Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 3/2013 - 03.března 2013

3. 3. 2013

„Dejte si pozor…“, začíná evangelium na popeleční středu, ale my už v té chvíli přestaneme dávat pozor, protože si řekneme: „Ano, vím! Mám dělat dobré skutky, modlit se a postit se.“ „Dejte si pozor...“ není upozornění typu: „Pozor, neflákejte se!“ Pán totiž předpokládá, že když se k němu hlásíme, už dávno se snažíme o dobro. Jeho výzva: „Dejte si pozor!“ nasměrovává naši pozornost na kvalitu toho, co už dávno žijeme – na to, jak děláme dobré skutky, jak se modlíme a jak se postíme. Aby se nám nestalo, že budeme dělat spoustu dobrých věcí, dlouho se modlit a usilovně postit, ale jako to dělají pokrytci. Pokrytci jsou vlastně roztržití a nepozorní lidé, kteří vidí jenom vnější formu a kvantitu. Naopak tomu, kdo si dává pozor, jde o Boží pohled, který zachytí při každém dobré skutku, o tiché Boží slovo, které je možné zaslechnout pouze v tichosti srdce a o radost z toho, že každým sebezáporem dává prostor něčemu mnohem hezčímu, než je věc, které se právě zřekl.

Srdečně děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli při organizací vikariátního dne, který proběhl ve Švihově 2. března v Kulturním domě. Velice si vážím každého, kdo přiložil ruku k tomuto dílu a jsem opravdu vděčný, že mám kolem sebe lidi, na které se můžu spolehnout. Srdečné „Bůh zaplať “!

Příležitost ke svátosti smíření  je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Prostor pro zpověď je zvlášť vyhrazený každý pátek během pobožnosti Křížové cesty. V Klatovech: každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození P. Marie od  9:00 do 13:00 hod. a každý druhý pátek v měsíci v kostele sv. Ignáce od 15:30 – 16:30 hod.

Pobožnost křížové cesty: Srdečně zvu na rozjímání o posledních  hodinách života našeho Pána.  Ve Švihově každý pátek od 16:30 i v neděli po mši sv., v Dolanech v neděli od 9:40; v Měčíně ve čtvrtek od 16:00; v Chudenicích před sobotní bohoslužbou a ve Vřeskovicích v neděli od 11:30 hod.

Slavnost sv. Josefa  budeme letos slavit v Dolanech 19. března - mše svatá za všechny živé a zemřelé Josefy v 17:00 hod. v dolanském kostele.

Setkání mládeže s biskupem se bude konat ve dnech 22. - 23. března. Setkání začíná v pátek tradiční křížovou cestou centrem Plzně - začátek v katedrále sv. Bartoloměje v 18:00 hod.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti, a následovně setkání ve farních prostorách proběhne 23.března i 27.dubna od 18:00 hod. Od 17:30 bude příležitost ke svátosti smíření.

Pozor!!!30. března - změna času zimního na letní, změna hodin bohoslužeb na letní období. Posun ručiček hodin z 2 hod na 3 hod.

Na květnou neděli   prosím o přinesení tradičních ratolestí, které posvětíme na památku slavnostního vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma.  Od 15:00 hod Křížová cesta ulicemi obce Dolany, začátek u kostela, zakončíme na hřbitově. Srdečně Vás zvu.

Velký pátek je dnem přísného půstu! Nezapomínejme na tento způsob připojení se ke Kristu nesoucímu náš kříž!

Adorace Nejsvětější svátosti  bude probíhat: na Zelený čtvrtek a Velký pátek po večerních bohoslužbách do 23 hod, na Bílou sobotu od 9:00 – 18:00 hod.

 

Velikonoční bohoslužby

Zelený čtvrtek

Velký pátek

Velikonoční vigilie

Velikonoční neděle

Velikonoční pondělí

Dolany

------

křížová cesta 15:00

---------

10:10

10:10

Švihov

 

18:30

Liturgie 17:30

20:00

8:30

8:30

Vřeskovice

-------

-------

-------

12:00

12:00

Chudenice

-------

-------

křížová cesta 16:00

-----

14:00

Měčín

-------

-------

-------

14:00

-------

 Sbírka na Charitu  se bude konat v kostelech naší diecéze v neděli 31. března na Boží hod velikonoční. Ze sbírky na papežský fond pomoci (24. února) naše farnost odeslala  2320 Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“.

Tradiční svěcení velikonočních pokrmů  se uskuteční na začátku bohoslužeb na Boží hod velikonoční.

Slavnost Zvěstování Páně  - mše svatá  8. dubna v 18:30 hod. farní kostel, v hradní kapli ve Švihově 12.dubna v 18.00 hod !

Setkání dětí  naší farnosti a okolí proběhne 13.dubna od  9 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.

Městská knihovna Švihov a SDH Lhovice,farní úřad ve Švihově pořádají poslední přednášku z cyklu přednášek pana Daniela Haslingera. Přednáška se bude konat v neděli 21.dubna 2013 od  14:00 hodin v malém sále KD Švihov.

V Petrovicích u Měčína  bude sloužena poutní bohoslužba ke cti sv. Vojtěcha v neděli  28. dubna od 14:00 hod.

 

Přeji , aby při setkání s Pánem Ježíšem zahořely naše srdce radostí, že náš Pán žije, že je tu s námi a žije na věky a my s ním. Aleluja.