Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 3/2012 - 4.března 2012

3. 3. 2012

Ježíš na kříži volal: „Žízním po tobě!“  Ježíš na kříži volal a proč ty ještě neslyšíš? On, umírající, volá a ty, žijící, neslyšíš?

Tak odvahu, vzhůru! Je tu nebeská Maminka, která ti pomáhá otevřít znovu tvou vůli, tvou lásku, tvou poslušnost, tvou bratrskou lásku, tvé modlitby, zvláště tvá utrpení, protivenství, trpělivost, milosrdenství.

Odvahu, odvahu, vzhůru, kupředu! Dovol, aby Ježíš, který se u tebe zastaví a bude klepat na bránu tvého srdce, mohl nalézt především otevřený dům tvého srdce, aby se mohl nasytit tvou láskou, tvou dobrou vůlí, poslušností, bratrskou láskou; aby mohl uhasit žízeň čerstvou vodou, kterou mu nabídneš tím, že budeš přijímat jeho vůli v protivenstvích a každodenním utrpení.

Přeji sobě i vám, abychom se nebáli nejen přiznávat viny, ale abychom měli víru v odpouštějící Boží lásku.

***********************************************

Příležitost ke svátosti smíření  je v naší farnosti vždy před  nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Prostor pro zpověď je zvlášť vyhrazená každý pátek během pobožnosti Křížové cesty. V Klatovech: každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození P. Marie od  9.00 do 13.00 hod. a každý druhý pátek v měsíci v kostele sv. Ignáce od 15.30 – 16.30 hod.

Pobožnost křížové cesty: Srdečně zvu na rozjímání o posledních  hodinách života našeho Pána.  Každý pátek od 16.30 ve Švihově, v Dolanech v neděli od 9.40; v Měčíně ve čtvrtek od 16.00; v Chudenicích před sobotní bohoslužbou a ve Vřeskovicích v neděli od 11.30 hod.

Setkání dětí  naší farnosti a okolí proběhne 10.března v 10 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti, a následovně setkání ve farních prostorách proběhne 31.března od 18.00  hod. Od 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření.

Slavnost sv. Josefa  budeme letos slavit 19. března - mše svatá za všechny živé a zemřelé Josefy v 18.30 hod. ve švihovském kostele.

Pozor!!!24. března změna času zimního na letní, změna hodin bohoslužeb na letní období. Posun ručiček hodin z 2 hod na 3 hod.

Farní úřad ve Švihově, Městská knihovna Švihov a SDH Lhovice, pořádají již čtvrtou přednášku z cyklu přednášek pana Daniela Haslingera, našeho předního odborníka na problémy Blízkého východu. Přednáška se bude konat v neděli 25.března2012 od 14.00 hodin v malém sále KD Švihov.

 Slavnost Zvěstování Páně  - mše svatá 26. března v 17.00 hod. v hradní kapli!

Na květnou neděli   prosím o přinesení tradičních ratolestí, které posvětíme na památku slavnostního vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma.  Od 15.00 hod Křížova cesta ulicemi našeho města, počátek u kostela sv. Václava, konec kostel sv. Jiljí. Srdečně zvu

Velký pátek je dnem přísného půstu! Nezapomínejme na tento způsob připojení se ke Kristu nesoucímu náš kříž!

Adorace Nejsvětější svátosti  bude probíhat: na Zelený čtvrtek a Velký pátek po večerních bohoslužbách do 23 hod, na Bílou sobotu od 9.00 – 18.00 hod.

 

Velikonoční bohoslužby

Zelený čtvrtek

Velký pátek

Velikonoční vigilie

Velikonoční neděle

Velikonoční pondělí

Dolany

------

křížová cesta 15.00

---------

10.10

10.10

Švihov

 

18.30

 Liturgie 17.30

21.00

8.30

8.30

Vřeskovice

-------

-------

-------

12.00

12.00

Chudenice

-------

-------

křížová cesta 16.00

14.30

-------

Měčín

-------

-------

-------

------

14.00

 Koncert od židovství ke křesťanství  Alexander Shonert- housle a Natalia Shonert- doprovod na klávesy, Švihov 8.dubna od 17.00 hod, vstupné 100 Kč. Srdečně zvu.

Sbírka na Charitu  se bude konat v kostelech naší diecéze v neděli 8. dubna na Boží hod velikonoční. Ze sbírky na papežský fond pomoci (19. února) naše farnost odeslala 2455 Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“.

Tradiční svěcení velikonočních pokrmů  se uskuteční na začátku bohoslužeb na Boží hod velikonoční.

V Petrovicích u Měčína  bude sloužena poutní bohoslužba ke cti sv. Vojtěcha v neděli 29. dubna od 14.00 hod.

Prezentace fotek a vyprávění ze Svatojakubské cesty P.Prauna z Traitschingu se bude konat  29.dubna od 16.00 hod. v malém sále KD Švihov. Srdečně zvu.

 

 

velikonoce.jpg

Na Zelený čtvrtek se s Ježíšem setkáme ve Večeřadle, abychom se radovali z Eucharistie a svátosti kněžství. Pak jej doprovodíme do Getsemanské  zahrady. Snad přitom neuslyšíme (spolu s učedníky) Pánovo: ”To jste nemohli aspoň chvíli se mnou bdít?“

O Velkém pátku projdeme s naším Vykupitelem jeho křížovou cestu, pokusíme se zůstat s několika nejvěrnějšími pod křížem a nakonec uložíme Ježíšovo tělo do hrobu.

Bílá sobota pak bude dnem zvláštního rozechvění v očekávání záblesku Veliké noci vzkříšení. V ní budeme s křesťany celého světa bdít, naslouchat Božímu slovu a zakoušet znovu jásavou radost těch,

kdož stanuli u prázdného hrobu, aby tam uslyšeli andělovo: ”Proč hledáte živého mezi mrtvými?!“

Přeji Vám všem požehnanou velikonoční  dobu, ať Váš život prozáří jas této Veliké noci. Žehnám Vám a prosím o Vaše modlitby - P. Tomasz