Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 2/2012 - 12.února 2012

11. 2. 2012

 

Dary Ducha Svatého v Církvi

Má-li být Církev živá, potřebuje nejen živé a dobře fungující instituce, jako jsou farnosti, diecéze a další, ale také živá společenství, která jdou napříč farnostmi a diecézemi, napříč Církví. Ať už jsou to společenství klasických řádů a kongregací, nebo nová hnutí a církevní společenství, to vše jsou rozmanité a bohaté dary Ducha Svatého, který je dává jako odpověď na potřeby doby. Bylo tomu tak po celá staletí a platí to i pro dnešek. Benediktini a cisterciáci, premonstráti a další řády vychovali křesťanskou Evropu. Naučili ji hospodařit, vytvářet hodnoty, žít podle zásad Evangelia. Mají však co říci i dnešku. Hojné návštěvy u trapistů v Novém Dvoře a hojná povolání mladých mužů v tomto klášteře dokazují, jak přitažlivé je toto benediktinské charisma podnes. Misionáři a další řády a kongregace přinesli mnoho darů v době svého vzniku a mnozí je přinášejí podnes. Stačí se podívat na činnost jezuitů, salesiánů, ale třeba i oblátů a dalších komunit, abychom jasně viděli působení Ducha Svatého skrze ně. Myslím, že je to pro naši společnost dnes velmi aktuální. Pozorujeme u mnohých lidí nové otevření duchovním věcem, a tím je tu i potřeba správně je nasměrovat na křesťanství. To mohou dělat velmi dobře i ti, kteří jsou uprostřed světa, ale přitom zakotveni pevně v Bohu, v Kristu. To jsou nová hnutí a církevní společenství, která v Církvi působí především v posledních desetiletích. Mnohé znám, vidím na nich, na všech, působení Ducha Svatého a jsem za ně Bohu velmi vděčný. Duch Svatý je stále připraven dávat všem, kteří se jeho charismatům otevřou. Prosme ho tedy – protože on také zároveň otevírá lidská srdce, aby je mohl obdarovat –, ať je pro dnešní dobu dostatek těch, kteří naplněni těmito dary s nimi posvěcují a proměňují Církev i svět kolem. Velmi je potřebujeme.

Mons. František Radkovský biskup plzeňský

 

Adopce na dálku  - dopis ze San José del Cavitu, Bolivie, Pro mého kmotříčka: Katolická farnost Švihov; nejdříve bych Vás chtěla co nejsrdečněji pozdravit a věřím, že Pán vás ochraňuje o dopřává Vám zdraví i vašim blízkým. Chtěla bych vám popřát krásné Vánoce a spokojené prožívání nového roku ve vašich rodinách. Ať vám Bůh žehná a stále vás ochraňuje. Mně a celé mé rodině se daří dobře. Posílám svůj dopis, abyste nebyli smutní a mne opravdu velice těší vám psát. Loučím se s vámi. Vaše kmotřenka Diana Torrez Matareco

Světový den modliteb za nemocné – 11. února – byl ustanovený ve spojení s poutním místem v Lourdes ve Francii, kde se v roce 1958 malé dívce jménem Bernadetta  zjevila několikrát Panna Maria. Pamatujme i my na starší a nemocné lidi a podporujme je našimi modlitbami. Mše sv. bude sloužena za všechny naše starší a nemocné farníky 13. února v 18.30 hod ve farním kostele ve Švihově s pomazáním nemocných. Srdečně Vás zvu.

Česká Křesťanská Akademie zve na přednášky:Klubovna HIFI klubu Klatovy, Vrchlického sady:JAK SE ŽIJE POLSKÝM KNĚŽÍM V NAŠEM KRAJI? - čtvrtek 16. února 2012 v 19,30 hodin

ZA KRÁSAMI I BOLESTMI ORIENTU - fotografické postřehy a vyprávění studentek medicíny Silvie Svobodové a Kláry Jakešové z jejich devítiměsíčního pobytu v Indii

a Nepálu, čtvrtek 1. března 2012 v 19,30 hodin

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti a následné setkání ve farních prostorách proběhne 18. února od 17.00 hod. Od 16.30 hod. bude příležitost ke svátosti smíření!

Sbírka na papežský fond pomoci  „Svatopetrský haléř“ se bude konat v neděli  19. února.

Popeleční středou, kterou letos budeme prožívat 22. února, začíná doba postní – čtyřicetidenní příprava na Velikonoce. Nezapomeňte: Popeleční středa je dnem přísného půstu od masa a půstu újmy (je možné najíst se dosyta jen jedenkrát za den).

Tradiční přijetí znamení popele  na zahájení postní doby proběhne během bohoslužeb  první neděli postní doby 26. února, v Měčíně ve čtvrtek  23.února. Při této příležitosti se bude ve všech kostelech naší farnosti konat pobožnost před Nejsvětější Svátostí!

Příležitost k svátosti smíření je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Prostor pro zpověď je zvlášť vyhrazená každý pátek během pobožnosti Křížové cesty. V Klatovech: každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození P. Marie od  9.00 do 13.00 hod. a každý druhý pátek v měsíci v kostele sv. Ignáce od 15.30 – 16.30 hod.

Pobožnost křížové cesty: Srdečně zvu na rozjímání o posledních hodinách života našeho Pána.  Každý pátek od 16.30 ve Švihově, v Dolanech v neděli od 9.40; v Měčíně ve čtvrtek od 16.00; v Chudenicích před sobotní bohoslužbou a ve Vřeskovicích v neděli od 11.30 hod.

DEN KLATOVSKÉHO VIKARIÁTU v sobotu 25. 2. 2012 od 9.30 hod. v sále Střední zemědělské školy v Klatovech.

PROGRAM:

9.30 hod

Zahájení a úvodní slovo

- P. Antonín Bachan, klatovský vikář

- Ing. Václav Chroust, místostarosta Města Klatov

10.00 hod

Přednáška: „Duch Boží“

- P. Prokop Petr Siostrzonek OSB, převor benediktinského opatství v Praze - Břevnově

11.30 hod

Polední přestávka, občerstvení

 

13.00 hod

Přednáška: „Duch Boží v našem životě“

- P. Prokop Petr Siostrzonek OSB

15.00 hod

Mše svatá

hlavní celebrant otec biskup František Radkovský

 

Po celý den příležitost ke svátosti smíření a také prodej křesťanské literatury. Mezi jednotlivými přednáškami bude příležitost k společnému zpěvu. Prosíme účastníky, aby nezapomněli na kancionál.

Doprava bude zajištěna. Jedeme společně autobusem jako jedna rodina,  podrobné informace Vám ještě řek