Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 3/2011 - 13.února 2011

13. 2. 2011

 

Co je to pro křesťany křest
Představte si, že křest je něco, jako je se naučit cizímu jazyku. K tomu abyste mu dobře porozuměli je zapotřebí velká píle a vůle chtít se o něm něco nového dozvědět.“ Člověk si kupuje drahé knížky, slovníky a má touhu vědět stále víc a víc. Nejlepší je vyrazit do země, kde se tímto jazykem mluví, protože to Vás donutí mluvit a taky se toho nejvíc naučíte. Teprve až se naučíte vše podstatné, potom mu můžete rozumět.  Se svátostí křtu je to podobné. Pokud nemáme vůli a snahu vědět, co tato svátost obnáší, tak jí neporozumíme. K této svátosti si nepotřebujeme kupovat drahé knížky a slovníky, ani nepotřebujeme vyrazit do země, kde bychom se ji naučili. Pána do svého srdce můžeme přijmout vždy a všude, je stále s námi a nemusíme za to platit drahé peníze. I přesto je to někdy těžší a stojí nás to větší úsilí, než se naučit cizímu jazyku. Proto pečujte dobře o tuto svátost, protože ta Vás naplňuje, občerstvuje a přináší Vám viditelné plody.
********************************************************************************************************************************
 
Mše svatá obětována za živé nebo zemřelé nám vyprošuje hodně Boží posily.
Nezapomínejme děkovat, prosit, odevzdávat životy naše a našich zemřelých Bohu. Mše sv. můžete objednávat vždy po bohoslužbách v sakristii.
Hřích narušuje náš vztah k Bohu a k lidem. Pamatujme – zvlášť v postní době – na smíření a urovnání toho, co je nedokonalé v našich vztazích. Moudrost člověka je postavena ne na tom, co člověk ví, ale na uznání toho, v čem chybuje. Příležitost   k svátosti smíření  je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny nebo kdykoliv na požádání. Prostor pro zpověď je zvlášť vyhrazená v každém kostele během adorace Nejsvětější Svátosti. V Klatovech je každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození Panny Marie od 9.00 do 13.00 hod. a každý druhý pátek v měsíci v kostele sv. Ignáce od 15.30 – 16.30 hod.
Skupina „Zebedeus“ se jako vždy zúčastní bohoslužby ve švihovském kostele při mši svaté v neděli 20. února a 13. března.
Sbírka na fond pomoci  Svatého Otce „Svatopetrský haléř“ se bude konat v kostelech naší diecéze 20. února.
Na nedělní setkání  srdečně zvu po mši svaté ve Švihově 20.února a 20.března.
V Dolanech po mši svaté 6. března.
Diskuze nad Biblí – v pátek 25.února od 19.30 - 21.00 se sejdeme na faře ve Švihově k duchovním pohovorům, tentokrát nad textem První Královská 18. Příští setkaní nad Biblí 25.března Lk 1,26-28. V Dolanech diskuze nad Biblí každé čtvrté úterý po mši svaté, v Chudenicích každá třetí sobota v měsíci po mši svaté.
Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti, a následovně setkání ve farních prostorách proběhne 26.února od 17.00hod. Od 16.30 bude příležitost ke svátosti smíření. Příští bohoslužba 26.března.
Popeleční středa - letos 9.března - začíná doba postní, čtyřicetidenní příprava na Velikonoce. Nezapomeňte: Popeleční středa je dnem přísného půstu od masa a půstu újmy (je možné najíst se dosyta jen jedenkrát za den).
Tradiční přijetí znamení popele  na zahájení postní doby proběhne během bohoslužeb na první neděli postní 13.března.Ve Švihově se tento obřad bude konat také na popeleční středu 9.března v 17.30hod a v Měčíně ve čtvrtek 10.března 16.30 hod. Při této příležitosti se ve všech kostelech naší farnosti bude konat pobožnost před Nejsvětější Svátostí!
Pobožnost křížové cesty: Srdečně zvu na rozjímání o posledních hodinách života našeho Pána. Každý pátek od 16.30 ve Švihově, v neděli od 9.40 v Dolanech; ve čtvrtek od 16.00 v Měčíně; v Chudenicích před sobotní bohoslužbou a ve Vřeskovicích druhou neděli v měsíci od 11.30.
 
Na setkání věřících klatovského vikariátu jste srdečně zváni 12. března do Kulturního domu v Nýrsku;
9.30 Zahájení a úvodní slovo - P. Antonín Bachan, vikář a Ing. Miloslav Rubáš, starosta  
         Města Nýrska;
10.00 "Praktický život ze křtu“ – P.ThDr.Cyril Vojtěch Kodet, OCarm.
12.00 Polední přestávka, občerstvení;
13.30 "Oblečeni v Krista“ – P.ThDr.Cyril Vojtěch Kodet, OCarm
15.00 Mše svatá - koncelebruje otec biskup František Radkovský s přítomnými kněžími;
Po celý den: příležitost ke sv. smíření, prodej křesťanské literatury. Program bude hudebně doprovázet skupina Plamínky.
Doprava autobusem tam a zpět-cena 100Kč: Chudenice u kostela 8.00, KD Vřeskovice 8.10, Švihov-parkoviště u fary 8.20, Dolany u pomníku 8.30, Svrčovec u kaple 8.35. Prosím buďte na místě v čas. Mše sv. v Chudenicích se ruší.
 
Slavnost sv. Josefa  budeme letos slavit 20. března - mše svatá za všechny živé a zemřelé Josefy v 8.30 hod. ve švihovském kostele.
Slavnost Zvěstování Páně  25. března - mše svatá v 17.00 hod. v hradní kapli! Adorace i Mše sv. ve farní budově tohoto dne se ruší.
Pozor!!!26.března změna času zimního na letní, změna hodin bohoslužeb na letní období. Posun ručiček hodin z 2 hod na 3 hod.
Poděkování za dar života – vyjádřím Bohu při mši svaté sloužené 30.března v 
18.30 hod. Posezení na faře bude 27.března od 16.hod. - srdečně zvu všechny farníky.
Římskokatolická farnost ve Švihově a Městská knihovna Švihov  pořádají  druhou přednášku na téma Izrael - Svatá země, teď – Náboženství. Přednáší pan Daniel Haslinger. Přednáška se bude konat v neděli 3.dubna 2011 v malém sále KD Švihov od 14.00 hodin. Srdečně zveme širokou veřejnost.