Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 2/2014 - 02.března 2014

28. 2. 2014

 

Motto diecéze pro rok 2014

„Hledejte především Boží království a jeho spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.  (Mt 6,33).

 

Svůj kříž neneseš sám!

Ježíš se svým křížem kráčí po našich cestách a bere na sebe naše obavy, naše problémy, naše utrpení, i ta nejhlubší. Ve svém kříži se Ježíš spojuje s mlčením všech obětí násilí, které nemohou křičet, zejména těch, kdo jsou nevinní a nikdo je nebrání. Svým křížem se Ježíš sjednocuje s rodinami, které prožívají těžké chvíle, které oplakávají tragickou ztrátu svých dětí. V kříži se Ježíš sjednocuje se všemi lidmi, kteří trpí hladem, ve světě, který si na druhé straně dovoluje přepych každodenního vyhazování tun jídla. Svým křížem se Ježíš spojil s mnoha otci a matkami, kteří trpí, když se jejich děti stávají oběťmi umělých rájů, jakým je droga; ve svém kříži se Ježíš spojuje s těmi, kdo jsou pronásledováni pro náboženské přesvědčení, pro svůj názor nebo jednoduše pro svou barvu pleti. Ve svém kříži se Ježíš sjednocuje se všemi mladými, kteří ztratili důvěru v politické instituce, protože vidí jejich egoismus a korupci, nebo ztratili důvěru vůči církvi, ba dokonce víru v Boha, kvůli nesrovnalostem života křesťanů a služebníků evangelia. Ježíš tolik trpí naší nedůsledností!..... Co kříž zanechává v každém z nás? Zanechává dobro, které nemůže dát nikdo jiný: jistotu věrné Boží lásky k nám. Tak velké lásky, která dokáže vstoupit do našeho hříchu a odpustit ho, vstoupit do našeho utrpení a dát nám sílu ho nést, vstoupit do naší smrti a zvítězit nad ní a dát nám spásu. V Kristově kříži se nachází všechna Boží láska, jeho nesmírné milosrdenství. A toto je láska, které můžeme důvěřovat a ve kterou můžeme věřit.  / fragmenty z  promluvy papeže Františka na Světovém setkání mládeže, Rio de Janeiro - Copacabana, červenec 2013/

Příležitost ke svátosti smíření  je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Prostor pro zpověď je zvlášť vyhrazený každý pátek během pobožnosti Křížové cesty. V Klatovech: každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození P. Marie od  9:00  do 13:00 hod. a každý druhý pátek v měsíci v kostele sv. Ignáce od 15:30 – 16:30 hod.

Tradiční přijetí znamení popele na zahájení postní  doby  proběhne v  popeleční  středu 5. března ve farním kostele v 18:30, během bohoslužeb v první neděli postní doby 9. března, v Měčíně ve čtvrtek 6. března. Popeleční středa je dnem přísného půstu!

Pobožnost křížové cesty:  Srdečně zvu na rozjímání o posledních  hodinách  života našeho Pána.  Ve Švihově každý pátek od 16:30 a v neděli po mši sv., v Dolanech v neděli před mší sv.; v Měčíně ve čtvrtek od 16:00; v Chudenicích před sobotní bohoslužbou a ve Vřeskovicích v neděli od 11:30 hod.

Setkání dětí  naší farnosti a okolí proběhne 8. března a 12. dubna od 9:00 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.

Slavnost sv. Josefa  budeme letos slavit ve Švihově 19. března - mše svatá za všechny živé a zemřelé Josefy v 18:30 hod.

Slavnost Zvěstování Páně  - 25. března bude mše svatá sloužena v 17:00 hod. v hradní kapli ve Švihově, mše sv. v Dolanech se ruší!

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti a následně setkání ve farních prostorách proběhne 22. března a 12. dubna od 17:00 hod. Od 16:30 bude příležitost ke svátosti smíření.

Pozor!!!29. března - změna času zimního na letní, změna hodin bohoslužeb na letní období. Posun ručiček ze 2 hod. na 3 hod.

Na květnou neděli prosím o přinesení tradičních ratolestí, které posvětíme na památku slavnostního vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma. Od 15:00 hod Křížová cesta ulicemi   Chudenic, začátek u kostela, zakončíme na hřbitově. Srdečně Vás zvu.

Velký pátek je dnem přísného půstu! Nezapomínejme na tento způsob připojení se ke Kristu nesoucímu náš kříž!

Adorace Nejsvětější svátosti bude probíhat: na Zelený čtvrtek a Velký pátek po večerních bohoslužbách do 23:00 hod, na Bílou sobotu od 9:00 – 18:00 hod.

 

Velikonoční bohoslužby

Zelený čtvrtek

Velký pátek

Velikonoční vigilie

Velikonoční neděle

Velikonoční pondělí

Dolany

------

Křížová cesta 15:00

---------

10:10

10:10

Švihov

 

18:30

Liturgie 17:30

20:00

8:30

8:30

Vřeskovice

-------

-------

-------

12:00

12:00

Chudenice

-------

-------

Křížová cesta 16:00

-----

14:00

Měčín

-------

-------

-------

14:00

-------

Sbírka na Charitu  se bude konat v kostelech naší diecéze v neděli 20. dubna na Boží hod velikonoční. Ze sbírky na papežský fond pomoci (23. února) naše farnost odeslala  4003 Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“.

Tradiční svěcení velikonočních pokrmů  se uskuteční na začátku bohoslužeb na Boží hod velikonoční.

V Petrovicích u Měčína  bude sloužena poutní bohoslužba ke cti sv. Vojtěcha v neděli  27. dubna od 14:00 hod.

 

Přeji, aby při setkání s Pánem Ježíšem zahořela naše srdce radostí, že náš Pán žije, že je tu s námi, žije na věky a my s ním. Aleluja.

RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ VELIKONOCE.