Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 3/2016 - 24.dubna 2016

25. 4. 2016

Modlitba sestry Faustyny

Toužím se celá proměnit ve tvé milosrdenství a být živým obrazem tebe, ó Pane. Kéž tato největší Boží vlastnost, jeho nepochopitelné milosrdenství, pronikne skrze mé srdce a mou duši na bližní.

Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé oči, abych nikdy nepodezírala a nesoudila podle vnějšího zdání, ale abych hleděla na to, co je v duších bližních pěkné, a přinášela jim pomoc.

Pomoz mi, Pane, aby můj sluch byl milosrdný, abych se skláněla k potřebám bližních, aby mé uši nebyly lhostejné k bolestem a nářkům bližních.

Pomoz mi, Pane, aby můj jazyk byl milosrdný, abych nikdy o bližních nemluvila špatně, ale pro každého měla slovo útěchy a odpuštění.

Pomoz mi, Pane, aby mé ruce byly milosrdné a plné dobrých skutků, abych dokázala činit bližním jen dobro a sama přijímala těžší a hrubší práce.

Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé nohy, abych vždy spěchala bližním na pomoc a ovládala svou ochablost a únavu. Mým skutečným odpočinkem je sloužit bližním.

Pomoz mi, Pane, aby bylo milosrdné mé srdce. Abych měla soucit se všemi utrpeními bližních. Neodmítnu své srdce nikomu. Budu jednat upřímně dokonce i s těmi, o nichž vím, že budou mé dobroty zneužívat, a sama se ukryji do nejmilosrdnějšího Srdce Ježíšova. O vlastních utrpeních budu mlčet. Ať si ve mně Tvé milosrdenství odpočine, Pane můj.

Můj Ježíši, proměň mě v sebe!“ (163)

Překlad dopisu Prashantha Noronhy z Mudkani.

Můj milovaný Otče Tomaszi Kowaliku, Váš Prashanth Noronha se ozývá těmito několika řádky. Jak se Vám vede? Mně se zde vede dobře a doufám, že Vám také.Před tím, než se rozepíši, dovolte mi využít příležitosti Vám popřát požehnané Vánoce a zdařilý nový rok. Nechť Vám tento svátek přinese mnoho štěstí, dobré zdraví a úspěch ve Vašem životě.

Nyní studuji v univerzitním centru prvním rokem a má studia probíhají dobře. Dne 15. srpna jsme slavili Den nezávislosti převážně na naší škole. Také zde jsme oslavili 5.září Den učitelů, organizovali jsme mnoho různých soutěží v oblasti kultury a her pro našeho oceněného učitele a jeho kolegy.  2. října jsme oslavili Gandhi Jayanthi a v měsíci červenci jsme hodně sportovali. Já sám jsem hrál za volejbalový tým. V září jsem měl pololetní zkoušky. Udělal jsem je dobře a pokračuji s dobrými známkami. Měl jsem pololetní prázdniny od 8. do 28. října. Šťastně jsem je trávil doma při vypracovávání mých úkolů zadaných mými lektory, zábavou s mými přáteli a pomocí rodičům.Otec Francis, ředitel Bala Pragathi Kendra Services, mi předal Vaším jménem hezký vánoční dárek, mám z něj velikou radost a děkuji Vám ( oblečení a rodinná cestovní taška – pozn. překladatele). Modlím se k Ježíškovi, aby Vám požehnal dobrým zdravím, svou ochranou a péčí.  Již dalšího nic nemám a těmito několika řádky končím svůj dopis. Vaše milující dítě  Prashanth Noronha.

Ze sbírky   na charitu  27.  března  naše farnost odeslala 5168,-Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“. V neděli 15. května se bude konat sbírka na diecézi.

Na májové pobožnosti srdečně zvu ve Švihově každou středu a každý pátek; v Dolanech každé úterý, v Měčíně ve čtvrtek, v Chudenicích v sobotu před mší svatou.

Slavnost Nanebevstoupení Páně - 5. května – srdečně Vás zvu do měčínského kostela. Od 17:00 hod. bude májová pobožnost a od 17:30 hod. mše svatá.

Den matek - v neděli 8. května v 10:10 hod bude sloužena bohoslužba za všechny matky z naší farnosti v Dolanech. Srdečně Vás zvu.

Setkání dětí  naší farnosti a okolí proběhne 14. května od  9 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti, a následné setkání ve farních prostorách proběhne 21. května a 18. června od 17:00 hod., od 16:30 hod. možnost sv. smíření.

Slavnost seslání Ducha Svatého a zároveň konec velikonoční doby budeme prožívat v neděli 15. května.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Jana Nepomuckého:

21. května v 10:00 hod. v Nedanicích a v 13:00 hod. ve Lhovicích;

22. května v 12:00 hod. v Ježovech. Bohoslužba ve Vřeskovicích se ruší.

Svátek Navštívení Panny Marie  - mše  sv. v hradní kapli 30. května18:00 hod.!

Poutní bohoslužba v kapli Nejsvětější Trojice v Chlumské   bude sloužena 28. května v 15:00 hod. Tento den se ruší mše sv. v Chudenicích. Srdečně zvu.

Slavnost Těla a Krve Páně   slavíme v naší farnosti 29. května: Švihov 8:30 mše sv.

a po mši sv. průvod s Nejsvětější Svátostí k soše sv. Jana Nepomuckého na horním náměstí; mše sv. v Dolanech v 11:00 hod. a poté průvod; v Chudenicích mše sv. v 15:00 hod. a poté průvod. Bohoslužba ve Vřeskovicích se ruší, za pochopení děkuji.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova budeme slavit poutní bohoslužbou v Červeném Poříčí 5. června ve 14 hod. Srdečně zvu.

Poutní bohoslužbu v kostele sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích budeme prožívat 26. června v 10:30 hod. Tento den se ruší ostatní bohoslužby v naší farní oblasti!

Poutní bohoslužba v kapli sv. Jana Křtitele - Bíluky u Měčína se bude konat 26. června od 14:00 hod. Srdečně zvu každého.

Poutní bohoslužba slova u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Balkovech  se bude konat 2. července od 14:00 hod. Srdečně zveme.

Poutní slavnost ke cti sv. Petra a Pavla v Dolanech budeme prožívat
3. července. Začátek bohoslužby v 9:30 hod. Poté bude následovat pohoštění pro všechny poutníky ve farní budově. Tento den se ruší ostatní bohoslužby v naší farní oblasti
!

Poutní slavnost ke cti P. Marie Klatovské - hlavní program je připraven na sobotu 9. července. Přesný program najdete na nástěnce u kostela.

Poutní slavnost ke cti sv. Prokopa  budeme slavit v Nezdicích 10. července v 13:30 hod. Srdečně zvu každého.