Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 2/2018- 18.března 2018

17. 3. 2018

Motto diecéze na rok 2018

„Každý, kdo se stal učedníkem království nebeského, podobá se hospodáři, který vynáší ze svého pokladu nové i staré.“

(srov. Mt 13,52)

 

V Janově evangeliu Pan říká: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem“. Zamysli se tedy nad tím a podrob opravdově zkoušce nejhlubší zákoutí svého srdce.  A jestliže podle svého svědomí v sobě najdeš něco z ovoce lásky, nepochybuj o tom, že máš v sobě Boha.

A abys byl stále více schopen přijmout takového hosta, ať se tvé srdce rozšiřuje vytrvalými skutky milosrdenství. Jestliže totiž Bůh je láska, nemá mít naše láska žádnou hranici, protože božství se nedá uzavřít do žádných hranic. Ty, který toužíš slavit velikonoční tajemství našeho Pána s čistou duší i tělem, co nejvíce se snaž získat právě tuto milost, protože v lásce je vrchol a souhrn všech ctností a protože láska přikrývá množství hříchů.

/Z kázání svatého Lva Velikého, papeže/

 

Přeji Vám, abyste svátky umučení, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista prožili s čistým a vnímavým srdcem. Těším se na setkání s naším Pánem a s Vámi se všemi ve Večeřadle, v Getsemanské zahradě, na Kalvárii a u prázdného hrobu.

Vyprošuji Vám hojnost darů Vzkříšeného Pána nejen pro sváteční dny. Pater Tomasz.

 

Příležitost ke svátosti smíření  je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Prostor pro zpověď je zvlášť vyhrazený každý pátek během pobožnosti, v Klatovech každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození P. Marie od 9:00 do    12:00 hod.

Slavnost sv. Josefa19. března - mše svatá za všechny živé a zemřelé Josefy bude sloužena ve Švihově v 18:30 hodin.

Pozor!!! – 24. března - změna času zimního na letní, změna hodin bohoslužeb na letní období. Posun ručiček z 2:00 na 3:00 hodiny.

Na Květnou neděli 25. března  prosím o přinesení tradičních ratolestí, které posvětíme na památku slavnostního vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma. Od 15:00 hodin v Chudenicích křížová cesta, začátek u kostela, zakončíme na hřbitově. Srdečně Vás zvu.

Velký pátek je dnem přísného půstu ! Nezapomínejme na tento způsob připojení se ke Kristu nesoucímu náš kříž!

Adorace Nejsvětější svátosti  bude probíhat: v Zelený čtvrtek a Velký pátek po večerních bohoslužbách do 23:00 hod, v Bílou sobotu od 9:00 – 18:00 hod.

 

 

Velikonoční bohoslužby

Zelený čtvrtek

Velký pátek

Velikonoční vigilie

Velikonoční neděle

Velikonoční pondělí

Dolany

------

ížová  cesta 15:00

-------

10:10

10:10

Švihov

 

18:30

Liturgie 17:30

20:00

8:30

8:30

Vřeskovice

------

-------

-------

12:00

12:00

Chudenice

------

-------

ížová cesta 16:00

14:00

-----

Měčín

------

-------

-------

-------

      14:00

 

 

Tradiční svěcení velikonočních pokrmů se uskuteční na začátku bohoslužeb na Boží hod velikonoční.

Boží hod velikonoční – přijměte srdečné pozvání a přijďte na společné posezení na faře v neděli 1. dubna od 16:00 hod.

Sbírka na Charitu se bude konat v kostelech naší diecéze v neděli 1. dubna na Boží hod velikonoční. Ze sbírky na “Svatopetrský haléř” 25. února naše farnost odeslala 3870,-Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“.

Nezdice - mše sv. 8. dubna a 6. května od 14:00 hod.

Slavnost Zvěstování Páně  - 9. dubna bude mše svatá sloužena v 18:00 hod. v hradní kapli ve Švihově. Srdečně zvu.

Setkání dětí naší farnosti a okolí proběhne 13. dubna od 19:00 hod a 14. dubna od 9:00 hod, 11. května od 19:00 hod a 12. května od 9:00 na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.

Přednáška: Život církve v Kongu -15. dubna 2018 v 17:00 hodin – malý sál KD Švihov, přednášejícím bude Dr. Remy Kasanda Kason, kněz z Konga.

V Petrovicích u Měčína bude sloužena poutní bohoslužba ke cti sv. Vojtěcha v neděli
29. dubna od 14:00 hod.

Na májové pobožnosti v květnu  Vás srdečně zvu do Švihova každou středu a pátek, do Dolan každé úterý, do Měčína ve čtvrtek a do Chudenic v sobotu před mší svatou.