Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 3/2017 - 7.května 2017

2. 5. 2017

JUBILEJNÍ MODLITBA ZASVĚCENÍ


Zdrávas, Matko Páně,
Panno Maria, Královno posvátného růžence z Fatimy!
Požehnaná mezi všemi ženami, 
Ty jsi obraz Církve oděné do velikonočního světla,
Ty jsi sláva našeho lidu,
Ty jsi vítěz nad znamením zla.

Proroctví milosrdné lásky Otce,
učitelko zvěstování radostné zvěsti Syna,
znamení hořícího ohně Ducha Svatého,
uč nás, v tomto údolí radostí a bolestí
věčným pravdám, které Otec zjevuje svým maličkým.

Ukaž nám moc svého ochranného pláště.
Tvé Neposkvrněné Srdce
ať je útočištěm hříšníků
a cestou vedoucí k Bohu.

 

V jednotě se svými bratry a sestrami,
ve víře, naději a lásce,
odevzdávám se Tobě.
Skrze Tebe, v jednotě se svými bratry a sestrami se zasvěcuji Bohu,
ó, Panno Růžence z Fatimy.

A takto obklopen(-a) Světlem, které vychází z Tvých rukou,
smím chválit Hospodina navěky věků.

Amen.

 

Důležitá informace: Milí švihovští farníci! Všechny bohoslužby ve farním kostele ve Švihově budou od 1. května slouženy ve farní budově. V kostele se bude opravovat interiér. Kostel bude uzavřený přibližně 5 měsíců. Omlouvám se za obtíže a děkuji za pochopení.

Na májové pobožnosti srdečně zvu ve Švihově každou středu a každý pátek; v Dolanech každé úterý, v Měčíně ve čtvrtek, v Chudenicích v sobotu před mší svatou.

Ze sbírky na Svatou zemi naše farnost odeslala 3016,- Kč, na charitu 5999,- Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“. V neděli 4. června se bude konat sbírka na diecézi.

Setkání dětí naší farnosti a okolí proběhne 12. května od  19:00 hod. a 13. května od 9:00 hod. na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.

Den matek - v neděli 14. května v 8:30 hod. bude sloužena bohoslužba za všechny matky živé a zemřelé z naší farnosti ve Švihově. Srdečně Vás zvu.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Jana Nepomuckého:

20. května v 10:00 hod. v Nedanicích a v 13:00 hod. ve Lhovicích;

21. května v 9:00 hod v Ježovech. Ruší se mše sv. ve Švihově, bohoslužba v Dolanech bude v 10:45 hod, ve Vřeskovicích ve 12:00 hod.

Slavnost Nanebevstoupení Páně - 25. května – srdečně Vás zvu do měčínského kostela. Od 17:00 hod. bude májová pobožnost a od 17:30 hod. mše svatá.

Poutní bohoslužba v kapli Nejsvětější Trojice v Chlumské bude sloužena 27. května v 15:00 hod. Tento den se ruší mše sv. v Chudenicích. Srdečně zvu.

Svátek Navštívení Panny Marie  - mše  sv. v hradní kapli 31. května v 18:00 hod.

Slavnost seslání Ducha Svatého a zároveň konec velikonoční doby budeme prožívat v neděli 4. června.

Slavnost Nejsvětější Trojice -11.června - první svaté přijímání v Dolanech v 10:10 hod.

Slavnost Těla a Krve Páně slavíme v naší farnosti 18. června: Švihov mše sv. v 8:30 hod. a po mši sv. průvod s Nejsvětější Svátostí k soše sv. Jana Nepomuckého na horním náměstí; mše sv. v Dolanech v 11:00 hod. a poté průvod; v Chudenicích mše sv. v 15:00 hod. a poté průvod ke kříži směrem k zámku. Bohoslužba ve Vřeskovicích se ruší, za pochopení děkuji.

Setkání dětí naší farnosti a okolí (zakončení výuky náboženství v tomto školním roce) proběhne 24. června od 9:00-17:00 hod na faře ve Švihově.

Poutní bohoslužba v kapli sv. Jana Křtitele - Bíluky u Měčína se bude konat 24. června od 14:00 hod. Srdečně zvu každého.

Poutní bohoslužbu v kostele sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích budeme prožívat 25. června v 10:00 hod. Tento den se ruší ostatní bohoslužby v naší farní oblasti!

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova budeme slavit poutní bohoslužbou v kapli v Červeném Poříčí 25. června ve 14:00 hod. Srdečně zvu.

Poutní bohoslužba slova u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Balkovech  se bude konat 1. července od 14:00 hod. Srdečně zveme.

Poutní slavnost ke cti sv. Petra a Pavla v Dolanech budeme prožívat
2. července. Začátek bohoslužby v 9:30 hod. Poté bude následovat pohoštění pro všechny poutníky ve farní budově. Tento den se ruší ostatní bohoslužby v naší farní oblasti
!

Poutní slavnost ke cti P. Marie Klatovské - hlavní program je připraven na sobotu 8. července. Přesný program najdete na nástěnce u kostela.