Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 3/2015 - 26.dubna 2015

25. 4. 2015

Než půjdu příště na mši svatou…

Jak již víte, letošní rok se připravujeme na Národní eucharistický kongres, který má mimo jiné za cíl prohloubit slavení eucharistické liturgie. Přijměte tedy několik myšlenek převzatých z internetu k jejímu prožívání i k přípravě na ní.

ZTIŠENÍ (příprava na mši svatou)

Přicházíme na mši svatou. První, co máme udělat, je přijít včas a ztišit se před Bohem. Když dobíhám nebo dokonce přicházím pozdě, těžko se mohu stihnout ztišit a naladit na to, co se slaví a kvůli čemu jsem přišel.  Ztišení není jenom o tom přestat mluvit. Nejde jenom o slova, ale o vnitřní zklidnění se. Ztišit se nejde na povel. Chce to trénink a také prostor. Stěží se mohu zklidnit a vůbec prožívat mši sv. u dveří kostela, kde všichni procházejí či přicházejí.  Věřící se oltáře často bojí, stávají vzadu. Proč? Katolík se přece nikam necpe. My jsme tak nějak divně skromní. My se tak jakoby z dálky díváme na ty věci a vyhodnocujeme je. Přece nemůžu stát v první řadě. Zde ta naše skromnost není na správném místě. Jak chceš pohladit dítě z dálky? Jak chceš podat ruku dobrému příteli? Musíš jít blíž, na dotyk. Chceš přece prožít mši svatou.

Když se s někým blízkým bavím, chci mu něco důležité sdělit, tak to přece nekřičím přes celou ulici, ale jdu za ním a hovořím s ním z očí do očí. Když na sebe křičíme přes ulici, nebo jedeme v autě a zdravíme se, tak je to na dálku, pouze pokynem a každý si pak jdeme po svém. Mám svůj plán. Nepočítám s tím, že mi ten druhý do mého plánu vstoupí. Ale tady jde o něco jiného, tady jde o to, že já se těším, že Bůh mi vstupuje do mého plánu. Proto ta příprava přede mší svatou je také o tom, že přijdu včas a trochu se naladím.

Praktická rada: Přicházet na mši o několik minut dřív, abychom měli ke ztišení příležitost časovou i „prostorovou“.

KYRIE, ELEISON (úkon kajícnosti)

Přijdeme do kostela a řekneme: „Bože, tak jsem tady. Za chvíli půjdu ke svatému přijímání…“ A Bůh řekne: „Víš, ale… ráno – to bylo co? Nebo včera večer…?“ A nakonec člověk může říct: „Aha, Bože. Máš pravdu. Já jsem se nezachoval/a dobře.“  Nejde o to drásat se! Nejde o to se nějakým způsobem srážet k zemi! Jde o to uvědomit si: „Ano, Bože, já jsem se zachoval/a špatně.“ Ale já se nepřibližuji k Bohu jako k někomu, kdo mě tvrdě potrestá, že jsem udělal/a něco špatně, ale přibližuji se k Bohu, který moje hříchy zahlazuje.

Praktická rada č.1: Bití v prsa: Říkáme: „Je to má vina, má veliká vina.“ A přitom se bijeme v prsa. Toto gesto může mít dvojí význam: Buď ukazuji na sebe – je to má vina. Já jsem hříšník. Druhým významem tohoto gesta je, že já zasloužím trest. Biji se, zasluhuji bití. Pamatujme na to. Aby to nebylo jenom takové, že nevím, proč to dělám. Dělají to všichni, tak to dělám i já – jenom takové poklepání.

Praktická rada č.2: „A proto prosím: Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděly a svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali.“ Zkusme na to myslet. Zkusme si uvědomit, že když kněz říká do mikrofonu: „Prosím vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali,“ že on vás o to skutečně prosí! „Modlete se za mě, prosím vás.“ „A vy se za mě taky modlete.“ „A vy za mě…“ Není to nádhera? Hned na začátku mše svaté vytvořit takové společenství kolem oltáře, kdy se vzájemně prosíme o modlitbu a prosíme o přímluvu celé nebe?

SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU

Nádherný hymnus Sláva na výsostech máme jako takovou předehru k tomu, abychom dokázali vstoupit do atmosféry mše svaté, do atmosféry díkůvzdání. Dělat svým životem to, co dělal Ježíš. Na lásku máme odpovědět láskou. Na obdarování máme odpovědět darem. Na vydanost máme odpovědět darováním sebe. Kéž si to všechno uvědomíme.

Praktická rada: Možná se vám stává, že přesto, že je to krásný hymnus, tak kolikrát v neděli než „dofuníme“ do konce, už ani pořádně nevíme, o čem to bylo. Dejme si tu práci se nad jednotlivými slovy zamyslet!

 

Ze sbírky na charitu /5. dubna/ naše farnost odeslala 4798,-Kč, na Svatou zem 2959, -Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“. V neděli 24.května  se bude konat sbírka na diecézi.

Na májové pobožnosti  Vás srdečně zvu do Švihova každou středu a pátek, do Dolan každé úterý, do Měčína ve čtvrtek a do Chudenic v sobotu před mší svatou.

Den matek - v neděli 10. května v 8:30 hod bude sloužena bohoslužba za všechny matky z naší farnosti ve Švihově. Srdečně Vás zvu.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti, a následné setkání ve farních prostorách proběhne 16  května od 17:00 hod., od 16:30 hod. možnost sv. smíření.

Slavnost Nanebevstoupení Páně - 14. května – srdečně Vás zvu do měčínského kostela. Od 17:00 hod. bude májová pobožnost a od 17:30 hod. mše svatá.

Setkání dětí   z naší farnosti a okolí proběhne 16. května v 9:00 hod. na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz a S. Gonzaga.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Jana Nepomuckého:

16. května v 10:00 hod. v Nedanicích a v 13:00 hod. ve Lhovicích;

17. května v 12:00 hod. v Ježovech. Bohoslužba ve Vřeskovicích se ruší.

16.května  v 17.00 hod O. Biskup bude sloužit mše sv. v Chudenicích. Při této mši svaté Otec Biskup pověří službou akolyty Bc. Davida Klímu.

Slavnost seslání Ducha Svatého a zároveň konec velikonoční doby budeme prožívat v neděli 24. května.

Svátek Navštívení Panny Marie  - 29. května mše svatá v 18:00 hod. v hradní kapli!  Mše sv. se tento den ve farním kostele ruší.

Poutní bohoslužba v kapli Nejsvětější Trojice v Chlumské  se bude sloužit 30. května v 15:00 hod. Tento den se ruší mše sv. v Chudenicích. Srdečně zvu.

Slavnost Těla a Krve Páně  bude v naší farnosti 7. června: Švihov 8:30 mše sv. a po mši sv. průvod s Nejsvětější Svátostí k soše sv. Jana Nepomuckého na horním náměstí; mše sv. v Dolanech v 11:00 hod. a poté průvod; v Chudenicích mše sv. v 15:00 hod. a poté průvod. Bohoslužba ve Vřeskovicích se ruší, za pochopení děkuji.

Setkání dětí z naší farnosti a okolí proběhne o víkendu 19. - 21. června. Děti stráví víkend v klášteře Školských sester v Kardašově  Řečici. Odjezd z vlakového nádraží ve Švihově 19. 6. v 12:50 hod. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz a S. Gonzaga.

Poutní bohoslužbu v kostele sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích budeme prožívat 21. června v 10:30 hod. Tento den se ruší ostatní bohoslužby v naší farní oblasti!

Poutní slavnost ke cti sv. Petra a Pavla v Dolanech budeme prožívat
28. června. Začátek bohoslužby v 9:30 hod. Poté bude následovat pohoštění pro všechny poutníky ve farní budově. Tento den se ruší ostatní bohoslužby v naší farní oblasti
!