Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 16/07 - 9. prosince 2007

6. 12. 2007

 

Předvánoční koledování v našich kostelech:

- v kostele sv. Prokopa v Nezdicích v provedení ženského pěveckého sboru Carmina - 15. prosince od 18.00 hod.;

- v kostele sv. Mikuláše v Měčíně v provedení dětí z místní školy - 19. prosince od 16.30 hod.;

- v kostele sv. Václava ve Švihově v provedení dětí švihovské školy - 20. prosince v 18.00 hod.;

- v kostele sv. Petra a Pavla v Dolanech v provedení dětí dolanské školy - 20.prosince v 17.00 hod.;

Příležitost k svátosti smíření  je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Příležitost k svátosti smíření v Klatovech, je každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození Panny Marie od 9.00 do 13.00 hod., a každý druhy pátek v měsíci v kostele sv. Ignáce od 15.30 – 16.30 hod.

Knižní dárek na vánoce  pro děti nebo dospělé s náboženskou tématikou máme možnost koupit od 9. – 11. prosince od 9.00 – 18.00 hod. ve farní budově v Klatovech (pod Bílou věží). Během roku funguje knihkupectví na faře v Klatovech v době otevření farní kanceláře.

Prodejní výstava sádrových odlitků bude v neděli 16. prosince po mši svaté. Jde o výrobky vytvořené naší mládeží během pravidelných setkáváních na faře. Zakoupením některé z figurek podpoříte akce, které pořádáme pro děti (víkendová setkání pro děti z náboženského kroužku, nákup pomůcek na náboženství, atd.). Cena bude 15,- a 20,- Kč. Drobný dárek může někoho potěšit a výtěžek opět poslouží pro práci s dětmi a mládeži.  

Na zpívání koled pod vánočním stromkem jste srdečně zváni na náves do Borov (před mateřskou školou) a to 22. prosince od 16.30 hod. Předvánoční atmosféru zde provoní víno a medovina a čeká Vás i skutečné vánoční překvapení.

Sbírka na potřeby plzeňské diecéze  se uskuteční 26. prosince. Ze sbírky 2. prosince (na bohoslovce) naše farnost odeslala 1.500 Kč.

**************************************************************************

Bohoslužby ve vánočním období  23. 12. 2007 – 1. 1. 2008

 

23. 12.

24. 12.

25. 12.

26. 12.

30. 12.

31. 12.

1. 1.

Švihov

  830

-----

000

1130

  930

1400

-----

  830

Dolany

1010

-----

  830

-----

  900

-----

1010

Chudenice

1130

-----

1000

-----

1030

-----

1130

Vřeskovice

-----

-----

1500

-----

-----

-----

1500

Měčín

-----

1630

-----

-----

-----

1630

----

!!! Ostatní bohoslužby ve dnech 23. 12. 2007 – 1. 1. 2008 se ruší !!!

Na vánoční koncert v provedení pěveckého sboru Nová Česká Píseň, jste zváni do kostela sv. Václava ve Švihově 29. prosince v 16.00 hod.; vstupné 90 Kč;

Na Vánoční posezení se zpíváním koled s hudebním doprovodem, srdečně zve Klub seniora. Sejdeme se 30. prosince v 15.00 hod. na faře. Setkání je otevřené nejen pro současné, ale i pro budoucí seniory!

Novoroční koncert operní pěvkyně Jitky Soběhartové, s varhanním doprovodem varhaníka katedrály sv. Víta v Praze, se uskuteční 4. ledna v 17.00 hod., v kostele sv. Jana Křtitele v Chudenicích. Vstupné je dobrovolné.

Tříkrálová sbírka  se bude konat na území ČR ve dnech 2. – 13. ledna 2008. Výnos Tříkrálové sbírky je určený především na zajištění provozu zařízení České katolické Charity v místě, kde se sbírka koná. Příspěvky občanů z území Klatovska jsou určeny pro: Domov pokojného stáří v Klatovech, domov pro matky s dětmi v tísni v Klatovech, pečovatelskou službu v Plánici, v Dolanech, v Chudenicích, v Měčíně a ve Švihově; osobní asistenci těžce zdravotně postižených (65%); podporu projektů sociální a humanitární pomoci a dalších aktivit České katolické charity (30%); organizační náklady spojené s Tříkrálovou sbírkou (5%). Podrobnější informace ohledně Třikrálové sbírky poskytne Oblastní charita Klatovy - http://www.charitakt.cz/; Adresa: Měchurova 317/16, 339 00 Klatovy II; tel.: 376 709 312, 731 433 080, Termíny konaní sbírky v jednotlivých obcích budou uveřejněny na plakátech. Pokud někdo chce bezprostředně přispět klatovské charitě může to učinit prostřednictvím bankovního účtu: 9784380267/0100 - v. symbol 777;

Řeholní komunita trapistů z Nového Dvora se na nás obrací s prosbou o modlitbu za bratry, které se pokouší „na konci světa budovat dvě další mnišské komunity. Obě přijímají mladé lidi, ale nemohou žít bez skrývání. Potřebují nenápadné budovy…letos budou slavit Narození Páně v garáži, jež jim nahrazuje kapli…“. Pokud si přejete být o aktivitách trapistů z Nového Dvora pravidelně informováni, napište bratru Bedřichovi na adresu: Převorství v Novém Dvoře, Dobrá Voda 20, 364 01 Toužím. Pokud máte možnost elektronické pošty, zašlete email na: email@novydvur.cz. Uveďte také svoji poštovní adresu, aby se předešlo eventuálním omylům. Komunitu můžete podpořit i finančním darem. Číslo účtu: 279962003/0300.

Exercicie na Svaté Hoře: Mons. Josef Žák srdečně zve všechny zájemce – muže i ženy – na exercicie pořádané v exercičním domě na Svaté Hoře ve dnech 7.–11. února 2008. Přihlášky jsou na faře, kapacita míst je omezená, a tak se prosím hlaste co nejdříve.

1. prosince 2007 otec biskup František Radkovský odvolal z funkce prezidenta Diecézní Charity Plzeň  P. Adama Lodka.

Nová encyklika Benedikta XVI. - Ve Vatikánu byla představena nová encyklika Benedikta XVI. Nese název „SPE SALVI facti sumus“ – „Nadějí jsme spaseni“. Vychází z listu apoštola Pavla Římanům. Odvolává se i na list Židům, který ukazuje na to, že víra vede člověka k novému pojetí života. 

Spása podle křesťanské víry, vysvětluje v úvodu Svatý otec, „je nám nabízena ve smyslu naděje, kterou jsme dostali, věrohodné naděje, v jejíž síle můžeme čelit naší současnosti." Benedikt XVI. zdůrazňuje, že „evangelium není jen zpráva o věcech, se kterými se můžeme seznámit, ale je zvěstí, která je zdrojem faktů a mění život.“

„Temná brána času, budoucnosti, je otevřená dokořán. Kdo má naději, žije jinak, byl mu darovaný nový život." Svatý otec připomíná, že Ježíš nepřinesl světu "společensko - revoluční odkaz." Ani nebyl „bojovníkem za politické osvobození." Přinesl „něco úplně jiného, (...) setkání s živým Bohem, (...) setkání s nadějí, která byla silnější než utrpení otroctví a která zevnitř proměnila život a svět."

         Datum: 1. 12. 2007 Zdroj: Radio Vatikán