Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 11/2010 - 10.řijna 2010

10. 10. 2010

Milí Přátelé!

Opožděně děkuji za narozeninové přání, které jsem od Vás obdržel v půlce prázdnin. Udělalo mi velkou radost a ještě více probudilo to, co je stále stejně živé: milé vzpomínky na mé působení ve švihovské farnosti. Vzpomínám na společenství jednotlivých kostelů a také na všechny, se kterými jsem prožil příjemná setkání, přestože se zdržovali mimo kostelní prostor. Po období letního cestování po Evropě, mnohých návštěv u dlouho neviděných přátel a přede vším milého a radostného setkání s rodinou a všemi příbuznými jsem nastoupil začátkem září do jedné z farností katovické arcidiecéze jako výpomocný duchovní. Byl jsem přijat velice přátelsky a pomalu si zvykám na atmosféru polské pastorace. Od října chci zahájit studium na Slezské Univerzitě v Katovicích a tímto nejen prohloubit mé teologické vzdělání, ale také písemně zpracovat své zkušenosti z patnáctiletého působení v plzeňské diecézi. Ještě jednou děkuji za všechno, čím jsem byl Vámi – milí Přátelé – obdarován a na závěr použiji slova z Bible:
„Ať Hospodin Vám žehná a ochraňuje Vás,
Ať rozjasní nad Vámi svou tvář a otevře před Vámi své srdce,
Ať obrátí k Vám svou tvář a naplní Vás pokojem.“
(por. Kniha Numeri 6,24-26)
P. Adam Lodek
***********************************************************
Adopce na dálku - Překlad dopisu Prashantha Noronhy z 1.června 2010
Drahý sponzorský Otče, to jsem já, Vaše milující sponzorované dítě Prashant , který Vám píše dopis a prosí o Vaše požehnání. Důvodem proč Vám píši, je především sdělení, že celá moje rodina se díky Boží laskavosti těší dobrému zdraví. Doufám, že Vy i členové Vaší rodiny jste také v pořádku. Mám pro Vás samé dobré zprávy. Dokončil jsem 5.stupeň a budu pokračovat v 6.stupni. Bratr Sebastian ukončil 7. stupeň a postoupil do 8. stupně. Bratr Prajwal absolvoval 3.stupeň a jde do 4.stupně. Sestra Lydia skončila 1.stupeň a pokračuje do 2.stupně školní docházky. Můj bratr Sinjanv ukončil studia a v současné době je doma.V naší farnosti jsme velkolepě oslavili svátek svatého Antonína. Ve sváteční den jsme připravovali vybraná jídla. Při této příležitosti jsme v našem domě přivítali mnoho příbuzných. V den tohoto svátku jsem na Vás mnoho vzpomínal. Doufám, že se Vám vede dobře. Cestoval jsem do domu mého strýce v Sirsi, kde jsem si hrál s dětmi mé tety a četl si povídkové knížky. Také jsem zahájil studia na novém stupni. Obdržel jsem z Vašich darů prostřednictvím Bala Pragathi Kendra services školní potřeby jako sešity, uniformu, tašku a deštník.Jsme plni vděčnosti za Vaši podporu. Tímto končím svůj dopis se srdečnými pozdravy.
Váš milující Prashanth Noronha
 
Na vyučování náboženství se letos přihlásilo 18 dětí (Švihov 15, Dolany 3). V případě zájmu ze strany dalších osob prosím o kontakt. Termín a místo vyučování (škola nebo fara) bude dohodnuto v nejbližších dnech. Několik dětí z náboženského kroužku se připravuje na přijetí svátosti smíření a prvního svatého přijímání. Prosím o modlitbu za ně a za jejich rodiny. Mládež z naší farnosti, která má zájem o různé aktivity, prosím o kontakt.
Růžencová pouť k Panně Marii Klatovské se uskuteční16.října: 17 hod přednáška „Maria učí své děti“ /P.Vendelín Zboroň/; 17.30 modlitba růžence; 18 hod Mše sv.
Na nedělní setkání srdečně zvu po ranní mši svaté ve Švihově 17. října. Kromě prostoru ke vzájemnému sdílení, náš farník Pavel Kulhánek řekne nám jak bylo na poutí v  Svate zemi. Těším se na setkání.
Pouť Slováků se bude konat 24.října v kostele sv. Jana Nep. v Plzni na Chodském.
Sbírka na misie proběhne 24.října při nedělních bohoslužbách. V září ze sbírky na Charitu naše farnost odeslala 1.655,- Kč.
Děkovná bohoslužba při příležitosti výročí posvěcení kaple ve Svrčovci se bude konat 24. října v 10.10 hod. Tento den se ruší bohoslužba v Dolanech.
Klub seniorů – srdečně zve 24. října od 14.00hod. na švihovskou faru, výroba věnečku.
Diskuze nad Biblív pátek 29. října od 19.30 – 21.00 se sejdeme na faře ve Švihově k duchovním pohovorům, tentokrát nad textem z knihy Joba 1, 1-22. V Dolanech v každý čtvrtý úterý po Mši sv. Srdečně Vás zvu.
Pozor!!!30.října změna času letního na zimní, posun ručiček hodin z 3 hod na 2 hod.
Víkendové setkání dětí proběhne v termínu 30.-31.října. v klášteře školských sester v Horažďovicích. Přihlášky na tel. 376 511 224 nebo přímo u mě nejpozději do 13.října.
Poutní bohoslužbu ke cti sv.Wolfganga na Bolfánku budeme slavit 31. října ve 14.00 v Chudenicích; v případě nepříznivého počasí mše svatá bude sloužena v kostele sv. Jana Křtitele! Bohoslužba v sobotu 30.října se ruší.
Pobožnosti za zemřelé:
Měčín: 30.října v 16.00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele;
4.listopadu v 16 00 hod pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele
Švihov: 31.října  bohoslužba v kostele sv. Václava v 8.30 hod, v 17.30 hod. pobožnost
na hřbitově
2. listopadu 16.00 hod pobožnost na hřbitově a bohoslužba v kostele sv. Jiljí
Dolany: 1.listopadu 18.00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele;
2. listopadu v 18.00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele
Vřeskovice: 1.listopadu 14.00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele
7. listopadu 11.30 pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele.
Chudenice: 1. listopadu v 16.00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kapli sv. Anny.
6.listopadu v 16.00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele.
Nezdice: 7. listopadu 13.30 pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele.
Zvláštní milost odpuštění hříchů (odpustky) je možno získat pro duše v očistci 1. a 2. listopadu při návštěvě kteréhokoli kostela a ve dnech 1. – 8. listopadu při návštěvě hřbitova. Podmínkou je přistoupení k svaté zpovědi, sv. přijímání, modlitba Věřím v Boha…, Otče náš…, modlitba na úmysl Svatého Otce a modlitba za zemřelé.