Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 15/08 - 21.12.2008

22. 12. 2008

Vánoce   -   Kdysi dávno svolala zvířata sněm.
Liška se zeptala veverky: Co pro tebe znamenají Vánoce?
Veverka odpověděla: Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček ozdobený spoustou svíček a cukrovím, které mám tak ráda.
Liška se připojila se svou představou: Pro mne samozřejmě nesmí chybět voňavá pečená husička. Bez pečínky by to opravdové Vánoce nebyly.
Do řeči se jim vložil medvěd: Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou sladkou vánočku!
Slyšet se dala také straka: Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící šperky. O Vánocích se má všechno jen třpytit.
Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: Vánoce dělá Vánocemi teprve šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě lahve!
A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova: Vole, zbláznil ses? Vždyť na Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?
Vůl se zastyděl, sklopil velkou hlavu a zabučel: A vědí to vůbec lidé?

Co jsou křesťanské Vánoce? Vánoce jsou tím nejpodivuhodnějším svátkem, který existuje. Jsou překvapením, které Bůh připravil lidem. Dnes se – bohužel – původní, náboženský význam Vánoc často vytrácí a Vánoce se považují za jeden z mnoha svátků, které během roku slavíme. Jsou sice svým obsahem zvláštní a svou zvláštností významné, ale nakolik oslavujeme o Vánocích Boha, který se z lásky k lidem vtělil v člověka a přišel k nám jako nejchudší z nejchudších? Svým narozením ukázal, že mezi mnohými věcmi, za kterými se shání člověk (a o kterých mluvily i zvířata ve své pohádce) nejdůležitější je přece člověk, byť chudý a narozený v chlévě. Bez člověka, kterého můžu milovat a který obdarovává láskou mně, můj život by neměl smysl. Byl by prázdný! Jen blízký mi člověk je schopen udělat mně šťastným!
O Vánocích totiž živý a všemocný Bůh ukazuje plnost své lásky tím, že se stává zcela malým a slabým. Dítě Vánoc nám říká: “Já jsem Bůh, který se stal člověkem. Chci vám dokázat, že jsem Láska, že vás miluji a že vám nejsem schopen učinit něco zlého.”Oslava Vánoc je objevením toho nejkrásnějšího dárku, který ti Bůh věnoval: tvou Rodinu, manželku, manžela, děti, přátele. Podívej se na ně a řekni jim, že tvůj život by neměl smysl, kdyby nebyli s Tebou a Ty bys nemohl žít pro ně! Poděkuj jim, že jsou a že žijí pro tebe!
I já děkuji Vám, že můžu zde – mezi Vámi a pro Vás – žít, můžu zde být knězem, že mně občas potřebujete a využíváte mých služeb. Kdybyste mně nepotřebovali, můj život by neměl smysl. Děkuji Vám, že jste! Každodenně se za Vás všechny modlím!

Ještě vánoční přání:        Přeji Vám, abyste nikdy nebyli sami,
aby jste vždy u sebe cítili blízkost člověka, který má Vás rád,
abyste viděli, jak Váš život, který s každým dnem pomíjí, rodí v srdcích lidí blahodárnou sílu, radost, pokoj, protože jen tak budete žít věčně!
Ať lidi, kteří procházejí Vaším srdcem budou šťastní, že Vás mohli poznat a ať ve Vás zanechají to nejkrásnější, co člověk může ze sebe dát: lásku!
             P. Adam

Bohoslužby ve vánočním období  24. 12. 2008 – 1. 1. 2009

 

24. 12.

25. 12.

26. 12.

28. 12.

31. 12.

1. 1.

Švihov

2400

1130

  900

  830

-----

1130

Dolany

-----

  830

 

1010

-----

  830

Chudenice

-----

1000

 

1130

-----

1000

Vřeskovice

-----

-----

1030

-----

1730

-----

Měčín

1630

-----

 

-----

1600

-----

!!! Ostatní bohoslužby ve dnech 24. 12. 2008 – 1. 1. 2009 se ruší !!!

 

Klub seniorů srdečně zve dnes ve 14.00hod. na švihovskou faru na předvánoční besídku s dětmi ze ZUŠ Klatovy-Švihov; další setkání 21. ledna – kreativní odpoledne;

Ze sbírky na bohoslovce (7.prosince) naše farnost odeslala 1.400Kč. Sbírka na potřeby diecéze se bude konat v kostelech naší diecéze 26. prosince. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“!

K+M+B – Toto označení na dveřích našich domácností zanechávají po sobě v posledních letech tříkráloví koledníci. Tradice koledování je, ale mnohem starší. Vždy v době svátků narození Krista každá rodina si chtěla vyprosit požehnání do nového roku. A tak mnohé domácnosti navštěvoval kněz v doprovodu ministrantů a s celou rodinou ve společné modlitbě prosili o požehnání na celý nadcházející rok. Po knězi většinou nastupovali další koledníci, protože po modlitbě následovala nějaká zábava nebo hody.

Dříve místo písmenka „K“ se psalo písmenko „C“, ale z časem si to lidi upravili a z důvodu neznalosti latiny překládali tuto zkratku na Kašpar, Melichar, Baltazar, jako by to měly být jména třech králů putujících za Ježíšem do Betléma. Z latiny se tato zkratka překládá na: Christus mansionem benedicat = Kristus žehná, uděluje požehnání tomuto místu, tomuto domovu.

Pokud by někdo chtěl obnovit staré tradice a poprosit o požehnání do nového roku nabízím - v období od sv. Štěpána do svátků Zjevení Páně - návštěvu, během které bychom se společně se všemi obyvateli domácnosti slavnostně pronesli žehnací modlitbu. Hlásit se můžete po bohoslužbách v sakristii nebo telefonicky.

Obnovení manželských slibů  proběhne při mši svaté na svátek Svaté Rodiny 28.prosince. Manželé, kteří by chtěli tento slib obnovit ať se přihlásí před bohoslužbou v sakristii.

Na vánoční koncert v provedení pěveckého sboru Nová Česká Píseň, jste zváni do kostela sv. Václava ve Švihově 28. prosince v 16.00 hod.; vstupné 100 Kč; Předprodej vstupenek v sakristii po bohoslužbách, na radnici v informačním centru a 30min. před koncertem.

Slavnost „Zjevení Páně“ oslavíme při mši svaté 6.ledna v 17.00 v Chudenicích.

Hledají se koledníci, kteří by vypomohli při Tříkrálové sbírce. Hlásit se můžete u pí. Bauerové na tel. 731 433 089. Tříkrálová sbírka proběhne ve dnech 5. – 11. ledna 2009;

Bohoslužby ve všední dny  od 14.ledna budou sloužené ve farní budově!

Společenství svatých aneb k čemu jsou naši patroni?  Nad tím tématem se pozastavíme 18.ledna po nedělní mši svaté ve Švihově v rámci našeho každoměsíčního setkání.

Klub přátel dobrého filmu zve v neděli 25. ledna ve 14.30 do farní budovy na film „Don Bosco“ - o zakladateli kongregace salesiánů, kněží věnujících se práci s mládeží. Délka filmu 180min.

Víkendové setkání dětí  Svatý Pavel na prknech“ proběhne od 24. - 25.ledna v klášteře školských sester v Horažďovicích. Přihlášky nejpozději do 16. ledna u P. Adama.

Křesťanská TV Noe je přístupná pro všechny, kdo mají digitální televizní signál. Také díky tomuto signálu máme možnost odběru křesťanského rádia „Proglas.