Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 13/2010 - 28.listopadu 2010

28. 11. 2010

O čem je advent ?

Advent - očekávání příchodu. Jak je nám všem toto téma důvěrně známé. Toužebně čekáme, že přijde chvíle, okamžik, někdo - čím se změní náš život k lepšímu. Jsme ochotni vsadit na to či ono, toho či onoho, a vidět v něm spasitele. Zkusili jsme plánované hospodářství, tržní hospodářství, méně svobody, více svobody, ale stále to není ono. V těchto dnech se zoufale volá po někom, kdo by přinesl pro náš život a budoucnost státu nějaké řešení. To je věčný advent člověka.
Advent křesťana je v lecčem podobný. Je to také očekávání záchrany, očekávání Spasitele, který bude mít řešení pro náš život. Ale my věříme, že tento Spasitel již přišel. Že svět i náš život má naději - jedinou - a to tu, kterou nám zvěstoval Ježíš. Jestliže však očekáváme někoho, kdo je již tady, není to snad ani tak očekávání příchodu, jako vlastně očekávání setkání.
Setkání jsou ovšem různá - od vzájemného minutí se na ulici bez pozdravu po hluboké porozumění si dvou spřízněných duší, jehož ovocem je realizace jim společného ideálu. Ovšem tento poslední typ setkání není dílem náhody, nýbrž mu musí předcházet ono osvojení si ideálu, který je potom oběma společný. Když ti, kteří se setkávají, nemají společného nic dalšího kromě zeměpisných souřadnic, zcela zákonitě se minou.
Advent tedy není jenom připomenutím si, že se Ježíš kdysi narodil v Betlémě a že jednou přijde ve slávě. Je především výzvou k zásadní otázce:”Co já teď a tady očekávám od Krista? Může on v mém životě něco změnit k lepšímu? Mám už po všech těch zklamáních v tolika spasitelích, na které jsem spoléhal, odvahu vsadit na ten jeho utopický plán, nebo chci ještě experimentovat podle jiných receptů na šťastný život?”
Advent je připomínkou, že Ježíš je tady, ale chci-li se s ním setkat, musím nechat ve svém srdci rozhořet jeho ideály. O vánocích se rozplýváme v radostném hlásání, že “na svět přišla láska”. Ale advent je k tomu, aby to nebyla jen slova, aby se tato krásná věta nestala jen frází v našich ústech, ale aby zněla z každého našeho činu. Protože jedině realizace tohoto Kristova ideálu mezilidských vztahů je oním světlem, které je schopno změnit “temnou noc” v “zářící den, plný radosti” a sentimentální vzpomínku v ryzí skutečnost. Vždyť přece vánoce, setkání se s Bohem na zemi, nechceme jenom slavit, ale chceme je především žít.
****************************************************************
Sbírka na bohoslovce se bude konat 5.prosince při nedělních bohoslužbách.
26. prosince v kostelech naší diecéze se bude konat sbírka na potřeby diecéze. Ze sbírky na Den Bible, která proběhla 14.listopadu, naše farnost odeslala 1450Kč.
Poutní bohoslužba ke cti sv. Mikuláše v Měčíně se bude slavit 12.prosince v 15.00 hod.
Knižní dárek na Vánoce pro děti nebo dospělé s náboženskou tématikou máme možnost koupit od 12. – 14. prosince od 9.00 – 18.00hod. ve farní budově v Klatovech (pod Bílou věží). Během roku funguje knihkupectví na faře v Klatovech v době otevření kanceláře.
V neděli 19. prosince po ranní bohoslužbě v rámci našich nedělních setkání na švihovské faře proběhne setkání na téma: Moje setkaní s Kristem?
Klub seniorůsrdečně zve 19.prosince - vystoupení dětí ze ZUŠ - od 14.00hod. na švihovské faře. Podrobné informace: pí. Yvona Bauerová, tel. 731 433 089;
Předvánoční koledování v našich kostelech:
- v kostele sv. Mikuláše v Měčíně v provedení dětí z místní školy - 20. prosince od 17.00 hod.;
- v kostele sv. Václava ve Švihově v provedení dětí švihovské školy - 21. prosince v 18.00 hod.;
Bohoslužby ve vánočním období 24. 12. 2010 –
 2. 1.2011
 
 
24. 12.
25. 12.
26. 12.
31. 12.
1.1.
2. 1.
Měčín
1600
1400
-----
-----
1400
-----
Vřeskovice
1800
-----
1100
-----
1215
1215
Dolany
2000
 830
-----
-----
1030
1400
Chudenice
2200
-----
1400
-----
-----
1030
Švihov
2400
1030
 900
     1600
 900
   830
!!! Ostatní bohoslužby ve dnech 24. 12. 2010 – 1. 1. 2011 se ruší !!!
 
Obnovení manželských slibů proběhne při mši svaté na svátek Svaté Rodiny 26.prosince, v Dolanech 25.prosince. Manželé, kteří by chtěli tento slib obnovit, ať se přihlásí před bohoslužbou v sakristii.
Vánoční koncertoperní pěvkyně Jany Heryánové Ryklové s varhanním doprovodem Michala Hanuše se uskuteční v kostele sv. Václava ve Švihově       25. prosince v 17.00 hod.; vstupné 150 Kč. Srdečně zveme širokou veřejnost.
Tříkrálová sbírkaproběhne na území ČR ve dnech 2.-14. ledna 2011. Podrobné informace poskytuje Charita. Hledají se koledníci, kteří by vypomohli při Tříkrálové sbírce. Hlásit se můžete u pí. Bauerové na tel. 731 433 089
Slavnost „Zjevení Páně“ oslavíme při mši svaté 6.ledna v 16.30 v Měčíně.
 
*************************************

Vážení a milí čtenáři našeho FARNÍČKU, přeji Vám pokojné, vnitřně bohaté a plodné prožití adventního času plného světla, kterého přibývá nejen na adventním věnci. Radost ze zaslíbení, ježnám dal ten, který je Pravda. Vyprošuje vskutku radostné a milostiplné Vánoce. Kéž i celý příští rok je pro Vás naplněn Světlem,které žádná temnota nemůžepohltit, Nadějí, která neklame a Láskou, která nepřestává.


Prohloubení vašeho života s Kristem Vám přeje
a vyprošuje  P. Tomasz