Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 1/08 - 6. ledna 2008

5. 1. 2008

František Radkovský v televizi:  -  „ … přijal biskupské svěcení z rukou pražského arcibiskupa kardinála ThDr. Františka Tomáška v roce 1990 a za biskupské heslo si zvolil slova z 1. listu apoštola Jana: "Uvěřili jsme v lásku". O tři roky později se stal prvním biskupem nově zřízené Diecéze plzeňské. Na začátku filmu, který vypráví o lidském životě a naší vlasti, nás režisér Alan Lederer přivádí na společnou pouť Čechů a Němců ke kostelu, kterému zloději ukradli i věže. Vysílání: 6.1. - 14:05 ČT1 (7.1. - 4:20 ČT2)

Všechny bohoslužby – kromě nedělních a dne 9.ledna v Měčíně – se v naší farní oblasti ve dnech 8. – 18.ledna ruší. V případě potřeby kontaktu s knězem volejte prosím okolní farnosti!

„Okradení králové“  – 13.1. 2008 po ranní Mši sv. ve švihovském kostele budeme moci shlédnout malé divadelní vystoupení v provedení dětí z náboženského kroužku. Po něm na faře bude následovat setkání rodičů dětí, které se účastní náboženského kroužku ve Švihově.

Před námi karneval … - Období od svátku Křtu Páně, který připadá vždy na neděli po 6. lednu (Slavnost Zjevení Páně), to známe v celém světě radostné období karnevalu nebo česky řečeno masopustu. Má ono své kořeny ve dříve velice přísně postním prožívání Adventu před karnevalem, jak i v postní době před Velikonoci začínající letos 6.února. Přeji všem hodně veselí na karnevalové období a zároveň připomínám věřícím, že podílení se na organizaci a zúčastňovaní se plesů a různých zábavných akcí v postním období je závažným narušením atmosféry tohoto období, ve kterém naše myšlenky by se měly ubírat směrem k velikonočním událostem.

Otec biskup František Radkovský navštíví naši farnost 20. ledna. V 8.30 bude sloužit ve Švihově Mši sv., po které bude následovat setkání s farníky ve farní budově. V 11.30 bude sloužit Mši sv. v Chudenicích. Z toho důvodu tento den Mše sv. ve Vřeskovicích bude sloužena výjimečně v sobotu 19. ledna od 16.00 hod.

Mše sv. ve všední dny  od 23.ledna budou sloužené ve farní budově!

Klub seniora zve 27.ledna ve 14.hod. na švihovskou faru na seznámení s ubrouskovou technikou.

Klub přátel dobrého filmu  první neděli v únoru zve na italsko-polsko-americký film „Papež Jan Pavel II.“! Promítání se uskuteční na faře ve Švihově od 15.30 hod.

Farní divadelní spolek v Plánici pořádá ve dnech 26. a 27. ledna, 2. a 3. února od 18.00 hod. v Kulturním domě v Bolešinech veselohru Carla Goldoniho POPRASK NA LAGUNĚ; režie: Petr Masný. Vstupné 50 Kč Předprodej vstupenek v sakristii kostela sv. Blažeje, v prodejně Kompas v Plánici a v prodejně v Bolešinech.

Tiskoviny, které můžeme zakoupit v našich kostelech o něco změnily ceny: Katolický týdeník – 11Kč, D. Zpravodaj – 6Kč, Farníček – 2Kč. Děkujeme za finanční podporu.

Ze sbírek, které proběhly v našich kostelech v prosinci naše farnost odeslala na podporu akce „Bible pro Argentinu“ 500,- Kč, a na potřeby plzeňské diecéze 1.500,- Kč.

Vřele doporučuji  zakoupení nových Kancionálů. Můžeme to učinit po Mši sv. v sakristii. Ve starých kancionálech, často chybí mnohé písně a další modlitby, které běžně používáme jak při společných, tak při soukromých modlitbách. Staré kancionály, dostupné v některých našich kostelech budou postupně likvidované!

