Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 3/07 - 21. ledna 2007

2. 2. 2007

Poděkování za dlouholetý přinos pro veřejný život  jsem obdržel 12. ledna na švihovském hradě z rukou starosty Švihova p. Václava Petruse během slavnosti zahájení roku. Poděkováni patří celé farnosti za společné budování života farnosti, která – jak je to posláním církve – se snaží sloužit široké veřejnosti. Při této příležitosti chtěl jsem poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem aktivně se zapojují do života farnosti. Mnozí z Vás se ve svém soukromém čase za farnost modlí a na této modlitbě život církve je postavený. Mnozí z Vás přinášejí oběť, kdy za každého počasí, často několik kilometrů jedou na kole, aby se zúčastnili bohoslužby. Děkuji za toto svědectví víry!!! Děkuji za pomoc, kterou poskytujete při organizování různých aktivit v naší farnosti, za péčí o kostely, úklid a výzdobu, kostelničení nebo hru na varhanách. Vím, že na mnohé z Vás se můžu v každé chvíli obrátit a to mi dává sílu potřebnou k mé službě. Děkuji za všechny finanční příspěvky – velmi často jsou to velké finanční částky – kterými podporujete chod farnosti. Celý provoz farnosti je financovaný pouze z Vašich darů. Děkuji jménem všech, kteří naše služby využívají i jménem dalších generací, které vyrůstají formováni svědectvím našeho života.

Poděkování koledníkům  Tříkrálové sbírky z naší farní oblasti se bude konat na faře ve Švihově 21. ledna – 15.00. Všichni koledníci – případně jejich rodiče jsou srdečně zváni!

Dolany

8.469,---

Ježovy

2.010,50

Malechov, Výrov

4.820,50

Kokšín

1.790,---

Svrčovec

5.641,---

Č. Poříčí

4.460,---

Švihov

15.985,---

Chudenice

4.241,50

Lhovice

4.987,---

Měčín

11.230,---

Třebýcinka

2.300,---

Měčínsko

12.592,---

Křenice

1.234,---

Lučíce

950,50

Slatina

307,50

Jíno, Stropčice

2.633,---

Mezihoří

1.050,---

Vřeskovice

1.988,50

Biřkov

1.287,---

Borovy

4.141,---

Celkem

92.118,---

Srdečně děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu „Tříkrálové sbírky“ v naší farní oblasti. Poděkování patří všem koledníkům, kteří se obětavě zúčastňují této charitní akce a také všem, kteří otevírají dveře a srdečně je přijímají, přispívajíc do jejich pokladniček. Děkuji jménem nejmladších za všechny ty úsměvy a sladké pochoutky, kterými jste malé koledníky obdarovali. Vybrané prostředky podpoří aktivity České katolické Charity v oblasti Klatovska: Domov pokojného stáří v Klatovech, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Klatovech, pečovatelskou službu v Plánici, Chudenicích, Švihově, Dolanech, Měčíně a osobní asistenci těžce zdravotně postižených v oblasti Klatovska. Na tyto cíle je určených 65% vybraných prostředků. Dalších 30% je určených na podporu projektů sociální a humanitární pomoci a dalších aktivit České katolické charity v západočeském kraji. 5% bude použito na organizační náklady spojené s Tříkrálovou sbírkou. Pro ty, kteří by chtěli ještě přispět na klatovskou Charitu uvádíme číslo konta: 9784380267/0100 v.s. 777; můžete také přispět osobně do pokladny OCH Klatovy, Václavská 12.

Ve dnech 24.1. – 3.2. se ruší všechny bohoslužby v naší farní oblasti (kromě nedělních) z důvodu dovolené!

Setkání Klubu seniorů – srdečně zveme všechny seniory každou poslední neděli v měsíci – tentokrát 28. ledna od 14.00 hod. do farní budovy. Na společné odpoledne se těší a srdečně zvou: Yvona Bauerová a Miroslava Tomšíková.

Sbírka na BIBLE PRO FILIPÍNY  se uskuteční v našich kostelech v neděli 28. ledna během bohoslužeb.

„Náboženství pro dospělé“ se bude konat v neděli 4. února od 17.00 hod. v Chudenicích na zámku.

Kompendium Katechizmu katolické církve  obsahuje souhrn a krátké vysvětlení všech pravd víry, ve které je zavázán věřit katolík. Cena menšího vydaní 100 Kč, většího 160 Kč. Objednat a koupit můžete v sakristii po bohoslužbách.

Celostátní setkání mládeže  Tábor – Klokoty 13. – 19. 8. 2007; Bližší informace: http://tabor2007.signaly.cz/?stranka=download; Přihlášky buď ve farnosti nebo bezprostředně na DCM u P. Krzysztofa 377 381 757; dcmplzen@volny.cz;

Adopce na dálku – Je to už rok jak v naší farnosti vzniknul misijní kroužek, podporující děti v misijních oblastech. Minulý rok jsme podporovali svými příspěvky ugandského chlapce Alexa Mulliru, hradili jsme mu školní poplatky, oběd a školní knihy. Z důvodu odstěhování rodiny Alexa, do jiné oblasti byl s ním kontakt přerušen.

Od letošního roku je do naší péče svěřený indický chlapec – Prashanth Noronha, nar. 19. 7. 1999. Pochází z vážené a věřící rodiny. Chodi do 2. třídy, jeho oblíbený předmět je životní prostředí a velmi rád kreslí. Jeho otec – Francis – je pomocníkem v čajovně a máma – Shalini – se stára o jeho čtyři sourozence: Sinjanva – 12 let, Sebastiana – 9 let, Prajwala – 6 let, Lydii – 3 roky. Jako cil v životě si zvolil být lékařem. Učí se velice dobře, se zájmem se zúčastňuje školních aktivit. Rád hraje kriket. Jeho oblíbené jídlo je rýže s rybím kari. Vzhledem k tomu, že příjem otce je velice malý, náš Prashanth potřebuje podpořit finančně při získání potřebného vzdělání. K finanční částce 2.910 Kč, která nám zbyla po předchozí „adopci“ jsme doplatili 1.990 Kč, aby všechny školní poplatky, knihy a další záležitosti spojené se vzděláním Prashantha byly v letošním roce zaplaceny.

V loňském roce se v naší farnosti vybralo na „adopci“ 12.000 Kč, z čeho jsme odeslali včetně letošního poplatku 9.590 Kč. Nejpozději do konce března bude setkání členů misijního kroužku, abychom rozhodli, co uděláme se zbývajícími penězi.

Muslimové konvertují ke křesťanství  častěji než křesťané k islámu. Přestože zájem o islám po 11. září stoupá, stoupá výrazně více počet konverzí muslimů ke křesťanství. Už v roce 2000 přinesla Al Džazíra rozhovor se šejkem Ahmádem Al Katáním, libyjským znalcem islámského práva, který si stěžoval, že v Africe stále více muslimů konvertuje ke křesťanství. Konstatoval, že od počátku 20. století počet afrických muslimů výrazně klesl, zatímco počet katolíků stoupl od roku 1902 z jednoho milionu na téměř 330 milionů. "Každý den konvertuje ke křesťanství 16.000 muslimů", řekl šejk, "což znamená 6 milionů ročně". I v teokratickém Iránu se staly konverze ke křesťanství pro režim problémem. V roce 2004 konstatoval pracovník ministerstva školství Hasan Mohamadí, že každodenně 50 mladých lidí tajně konvertuje ke křesťanství.                            Datum: 16. 1. 2007;  Zdroj: mercator.net;