zvu.

Tradiční přijetí znamení popele na zahájení postní doby proběhne v  popeleční středu 14. února ve farním kostele v 17:30 hod a během bohoslužeb v první neděli postní 18. únorav Měčíně ve čtvrtek 15. února. Pamatujme - popeleční středa je dnem přísného půstu!

Pobožnost křížové cesty:  Srdečně zvu na rozjímání o posledních hodinách života našeho Pána.  Ve Švihově každý pátek od 16:30 hod. a v neděli po mši sv., v Dolanech v neděli před mší sv.; v Měčíně ve čtvrtek od 16:00 hod.; v Chudenicích před sobotní bohoslužbou a ve Vřeskovicích v neděli od 11:30 hod.

Sbírka na fond pomoci Svatého Otce „Svatopetrský haléř“ se bude konat v kostelech naší diecéze 25. února.

Přednáška o Turínském plátně -25. února 2018 v 15:00 hodin – malý sál KD Švihov, přednášejícím bude emeritní biskup Mons. František Radkovský.

DEN KLATOVSKÉHO VIKARIÁTU se bude letos konat v Plánici v sobotu 3. března 2018 od 9:30 hodin. Můžeme cestovat společně, prosím nahlásit zájem do 10. února.

Setkání pastorační a ekonomické rady se bude konat 5.března od 19:00 hod.

Slavnost sv. Josefa19. března - mše svatá za všechny živé a zemřelé Josefy bude sloužena ve Švihově v 18:30 hodin.

Pozor!!!24. března - změna času zimního na letní, změna hodin bohoslužeb na letní období. Posun ručiček z 2:00 na 3:00 hodiny.

Na Květnou neděli 25. března prosím o přinesení tradičních ratolestí, které posvětíme na památku slavnostního vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma. Od 15:00 hodin v Chudenicích křížová cesta, začátek u kostela, zakončíme na hřbitově. Srdečně Vás zvu.