Domov sv. Karla Boromejského  v Praze – Řepích – hledá naléhavě zdravotní sestru na směnný provoz ošetřovatelky (nebo absolventky kurzu pro pracovníky v soc. službách): Ubytování pro mimopražské ženy v jednolůžkových pokojích. Kontakt: sestra Konsoláta Frýdecká, 776 25 79 11, konsolata@domovrepy.cz; více na www.domovrepy.cz;

Adopce na dálku – obdrželi jsme dopis z Indie!

„Na vzdělání našich dětí závisí osud a štěstí budoucího světa“ - B.C Forbes

Drahý příteli, vzdělávání je hledání pravdivé, věčné a definitivní reality. Tohoto by mohlo být dosaženo obrácením možností v realitu a formováním lepšího lidského bytí a reformou společnosti. Základní vzdělání je jedno z hlavních práv každého dítěte. Není jen právem dítěte, ale také jedno z našich  nejhlubších zodpovědností při vedení dítěte. Některé děti jsou však zbaveny tohoto práva kvůli bídě a negramotnosti.

Bala Pragathi Kendra Service právě skrze sponzorský program směřuje ke vzdělávání dítěte a pomáhá jim k růstu a rozvoji jejich plného potenciálu. Proto je velmi důležité stimulovat děti a prostřednictvím nich i jejich rodiny , aby přijali za své tyto základní myšlenky pro svůj vlastní prospěch a užitek. Rozličné programy a aktivity vedené pro sponzorované děti a jejich rodiče jsou následující: Procvičování psaní dopisů Přidělování notebooků Návštěvy škol Návštěvy domovů Tréningový program zástupců Ujawala a Chinary Dhwani Dětský klub animátorů Tréninkový program pomocníků v kanceláři Společné vánoce pro sponzorované děti Program plánování kariérního růstu Program setkávání sponzorských rodičů.

Dne 5. února 2007 charitní představitelky sl. Jarmila Kabátová a Eva Růtová spolu s třinácti sponzory navštívily naše centrum. Jejich návštěva byla velice plodná, protože jim poskytla možnost se navzájem poznat a učit se jeden od druhého. Povzbuzení, vodítka a vklady poskytnuté představitelkami nám pomohly k zdokonalení administrativy a poskytnutí maximálního užitku pro sponzorované děti v rámci daného rozpočtu. Uznání vyjádřené sponzory nám dalo radost a uspokojení z cesty dlážděné smysluplnou spoluprací a podporou.

„Prathibhodaya“ – Škola vyššího technického vzdělání  s různými technickými směry je určena k poskytování dovedností potřebných k zaměstnání těch studentů , kteří vypadli, kteří nebyli schopni zvládnout požadavky profesionálního studia  nebo kteří si nemohli dovolit pokračování ve studiu. Minulý rok sem vstoupilo 126 studentů do různých technických kurzů. A v dubnu dokončilo úspěšně 94 studentů kompletně své kurzy. Od 11 do 26 dubna „Prathibhodaya“ organizovala letní prázdninový tábor, kterého se účastnilo 320 dětí, kteří strávili své prázdniny užitečným způsobem a učením se smysluplným činnostem.

Sparsha Counselling Centre je další částí Bala Pragathi Kendra Service a dosahuje na  mentálně zaostalé a oběti zneužití léků. Každé úterý pořádáme návštěvy lekaře (psychiatra), který poskytuje rady a ošetření pacientům. Během roku navštívilo centrum 2163 pacientů.

Drahý příteli, je to Vaše dobrá vůle, velkorysost, podpora a spolupráce dárcovské organizace, které nám pomáhají ulehčit mnohým mladým životům a vedou je na cestě naděje a štěstí. Jako zástupce Vašeho sponzorovaného dítěte chci Vám vyjádřit upřímné díky za Vaší trvalou podporu. Kéž Vám Bůh žehná svým nejlepším požehnáním za Vaši laskavost a lásku. V příloze najdete dopis a výroční postupovou zprávu Vašeho sponzorovaného dítěte. Právě nyní máme 2.754 sponzorovaných dětí a počítáme s Vaší podporou, abychom mohli pokračovat v naší práci.                                                                          Se srdečným pozdravem  Fr.Denis Mascarenhas – ředitel