Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 3/2018- 29.dubna 2018

28. 4. 2018

 

Plná milosti

Před námi se pomalu otevírá měsíc květen zvláštním způsobem zasvěcený Panně Marii. Často si připomínáme, že je ženou plnou milosti. Když se zahledíme do jejího životního příběhu, zjistíme, že být člověkem plným boží milosti není žádná procházka růžovým sadem. Ani její syn Ježíš, pravý Bůh a pravý člověk, nám nesliboval jednoduchou cestu. Být učedníkem Ježíšovým a následovat Mariino povolání být plný milosti není jednoduché. Přesto však je to cesta radostná. I když musíme překonávat mnohé překážky a bojovat

s vlastní slabostí, můžeme si být stále jisti vrcholnou mírou Boží přízně. On nám dává sílu nejen konat mnoho dobrého, ale také překonávat všechna protivenství. Učme se následovat Marii v její bezvýhradné odevzdanosti Bohu. To jistě neznamená jen rezignovaně očekávat, co se stane. Vždyť i Maria, jak ji poznáváme skrze slova evangelií, umí jednat aktivně a odvážně. Například když na svatbě v Káně vyzývá služebníky, aby vykonali všechno, co jim Ježíš řekne. Tak jako my ani ona všemu nerozuměla. Mnohé Boží jednání pouze uchovávala ve svém srdci jako vzácný poklad, který není zatím schopna docenit. Učme se od Marie bezvýhradné odevzdanosti Bohu, abychom milost, kterou i nás Bůh zahrnul, dokázali přijmout a žít.

Požehnané dny vám přeje P. Tomasz

 

 

Na májové pobožnosti v květnu Vás srdečně zvu do Švihova každou středu a pátek, do Dolan každé úterý, do Měčína ve čtvrtek a do Chudenic v sobotu před mší svatou.

Ze sbírky na Svatou zemi naše farnost odeslala 3041,- Kč, na charitu 5626,- Kč, na Střední a Blízký východ 8500,- Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“. V neděli 20. května se bude konat sbírka na diecézi.

Setkání dětí naší farnosti a okolí proběhne 11. května od 19:00 hod. a 12. května od 9:00 hod. na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.

Slavnost Nanebevstoupení Páně - 10. května – srdečně Vás zvu do měčínského kostela. Od 17:00 hod. bude májová pobožnost a od 17:30 hod. mše svatá.

Den matek - v neděli 13. května v 8:30 hod. bude sloužena bohoslužba za všechny matky živé a zemřelé z naší farnosti ve Švihově. Srdečně Vás zvu.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Jana Nepomuckého:

19. května v 10:00 hod. v Nedanicích a v 13:00 hod. ve Lhovicích + sraz rodáků;

20. května v 10:10 hod v Ježovech.

Bohoslužba v Dolanech bude 20. května ve 14:00 hod, děkuji za pochopeni.

Slavnost seslání Ducha Svatého a zároveň konec velikonoční doby budeme prožívat v neděli 20. května. Mše sv. v tento den- 8:30 hod ve Švihově, 10:10 hod v Ježovech-poutní mše sv., 12:00 hod Vřeskovice, 14:00 hod v Dolanech.

Poutní bohoslužba v kapli Nejsvětější Trojice v Chlumské bude sloužena 26. května v 15:00 hod. Tento den se ruší mše sv. v Chudenicích. Srdečně zvu.

Slavnost Nejsvětější Trojice- 27. května - první svaté přijímání v Dolanech v 10:10 hod.

Svátek Navštívení Panny Marie  - mše  sv. v hradní kapli 30. května v 18:00 hod.

Slavnost Těla a Krve Páně  slavíme v naší farnosti 3. června: Švihov mše sv. v 8:30 hod. a po mši sv. průvod s Nejsvětější Svátostí k soše sv. Jana Nepomuckého na horním náměstí; mše sv. v Dolanech v 11:00 hod. a poté průvod; v Chudenicích mše sv. v 15:00 hod. a poté průvod ke kříži směrem k zámku. Bohoslužba ve Vřeskovicích se ruší, za pochopení děkuji.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova budeme slavit poutní bohoslužbou v kapli v Červeném Poříčí 10. června ve 14:00 hod. Srdečně zvu.

Setkání dětí naší farnosti a okolí (zakončení výuky náboženství v tomto školním roce) proběhne 16. června od 9:00-17:00 hod na faře ve Švihově.

Poutní bohoslužbu v kostele sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích budeme prožívat 24. června v 10:00 hod. Tento den se ruší ostatní bohoslužby v naší farní oblasti!

Poutní bohoslužba v kapli sv. Jana Křtitele - Bíluky u Měčína se bude konat 24. června od 14:00 hod. Srdečně zvu každého.

Farní výlet do Německa - o přesném termínu na konci června a bližších podrobnostech budete včas informováni. Mějme zájem o společné putování! Srdečně zvu.

Poutní slavnost ke cti sv. Petra a Pavla v Dolanech budeme prožívat
1. července. Začátek bohoslužby v 9:30 hod. Poté bude následovat pohoštění pro všechny poutníky ve farní budově. Tento den se ruší ostatní bohoslužby v naší farní oblasti
!

Poutní bohoslužba slova u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Balkovech se bude konat 5. července od 14:00 hod. Srdečně zveme.

Poutní slavnost ke cti P. Marie Klatovské - hlavní program je připraven na sobotu 7. července. Přesný program najdete na nástěnce u kostela.

Poutní mše sv. ke cti sv. Prokopa v Nezdicích bude sloužena 8. července ve 13:30 hod. Srdečně zvu.