Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 2/2016 - 13.března 2016

11. 3. 2016

Korunka k Božímu milosrdenství
Modlí se na obyčejném růženci obdobně jako růženec k Panně Marii.
Na začátku:

Otče náš…, Zdrávas Maria… a Věřím v Boha…

Na zrnkách Otče náše (1x):

Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista na smír za hříchy naše i celého světa.

Na zrnkách Zdrávasu (10x):

Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu.

Na konci (3x):

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.

 

Kde se korunka vzala?

Tuto korunku nadiktoval Pán Ježíš s. Faustyně ve Vilně ve dnech 13. až 14. září roku 1935 jako modlitbu na odprošení a usmíření Božího hněvu (viz Deníček 474-476). Ti, kdo se tuto korunku modlí, obětují Bohu Otci "tělo a krev, a Božství" Ježíše Krista na smír za hříchy vlastní, blízkých i celého světa, a spojujíce se s Ježíšovou obětí, odvolávají se na lásku, jíž nebeský Otec obdarovává svého Syna a v něm všechny lidi. V této modlitbě také modlící prosí "o milosrdenství k nám i k celému světu", čímž konají skutek milosrdenství. Jsou-li splněny podmínky správné modlitby pokora, vytrvalost, předmět je shodný s vůlí Boží a je-li přednášena s postojem důvěry, věřící mohou očekávat splnění Kristových příslibů, které se týkají zvláště hodiny smrti: milost obrácení a pokojnou smrt. Dosáhnou jich nejen ti, kdo se sami budou korunku modlit, ale také umírající, u nichž se jiní budou slovy korunky modlit. „Když se u umírajícího tuto korunku modlí, usmiřuje se Boží hněv a bezedné milosrdenství objímá.„ (Dn 811), řekl Ježíš. Všeobecný příslib je tento: „Skrze modlitbu této korunky rád dám všechno, o co mě budou prosit.“ (Dn 1541), … "bude-li to shodné s mou vůlí." (Dn 1731). Všechno, co se neshoduje s Boží vůlí, není pro člověka dobré, zvláště co se týká jeho štěstí na věčnosti. "Lidstvo ke mně přibližuješ modlitbou té korunky." (Dn 929). "Duše, které se tuto korunku budou modlit, obejme mé milosrdenství v životě, ale zvláště v hodině smrti," (Dn 754) řekl jindy Pán Ježíš.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti  proběhne 19. března a 16. dubna. Od 16:30 hod bude příležitost ke svátosti smíření.

Na Květnou neděli 20. března prosím o přinesení tradičních ratolestí, které posvětíme na památku slavnostního vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma.  Od 15:00 hod křížová cesta obcí Dolany, začátek u kostela, zakončíme na hřbitově. Srdečně Vás zvu.

Pozor!!!26. března - změna času zimního na letní, změna hodin bohoslužeb na letní období. Posun ručiček  z 2:00 na 3:00 hod.

Velký pátek  je dnem přísného půstu! Nezapomínejme na tento způsob připojení se ke Kristu nesoucímu náš kříž!

Adorace Nejsvětější svátosti  bude probíhat: na Zelený čtvrtek a Velký pátek

po večerních bohoslužbách do 23:00 hod, na Bílou sobotu od 9:00 – 18:00 hod.

 

Velikonoční bohoslužby

Zelený čtvrtek

Velký pátek

Velikonoční vigilie

Velikonoční neděle

Velikonoční pondělí

Dolany

------

ížová cesta 15:00

-------

10:10

10:10

Švihov

 

18:30

Liturgie 17:30

20:00

8:30

8:30

Vřeskovice

------

-------

-------

12:00

------

Chudenice

------

-------

ížová cesta 16:00

14:00

-----

Měčín

------

-------

-------

-------

     12:00

 

Sbírka na Charitu  se bude konat v kostelech naší diecéze v neděli 27. března na Boží hod velikonoční. Ze sbírky na papežský fond pomoci (21. února) naše farnost odeslala  3980,- Kč,  a na podporu SDM v Krakově (6.března) 3458,- Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“.

Tradiční svěcení velikonočních pokrmů  se uskuteční na začátku bohoslužeb na Boží hod velikonoční.

Nezdice - mše sv. jako obvykle první neděli v měsíci – 3. dubna v 14:00 hod.

Slavnost Zvěstování Páně  - v pondělí 4. dubna bude mše svatá sloužena v 18:00 hod. v hradní kapli ve Švihově. Srdečně zvu.

Setkání dětí z naší farnosti a okolí proběhne 9. dubna v 9:00 hod. na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme.

Křenice   - 16. dubna 2016 zveme na svěcení znaku a praporu obce Křenice. Začátek v kapli ve 14:00 hod, mše sv. ve 14:15 hod; tento den se ruší bohoslužba v Chudenicích.

V Petrovicích u Měčína  bude sloužena poutní bohoslužba ke cti sv. Vojtěcha v neděli 24. dubna od 14:00 hod.

 

Surrexit Christus vere – Kristus skutečně vstal

To je záruka i našeho zmrtvýchvstání a zdroj naší velikonoční radosti, kterou Vám,

moji Drazí, z celého srdce přeji a vyprošuji.

 Přeji  vám požehnanou velikonoční dobu a prosím o Vaše modlitby.

P. Tomasz