Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 12/2010 - 7.listopadu 2010

7. 11. 2010

Papež Jan XXIII. jednou řekl: „Tradice znamená udržovat oheň, ne ukládat popel.“Když oheň hoří, vzniká ze spotřebovaného paliva popel. Ten je pouze svědectvím, že tu byl kdysi oheň, který hřál a svítil. A my jej někdy melancholickým vzpomínáním opatrujeme, zatímco oheň, který Ježíš přinesl na zem, slábne, protože my se bojíme stát „palivem“ jako Ježíš.

Kéž bychom pochopili, že je lepší shořet než ztrouchnivět!

Jít proti proudu:
* Nechat vstoupit do hodnocení našeho života Boha.
* Neřídit se slepě obvyklými názory.
* Nedělat to, co dělají všichni, jen proto, že to dělají všichni.
* Neomlouvat se tím, že všichni to tak dělají, ale začít vidět svůj život Božíma očima.
* Nehledět na úsudek lidí, ale na úsudek Boží.
* Hledat dobro, i když je to nepohodlné.
* Jinými slovy: Hledat nový styl života, nový život!
Kde k tomu naleznu návod, kde mohu slyšet Boží úsudek? V Písmu svatém. Svatý Václav si prý zapisoval myšlenky z Písma svatého a ve volných chvílích nad nimi rozjímal. Přemýšlel, jak je převést do svého života a jak podle evangelia uspořádat i veřejné záležitosti. Bůh přece zahrnul do svého plánu spásy všechny lidské činnosti. Proto křesťan nemůže ponechat politiku, hospodářství a problémy společnosti jejich osudu, ale musí udělat vše, co je jen možné, aby se také v těchto oblastech uplatnila moudrost evangelia a moc Kristova vykoupení.
Mons. Jiří Mikulášek
(Přichází Král, Biskupství brněnské 2005)
 
Mše svatá je … - V sakristiích našich kostelů máme už nové kalendáře a tak můžete objednávat mše sv. na další rok. Připomínám, že mše svatá sloužená s nějakým úmyslem není jen obyčejnou modlitbou. Za A. je to zapojení nejen ostatních věřících přítomných v kostele do modlitby za tento úmysl, ale i věřících z celé církve. Za B. při mši svaté během tzv. proměňování je zpřítomňována křížová oběť Ježíše Krista z Kalvárie a každý zúčastňující se této bohoslužby, který upřímně a s čistým srdcem odevzdává Kristu svůj život, je do této oběti ponořen. Zvláštní milosti z této Kristovo oběti obdržuje osoba – živá nebo zemřelá, za kterou je mše svatá sloužena!
Prosím o informováni kněze pokud někdo z farníků zůstává déle doma z důvodu nemoci nebo se dostane do nemocnice a má zájem o přijetí svátosti. Prosím nebojte se – jak říkáte – „obtěžovat“. Důležité je, abychom byli v takových situacích smířeni s Bohem a naplněni Jeho přítomnosti. Přijetí Svátosti je posilou našeho duchovního, ale i tělesného zdraví.
Příležitost k svátosti smíření  je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Příležitost k svátosti smíření v Klatovech, je každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození Panny Marie od 9.00 do 13.00 hod., a každý druhý pátek v měsíci v kostele sv. Ignáce od 15.30 – 16.30 hod.
Na vyučování náboženství se letos přihlásilo 11 děti ze Švihova a okolí, 4 děti  z Chudenic. V případě zájmu ze strany dalších osob prosím o kontakt. Termín a místo vyučování: škola ve Švihově - úterý a středa 13.15-14.00 hod. Náboženství vede s. Gonzaga.
Děti z Dolan – setkáni s P. Tomaszem  první sobotu každý měsíc ve farní budově v Dolanech v 11.00 hod.
Ze sbírky na misie, která proběhla 24. října (misijní neděle) naše farnost odeslala 2524Kč
Na nedělní setkání srdečně zvu po mši svaté v Dolanech 7.listopadu, ve Švihově 21.listopadu.
Skupina „Zebedeus“ zahraje ve farním kostele ve Švihově na mši sv 21.listopadu v 8.30 hod. Na první adventní neděli 28. listopadu v 16.hod. vystoupí v kostele sv. Mikuláše v Měčíně. Srdečně zve MěÚ Měčín!
Římskokatolická farnost ve Švihově a Městská knihovna Švihov  pořádají přednášku na téma Izrael- Svatá země. Přednáší náš přední odborník na tuto tématiku pan Daniel Haslinger. Přednáška se bude konat v neděli 14. 11. 2010 v malém sále KD Švihov od 14.00 hodin. Srdečně zveme širokou veřejnost.
Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti, a následovně setkání ve farních prostorách proběhne 20.listopadu od 17.00hod. Od 16.30 bude příležitost ke svátosti smíření!
Diskuze nad Biblí– v pátek 27.listopadu od 19.30 - 21.00 se sejdeme na faře ve Švihově k duchovním pohovorům, tentokrát nad textem: Jr 17
28.listopadu první neděle adventní po každé mší sv. výstavNejsv. Svátosti, adventní pobožnost spojená s žehnáním věnců.
„Legenda o svatém Mikuláši“ v provedení autora Vladimíra Matějčeka (herec Divadla za branou, Lyry Pragensis a host činohry Národního divadla v Praze); varhanní skladby barokních mistrů J. S. Bacha, D. Buxtehudeho, L. N. Clérambaulta, W. A. Mozarta, J. Pachelbela a J. F. Segera v provedení Vladimíra Roubala, regenschori Strahovského kláštera v Praze;. To vše 28.listopadu 18.00hod. v chudenickém kostele. Vstupné: děti zdarma , dospělí 150Kč.
Klub seniorů – srdečně zve 28.listopadu ve 14 hod na faru - beseda o Šumavě. Podrobné informace: pí. Yvona Bauerová, tel. 731 433 089.
***********************************************
Bůh nás stvořil k životu věčnému, k životu s ním. Máme smrtelné tělo a nesmrtelnou duši. Nemusíme se bát smrti, jestli věříme, že Bůh nás má rád. Nemusíme se bát zemřelých. Jsou to lidé jako my a pořád s nimi patříme do jedné rodiny. Když na ně v tyto dny vzpomínáme, vzpomínejme modlitbou, mějme rádi Pána Boha a žijme tak, abychom celou věčnost mohli být s Ním a s těmi, které máme rádi.