Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 2/2017 - 26.března 2017

26. 3. 2017

Motto diecéze na rok 2017

„Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď!“(Ž 139,23.24)

 

Kámen, který brání životu (Mt 28,2)

Kámen, který uzavírá hrob, je symbolem blokád, jež nám brání žít. Mnozí znají pocit, že na nich leží kámen a nenechává je žít. Možná jde o balast minulosti, zranění a rány, které nám znemožňují vstát a jít svou cestou. I obavy nás mohou ochromovat. Někdy nás jako kámen na srdci tíží budoucí události: máme strach z nějakého rozhovoru, zkoušky, těžké operace. Někdy nás tíží jako kámen lidé: mají nad námi moc a v jejich blízkosti nemůžeme volně dýchat. Omezují nás. Blokují nás. Nechováme se tak, jací skutečně jsme.
Vzkříšení znamená, že z nebe sestoupil anděl a odvalil kámen. Břemeno, které nám brání v životu, je odvaleno. Zase můžeme volně dýchat. Najednou už jej necítíme – na odvalený kámen si jako vítěz sedá anděl. Kámen se stává znamením vítězství života nad smrtí. Připomíná nám, že se na nás stal zázrak, že náš hrob je otevřen a my můžeme vstát. Možná jsme přemýšleli a v mnoha rozhovorech jsme se pokoušeli osvobodit se od tíhy kamene, ale nebylo to k ničemu. Najednou však vstupuje do našeho života anděl a aniž bychom tušili jaký proces v nás probíhá, je kámen odvalen a my zase cítíme život. Mnozí lidé mají srdce z kamene. Natolik se uzavřeli citům, že jejich srdce ztvrdlo na kámen. Jsou chladní, stranou života. Za kamenem, který uzavírá hrob, tlí mrtvola. V příběhu o Lazarovi symbolizuje kámen na jeho hrobě absenci vztahů. Kdo leží za kamenem, ztratil vazby k lidem. Ježíšova láska proniká i kamenem. Je tak silná, že i skrze něj znovu probouzí přátelský vztah. Sahá až do hrobu. Otcova láska proniká až do temnoty smrti. Otcova láska Syna probouzí. Patří ale i nám. Otec pošle svého anděla i k nám, když se uzavřeme v hrobě svého strachu a strnulosti. Jeho láska odvalí kámen, který nás pevně drží v hrobu, a probudí nás k novému životu.                   

                                                              /z knihy Tajemství velikonoční radosti /

Příležitost ke svátosti smíření je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Prostor pro zpověď je zvlášť vyhrazený každý pátek během pobožnosti, v Klatovech každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození P. Marie od 9:00 do 13:00 hod.

Setkání dětí naší farnosti a okolí proběhne 7. dubna od 19:00 hod a 8. dubna od 9:00 hod, 12. května od 19:00 hod a 13. května od 9:00 na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti  bude sloužena 8. dubna. Od 16:30 hod bude příležitost ke svátosti smíření.

Nezdice - mše sv. jako obvykle první neděli v měsíci – 2. dubna a 7. května od 14:00 hod.

Na Květnou neděli 9. dubna prosím o přinesení tradičních ratolestí, které posvětíme na památku slavnostního vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma.  Od 15:00 hod křížová cesta ve Švihově, začátek u kostela, zakončíme na hřbitově. Srdečně Vás zvu.

Velký pátek je dnem přísného půstu! Nezapomínejme na tento způsob připojení se ke Kristu nesoucímu náš kříž!

Adorace Nejsvětější svátosti  bude probíhat: v Zelený čtvrtek a Velký pátek po večerních bohoslužbách do 23:00 hod, v Bílou sobotu od 9:00 – 18:00 hod.

 

Velikonoční bohoslužby

Zelený čtvrtek

Velký pátek

Velikonoční vigilie

Velikonoční neděle

Velikonoční pondělí

Dolany

------

ížová  cesta 15:00

-------

10:10

10:10

Švihov

 

18:30

Liturgie 17:30

20:00

8:30

8:30

Vřeskovice

------

-------

-------

12:00

12:00

Chudenice

------

-------

ížová cesta 16:00

14:00

-----

Měčín

------

-------

-------

-------

      14:00

 

Sbírka na Charitu  se bude konat v kostelech naší diecéze v neděli 16. dubna na Boží hod velikonoční. Ze sbírky na “Svatopetrský haléř”(19. února) naše farnost odeslala  4257,- Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“.

Tradiční svěcení velikonočních pokrmů  se uskuteční na začátku bohoslužeb na Boží hod velikonoční.

V Petrovicích u Měčína  bude sloužena poutní bohoslužba ke cti sv. Vojtěcha v neděli 23. dubna od 14:00 hod.

Svátost biřmování  udělí O. Biskup ve Švihově 30. dubna v 10:00 hod  - srdečně zvu, ostatní bohoslužby se ve farnosti ruší!

Důležitá informace: Milí švihovští farníci! Všechny bohoslužby ve farním kostele ve Švihově budou od 1. května slouženy ve farní budově. V kostele se bude opravovat interiér. Kostel bude uzavřený přibližně 5 měsíců. Omlouvám se za obtíže a děkuji za pochopení.

Na májové pobožnosti srdečně zvu ve Švihově každou středu a každý pátek; v Dolanech každé úterý, v Měčíně ve čtvrtek, v Chudenicích v sobotu před mší svatou.

 

Výsledek obrázku pro ježíš zmrtvýchvstalýSurrexit Christus vere – Kristus skutečně vstal

To je záruka i našeho zmrtvýchvstání a zdroj naší velikonoční radosti, kterou Vám, moji drazí, z celého srdce přeji a vyprošuji.

Přeji Vám požehnanou velikonoční dobu.

P. Tomasz