Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 14/08 - 30.listopadu 2008

29. 11. 2008

Advent - Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je "Světlo světa" (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života.
Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který nabízí naplněný život a cestu dál. Přijmout výzvu adventu znamená vycházet Kristu v ústrety, obracet se k Němu, pozvedat k Němu své oči, smířit se s Ním a s těmi, kdo jsou kolem nás a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám znemožňuje jít po Jeho cestách...

Ve dnech 9.-12. prosince se ruší všechny bohoslužby v naší farní oblasti!

Mše sv. v Chudenicích  9. prosince se výjimečně překládá na 4. prosince. Od 16.00hod. adorace a příležitost k svátosti smíření a od 17.00 mše svatá.

Adventní rekolekce povede v sobotu 13. prosince od 9.00hod. na švihovské faře P. Adam Lodek. V závěru v 15.00hod. bude sloužena mše sv. Během rekolekcí bude příležitost k svátosti smíření u více zpovědníků. Bude také zajištěno občerstvení! Přihlášky nejpozději do 8. prosince!

Příležitost k svátosti smíření  je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny, zvlášť pátek během adorace, nebo kdykoliv na požádání. Příležitost k svátosti smíření v Klatovech, je každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození Panny Marie od 9.00 do 13.00hod., a každý druhy pátek v měsíci v kostele sv. Ignáce od 15.30 – 16.30hod.

Česká křesťanská Akademie v Klatovech srdečně zve na přednášku Křesťanství a Islám 4.12. 2008 v 19.30hod. do HIFIKLUBU Klatovy – Vrchlického sady. O vztazích, souvislostech a rozdílech mezi dvěma světovými náboženstvími přednáší kazatel Církve bratrské Doc.Pavel Hošek, pedagog na Evangelické teologické fakultě v Praze.

Setkání se sv. Mikulášem  a jeho anděly (ale bez čertů) se bude konat 6. prosince od 10.00hod. ve farních prostorách. Prosím rodiče, aby nahlásili své děti předem, nejpozději 3.prosince za účelem přípravy balíčků.

Rok sv. Pavla – Připomínám, že papež Benedikt XVI. vyhlásil zvláštní jubilejní rok (28.6.2008 - 29.6.2009) věnovaný sv. Pavlu. Věřící křesťané po splnění běžných podmínek (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysly Svatého Otce), s vyloučením jakékoliv náklonnosti k hříchu, mohou získat plnomocné odpustky, když se budou účastnit veřejného posvátného obřadu nebo pobožnosti ke cti Apoštola národů: Vzhledem k tomu to ustanovení každou první neděli v měsíci po celý tento rok v kostele sv. Petra a Pavla v Dolanech se v závěru mše svaté bude konat krátká pobožnost zasvěcená sv. Pavlovi. Srdečně zvu věřící z ostatních kostelů k účasti na této pobožnosti.

Poutní bohoslužba ke cti sv. Mikuláše  v Měčíně bude slavena 6. prosince v 16.30 hod. Po mši svaté jsou účastníci bohoslužby zváni na faru na malou poutní oslavu.

Ze sbírky 16.listopadu na bible pro Kamerun, Guineu a Namíbii naše farnost odeslala 1.400Kč. Sbírka na bohoslovce se bude konat v kostelech naší diecéze 7.prosince. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“!

Knižní dárek na vánoce  pro děti nebo dospělé s náboženskou tématikou máme možnost koupit od 7. – 9. prosince od 9.00 – 18.00hod. ve farní budově v Klatovech (pod Bílou věží). Během roku funguje knihkupectví na faře v Klatovech v době otevření farní kanceláře.

Předvánoční koledování v našich kostelech:
- v kostele sv. Prokopa v Nezdicích v provedení scholy z kostela sv. Jana Nepomuckého z Plzně - 14. prosince od 16.00hod.;
- v kostele sv. Mikuláše v Měčíně v provedení dětí z místní školy - 18. prosince od 16.30hod.;
- v kostele sv. Václava ve Švihově v provedení dětí švihovské školy - 18. prosince v 18.00hod.;

Mše sv. v Měčíně  18. prosince se výjimečně překládá na 16. prosince na 16.00hod.

Klub seniorů srdečně zve 21. prosince ve 14.00hod. na švihovskou faru na předvánoční besídku s dětmi ze ZUŠ Klatovy-Švihov;

Na vánoční koncert v provedení pěveckého sboru Nová Česká Píseň, jste zváni do kostela sv. Václava ve Švihově 28. prosince v 16.00 hod.; vstupné 100 Kč; Předprodej vstupenek v sakristii po bohoslužbách nebo na radnici v informačním centru od 14.prosince.

Dopis z Indie: Drahý otče Adame, milí farníci, opět Vám píši dopis a toužím po Vašem požehnání. Důvodem mé zprávy je skutečnost, že členové mojí rodiny se těší dobrému zdraví. A co děláte Vy, doufám že jste také v pořádku. Můj bratr Sinjanv prošel 8. stupeň a postoupil do 9. stupně školní docházky. Bratr Sebastian ukončil 5. stupeň a postoupil do 6. stupně. Já jsem dokončil 3.stupeň a budu pokračovat ve 4.stupni. Bratr Prajwal absolvoval 1.stupeň a jde do 2.stupně. Sestra Lydia dochází do školky v Balwadi. U nás jsme oslavili kostelní svátek našeho patrona Sv. Antonína. Při této příležitosti jsme připravovali speciální slavnostní hostinu a přivítali mnoho příbuzných v našem domě. Při té příležitosti jsem na Vás velmi vzpomínal. Během letních prázdnin jsem pobýval v domě mé babičky v Kavoor. Tam si hraji zejména s dětmi mého strýčka a hodně čtu knihy plné příběhů. Díky Vaší podpoře, otec Denis – ředitel Bala Pragathi Kendra Services - mi dává potřebné pomůcky do dalšího ročníku, jako např. sešity, poplatky, uniformu , tašku a deštník. Děkuji Vám velmi mnoho za to. Bala Pragathi Kendra Services také pomáhá v ubytování a poskytuje sady nezbytného kuchyňského náčiní, prostěradel, povlečení, ručníků, sárí, kalhot a košil do oblastí postižených záplavami. Tato pomoc se samozřejmě také týkala i nás. Také za to Vám mnoho děkuji. Všichni jsme Vám vděční za Vaší velkorysou podporu. Tímto končím svůj dopis.            Váš Prashanth Noronha

**************************************************************************************************************

Bohoslužby ve vánočním období  24. 12. 2008 – 1. 1. 2009

 

24. 12.

25. 12.

26. 12.

28. 12.

31. 12.

1. 1.

Švihov

2400

1130

  900

  830

-----

1130

Dolany

-----

  830

 

1010

-----

  830

Chudenice

-----

1000

 

1130

-----

1000

Vřeskovice

-----

-----

1030

-----

1730

-----

Měčín

1630

-----

 

-----

1600

-----

!!! Ostatní bohoslužby ve dnech 24. 12. 2008 – 1. 1. 2009 se ruší !!!