Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 11/09 - 8. listopadu 2009

11. 11. 2009

Ze sbírky na misie, která proběhla 18. října (misijní neděle) naše farnost odeslala 2.200,-;

20.výročí kanonizace sv. Anežky České oslavíme 12.listopadu v měčínském kostele při bohoslužbě sloužené za duchovní obnovu českého národa. V 16.00 začíná pobožnost ke cti svatých ochránců české vlasti a od 16.30 je sloužená mše svatá. Srdečně zvu věřící ze všech obcí našeho farního obvodu.

Česká Křesťanská Akademie srdečně zve ve čtvrtek 12. listopadu v 19.30 na přednášku Prof. ing. Lubomíra Mlčocha, CSc.: Byznys s perspektivou věčnosti versus byznys v područí mamonu v HIFIklubu Klatovy (Vrchlického sady).

Všechny bohoslužby – mimo nedělních – a vyučování náboženství se v naší farní oblasti ve dnech 13. – 21.listopadu ruší.

Klub seniorů – srdečně zve 22.listopadu od 14.00hod. na švihovskou faru na kreativní odpoledne. Podrobné informace: pí. Yvona Bauerová, tel. 731 433 089;

Diskuze nad Biblí – v pátek 27.listopadu od 19.30 - 21.00 se sejdeme na faře ve Švihově k duchovním pohovorům, tentokrát nad textem: Lk 23,39-43; Toužím po svátosti?

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti, a následovně setkání ve farních prostorách proběhne 28.listopadu od 18.00hod. Od 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření!

Skupina „Zebedeus“ vystoupí na první adventní neděli 29. listopadu v 16.hod. v kostele sv. Mikuláše v Měčíně. Srdečně zve MěÚ Měčín!

Adopce na dálku – Dopis z Indie: Drazí sponzorští Rodiče! Opět jsem zde a píšíc Vám dopis, prosím o Vaše požehnání. Důvodem mé zprávy je skutečnost, že členové mojí rodiny se těší dobrému zdraví. A co děláte Vy, doufám že jste z Boží milosti také zdrávi.
Já mám pro Vás samé dobré zprávy. Dokončil jsem 4.stupeň a budu pokračovat v 5.stupni. Můj bratr Sinjanv prošel 9. stupeň a postoupil do 10. stupně školní docházky. Bratr Sebastian ukončil 6. stupeň a postoupil do 7. stupně. Bratr Prajwal absolvoval 2.stupeň a jde do 3.stupně. Sestra Lydia skončila docházku do školky v Balwadi a začíná 1. rok školní docházky.
Během prázdnin jsem pobýval v domě mého strýce v Sirsi, kde jsem si hrál s dětmi a četl si povídkové knížky. Nyní jsem obdržel potřeby pro nový školní rok, jako např.: sešity, uniformu, tašku, deštník a poplatky – díky Vašim příspěvkům. Jsem Vám velmi vděčný.
                                                                      Tímto končím svůj dopis. Váš milující Prashanth Noronha

„Legenda o svatém Mikuláši“ v provedení autora Vladimíra Matějčeka (herec Divadla za branou, Lyry Pragensis a host činohry Národního divadla v Praze); varhanní skladby barokních mistrů J. S. Bacha, D. Buxtehudeho, L. N. Clérambaulta, W. A. Mozarta, J. Pachelbela a J. F. Segera v provedení Vladimíra Roubala, regenschori Strahovského kláštera v Praze;. To vše 12.prosince v 17.00hod. ve švihovském kostele. Srdečně zveme děti i dospělé! Pro nejmladší sv. Mikuláš bude mít připravený malý dárek!

Bohoslužby ve farním obvodu Švihov

Švihov:
ne:   8.30;
3.ne: 9.30 - setkání na faře s přednáškou nebo pobožnost před Nejsv. Svátostí v kostele;
st:  18.00 – modlitba růžence;
      18.30 – Mše svatá;
pá: 17.30 – adorace Nejsv. Svátosti a příležitost k svátosti smíření;
      18.10 – pobožnost:
 1.pá: – k Nejsv. Srdci P. Ježíše
 2.pá: – k českým světcům;
 3.pá: – k Božímu milosrdenství;
 4.pá: – k Nejsvětější Svátosti;
 5.pá: – k Panně Marii;
      18.30 – Mše svatá;

Dolany:
ne: 10.10 - kromě 3. neděle v měsíci;
1.ne: 11.10 - setkání na faře s přednáškou nebo pobožnost před Nejsv. Svátostí v kostele;
út: 18.00 – Mše svatá;
1.út: 17.00 – adorace Nejsv. Svátosti a příležitost k svátosti smíření do 17.40;
2.út: 17.30 – růžencová pobožnost;
3.út: 17.30 – pobožnost k českým světcům;
4.út: 18.45 – setkání nad Biblí;
5.út: 17.30 – pobožnost k Nejsv. Svátosti;
(v zimním období v úterý začínáme o hodinu dřív)

Měčín:
čt:  17.00 – adorace Nejsv. Svátosti a příležitost k svátosti smíření;
(v zimním období od 16.00 hod.)
  17.30 – Mše svatá;    (16.30)

Chudenice:
so: 17.00
 (v zimním období od 16.00 hod.)
Příležitost k přijetí svátosti smíření je vždy před mší svatou v sakristii.

Vřeskovice:
ne: 11.30 – kromě první neděle v měsíci;
     Třetí neděli v měsíci adorace Nejsv. Svátosti a příležitost k svátosti smíření od 11.00 hod.;

Ø      Kromě výše uvedených bohoslužeb nabízíme další aktivity:
Ø        Pravidelné vyučování náboženství pro děti a mládež;
Ø       Nabídka příprav na přijetí svátosti manželství, křtu, biřmování, ….;
Ø       Možnost osobních duchovních pohovoru a přijetí svátosti smíření    kdykoliv po domluvě;
Ø       Prostor pro setkáváni rodičů s malými dětmi na dětském hříští nebo po domluvě ve farní budově;
Ø       Diskusní kroužek aneb náboženství pro dospělé;
Ø       Volnočasový program pro mládež;
Ø       Klub přátel dobrého filmu;
Ø       Klub seniora;
Ø       Poutní a poznávací zájezdy;
Ø       Koncerty duchovní hudby a další kulturní aktivity;
Ø       Návštěvy doma u nemocných a starších – na požádání po domluvě; 

Podrobné informace o naší farnosti a o případných změnách bohoslužeb najdete na našich internetových stránkách nebo ve farních listech „Farníček“