Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 13/06 - 24. prosince 2006

25. 12. 2006

Víme, že se Kristus narodil v chlévě.

Nemyslím, že bychom proto měli přestat uklízet a mýt nádobí.Podstatné však je, že nevadilo, že místem narození Ježíška byl chlév, protože byl položen do láskyplné náruče Mariiny a objat péčí starostlivého Josefa.

V betlémském chlévě zářila tři srdce, nejen Kristovo.

Přeji Vám, abyste o těchto vánocích znovu objevili bohatství, které přináší rodina, Vaší blízcí, abyste objevili jakým bohatstvím, jak důležití pro své blízké jste Vy sami  a aby jste si tuto radost nenechali pokazit neuspokojenou touhou po věcech, které nemáme a které možná nikdy nebudeme mít.

Zároveň chci Vám poděkovat, že jste a že můžu Vám sloužit, protože můj život by byl prázdný, kdyby jste zde nebyli.             P. Adam

Otec Biskup František Radkovský  promluví k nám prostřednictvím televize 24. prosince na Čt-1   v 16.25 hod. Repríza bude na Čt-2   28. prosince v 5.20 hod.

Sbírka na potřeby diecéze se bude konat v našich kostelech 26. prosince během bohoslužeb. Na potřeby charity naše farnost odeslala 1.600 Kč. Za všechny modlitby i finanční příspěvky srdečné „Pán Bůh zaplať“.

Na vánoční koncert  „Česká vánoční mše“ J. J. Ryby v provedení sboru: „Nová Česká Píseň“ jste zváni do kostela sv. Václava ve Švihově 30. prosince v 16.00 hod.;

Tříkrálová sbírka  se bude konat na území ČR ve dnech 2. – 14. ledna 2007. Výnos Tříkrálové sbírky je určený především na zajištění provozu zařízení České katolické Charity v místě, kde se sbírka koná. Příspěvky občanů z území Klatovska jsou určeny pro: Domov pokojného stáří v Klatovech, domov pro matky s dětmi v tísni v Klatovech, pečovatelskou službu v Plánici, v Dolanech, v Chudenicích, v Měčíně a ve Švihově; osobní asistenci těžce zdravotně postižených (65%); podporu projektů sociální a humanitární pomoci a dalších aktivit České katolické charity (30%); organizační náklady spojené s Tříkrálovou sbírkou (5%). Podrobnější informace ohledně Třikrálové sbírky poskytne  Oblastní charita Klatovy - Měchurova 317/16, 339 00 Klatovy II; tel.: 376 709 312, 731 433 080, http://www.charitakt.cz/; Termíny konaní sbírky v jednotlivých obcích budou uveřejněny na plakátech. Pokud někdo chce bezprostředně přispět klatovské charitě může to učinit prostřednictvím bankovního účtu: 9784380267/0100 - v. symbol 777;

TAJEMSTVÍ VÁNOC

O Vánocích oslavujeme narození Ježíše Krista. Co nám přináší radost, když přemýšlíme o této události? Tajenka následující řetězovky ti to prozradí. Poslední písmeno prvního slova je zároveň prvním písmenem slova následujícího. Tajenku přečteš ve směru čísel ve vytečkovaných políčkách.

Bůh přišel viditelně na tento svět, … (dokončení v tajence).

Obrazek

1 – 2 otec Izáka; 2 – 3 jeden ze tří darů mudrců; 3 – 4 pult ke čtení Písma svatého; 4 – 5 neudělat chybu (vlastnost); 5 – 6 řemeslník, který tká plátno; 6 – 7 nevěrná žena; 7 – 8 název 2. knihy Mojžíšovy; 8 – 9 počet svátostí; 9 – 10 nápoj získaný od krávy; 10 – 11 počet blahoslavenství; 11 – 12 název pro „tři krále“ v Písmu; 12 – 13 pravoslavný obraz; 13 – 14 Anka v 3. pádu jedn. čísla; 14 – 15 SZ prorok (na Karmelu); 15 – 16 budova sloužící k vyučování; 16 – 17 bratr Kaina; 17 – 18 podmínka odpuštění; 18 – 19 mládě krávy; 19 – 20 prvorozený syn Izáka; 20 prst sousedící s palcem;

Na novoroční zpívání koled  jste zváni 1. ledna po mši sv. ve 14.30 na švihovskou faru. Vstup povolen jen s balíčkem cukroví!!!

Tříkrálový koncert  skupiny „ZEBEDEUS“ (gospel, spirituál) se bude konat ve vřeskovickém kostele sv. Jana Křtitele v neděli 7. ledna od 14.00 hod. Dobrovolné vstupné – Vaše finanční příspěvky budou předány do pokladny „Třikrálové sbírky“!

P. Josef Frelich  – farář v Plánicí navštíví naší farnost v neděli 14. ledna. Bude sloužit bohoslužby ve Švihově a v Chudenicích a v 9.30 během setkání s farníky bude vyprávět o svých zážitcích z ročního pobytu v misijních oblastech africké Zambie. P. Adam Lodek bude tuto neděli sloužit v plánické farnosti.

Poděkování koledníkům  Tříkrálové sbírky z naší farní oblasti se bude konat na faře ve Švihově 21. ledna – 15.00. Všichni koledníci – případně jejich rodiče jsou srdečně zváni!

Štědrým večerem  24. prosince začínáme slavit Vánoce, svátky, na které se už dlouho předtím těšíme a připravujeme. Proč však tento večer nazýváme Štědrý a proč si dáváme dárky? Připomínáme si totiž, že Bůh nám projevil svou štědrost tím, že nám… (dokončení najdeš v tajence doplňovačky).                                       Obrazek          

1. opak noci – 2. Ježíšova matka – 3. vánoční píseň – 4. místo, kam položili narozeného Ježíše – 5. zářící nebeské těleso – 6. město, kde se Ježíš narodil – 7. jeden z darů od mudrců – 8. krutý král – 9. první lidé, kteří se poklonili Ježíši – 10. znamení prvních křesťanů – 11. období přípravy na Vánoce – 12. Boží posel.