Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 1/06 - 29. ledna 2006

29. 1. 2006

Dolany

8.023,-

Ježovy

2.243,-

Malechov, Výrov

4.110,-

Kokšín

2.521,-

Svrčovec

4.407,-

Červené Poříčí

4.161,-

Švihov

15.113,-

Chudenice

4.217,-

Lhovice

3.820,-

Měčín

9.365,-

Třebýcinka

2.330,-

Měčínsko

10.328,-

Celkem

70.638,-

Srdečně děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci „Tříkrálové sbírky“ v naší farní oblasti. Vybrané prostředky podpoří aktivity České katolické Charity v oblasti Klatovska: Domov pokojného stáří v Klatovech, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Klatovech, pečovatelskou službu v Plánici a osobní asistenci těžce zdravotně postižených v naší oblasti. Katolická Charita v Klatovech plánuje také zahájit v nejbližších měsících provoz pečovatelské služby ve Švihově a v Chudenicích. Na tyto cíle je určených 65% vybraných prostředků. Dalších 30% je určených na podporu projektů sociální a humanitární pomoci a dalších aktivit České katolické charity v západočeském kraji a 5% je určených na organizační náklady spojené s Tříkrálovou sbírkou. Pro ty, kteří by chtěli ještě přispět na klatovskou Charitu uvádíme číslo konta: 9784380267/0100 v. s. 777; můžete také přispět osobně do pokladny OCH Klatovy, Václavská 12. Poděkování koledníkům „Tříkrálové sbírky“ naší farní oblasti se uskutečnilo 28. ledna ve 14.00 hod. ve farní budově ve Švihově.

Neohrožený Mikeš  - pohádka Boženy Němcové bude uváděna farním divadelním spolkem v Plánici 4. a 5. února v 18.00 hod. a 10. února v 19.00. Vstupenky (50Kč) je možné rezervovat na telefonním čísle 376 394 262 nebo na mob. čísle 736 229 690.

Setkání farní rady  se bude konat v sobotu 11. února od 18.00 hod. Program: práce s mládeží, s dětmi, s rodinami, kalendář akci na rok 2006, plánované remonty: Dolany – farní budova a kostel, Chudenice - kostel, Měčín - kostel, Švihov – kostel, fara; provoz fary: údržba, provoz pevné linky Telecom na faře.

V dnech od 19. – 25. února se ruší všechny bohoslužby v naší farní oblasti. V těchto dnech se budu účastnit duchovních cvičení na Velehradě. V nutných situacích kontaktujte, prosím, sousední farnosti.

Setkání kroužku Adopce na dálku, na kterém se rozhodne o adopci konkrétního dítěte a o dalších záležitostech týkajících se naší aktivity se bude konat druhou neděli v únoru po nedělní mši sv. Vzhledem k tomu, že schůze se už několikrát neuskutečnila kvůli malé účasti, tentokrát se bude konat i při minimálním počtu zúčastněných.

Vikariátní den klatovského vikariátu se bude konat letos v Plánici v sobotu 11. března. Program, jako vždy je připravený ve skupinách zvlášť pro dospělé, zvlášť pro mládež, zvlášť pro děti. Bude také zajištěna příležitost k svátosti smíření. Pro zájemce, kteří nemají vlastní dopravu, dovoz a odvoz bude zajištěný. Prosím o dřívější nahlášení zájmu o dopravu.

Domov s pečovatelskou službou ve Švihově má volnou kapacitu. Zájemci ať kontaktují MÚ Švihov osobně nebo na telefonním čísle 376 393 244.

Farní dovolena  je letos nabízena v Nízkých Tatrách na Slovensku v termínu od 6. – 19. srpna. Ubytování je rezervováno v chatách, ve kterých se nacházejí buď apartmány nebo samostatné 2,3,4 lůžkové pokoje. Cena za lůžko/noc/osobu je 190Kč. Ubytování je zajištěno ve velice klidné oblasti, vyloženě na samotě, v nedaleké vzdálenosti od turistických atrakcí: Ledová jeskyně a jeskyně Svobody, lanová kolej, termální koupaliště, zajímavé památky, turistické stezky jak pro cyklisty, tak pro chodce, …. Stravování je možné si zajistit individuálně nebo formou polopenze (pro dospělé 135Kč, pro děti 75 Kč) objednat na místě. Doprava buď vlastním autem nebo bezprostředním vlakem Plzeň – Liptovský Mikuláš. Farnost zajišťuje pouze ubytování a nabídku programu. Všechny body programu jsou dobrovolné a záleží na zúčastněných. Zúčastnění – pokud nechtějí – nemusí se účastnit žádného skupinového programu a můžou si vytvořit svůj vlastní program dne. Podrobnější informace u P. Adama Lodka. Zájemce prosím o rychle rozhodnutí (nejlépe do konce února) – rezervace ubytování vyžaduje zaplacení zálohy.

Finance farnosti Švihov za rok 2005:

(rozdíl mezi příjmy a výdaji souvisí s našimi prostředky z předchozích let)

Nájemné:

31.056,---

Úrok z peněz z prodeje fary ve Vřeskovicích a ostatní příjmy:

48.645,---

Sbírky:

182.243,50

Dary fyzických osob:

8.208,---

Dar biskupství Regensburg na opravu fary Švihov:

380.071,---

Úroky z vedení běžného účtu:

2.035,---

Příspěvek z biskupství:

12.820,---

-          z KÚ 250.000Kč na opravu kostela v Chudenicích;

-          z OÚ Chudenice 80.000Kč na opravu kostela v Chudenicích;

-          z OÚ Chudenice 20.000Kč na projekt kostela v Chudenicích;

-          z MÚ Švihov 3.200Kč na prácí s dětmi a mládeží;

-          z MÚ Švihov 10.000Kč na podporu kulturních akcí;

-          z MÚ Měčín 50.000Kč na opravu hodin na kostele v Měčíně;

-          z KÚ 20.000Kč na opravu hodin na kostele v Měčíně;

-          z OÚ Dolany 25.000Kč na projekt kostela v Dolanech;

-          od firmy ZIHOS 14.000Kč finanční dar na farnost;

-          z SRN 99.069Kč za zvony zrekvírované během 2. světové války;

571.269,---

Příjmy 2005:

1.236.347,50

Daň z příjmů:

317.574,---

Bohoslužebné výdaje:

4.351,---

Režijní výdaje:

96.595,50

Opravy památek:

782.939,---

Ostatní opravy: farní budova v Dolanech, kostel Vřeskovice, …….

80.625,---

Odeslané sbírky na charitu, misie, bohoslovce, diecézí, …..

8.000,---

Dary a charitativní výdaje: sbírka na tsunami, ….

14.150,---

Nákupy dlouhodobého majetku:

39.296,---

Ostatní výdaje:

24.000,---

Výdaje v roce 2005 celkem:

1.367.530,50

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář