Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 3/10 - 14.února 2010

15. 2. 2010

Popeleční středu, kterou letos budeme prožívat 17.února začíná doba postní – čtyřicetidenní příprava na Velikonoce. Nezapomeňte: Popeleční středa je dnem přísného půstu od masa a půstu újmy (je možné najíst se dosyta jen jedenkrát za den).

Tradiční přijetí znamení popele na zahájení postní doby proběhne během bohoslužeb na první neděli postní doby 20.-21.února. V Dolanech se tento obřad bude konat v úterý 16.února a v Měčíně ve čtvrtek 18.února. Při této příležitosti ve všech kostelech naší farnosti se bude konat pobožnost před Nejsvětější Svátostí! Nedělní setkání ve Švihově se tento den ruší.

Pobožnost křížové cesty: Srdečně zvu na rozjímání posledních hodin života našeho Pána. Každý pátek od 17.30 ve Švihově, v neděli od 9.40 v Dolanech; čtvrtek od 16.00 v Měčíně; v Chudenicích před sobotní bohoslužbou a ve Vřeskovicích třetí neděli v měsíci od 11.00.

Příležitost k svátosti smíření  je v naší farnosti vždy před, nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Prostor pro zpověď je zvlášť vyhrazená každý pátek během pobožnosti Křížové cesty. V Klatovech: každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození P. Marie od 9.00 do 13.00 hod. a každý druhý pátek v měsíci v kostele sv. Ignáce od 15.30 – 16.30 hod.

Mimořádné sbírky: ze sbírky na oběti zemětřesení na Haiti naše farnost odeslala 12.500 Kč. Sbírka na papežský fond pomoci „Svatopetrský haléř“ se bude konat v neděli 21. února.

Farní knihovna: je otevřena na faře ve Švihově. Knihy je možné půjčovat po bohoslužbách ve všední dny nebo třetí neděli v měsíci. Kdo má zájem srdečně zveme.

Kroniku Švihova a okolí na CD – naskenována z originálu z roku 1836, napsána farářem Františkem Kleinem – je možné obdržet na faře nebo na MěÚ Švihov. Na úhradu nákladů prosíme o příspěvek v minimální výši 100Kč. Nabídka platí do konce března.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti a následovně setkání ve farních prostorách proběhne 27.února od 18.00hod. Od 17.30 – 18.00 hod. bude příležitost ke svátosti smíření! Pravidelné bohoslužby ve slovenštině jsou sloužené v kostele sv. Jana Nep. v Plzni každou neděli od 11.00hod.

Klub seniorů srdečně zve 28.února na švihovskou faru na volnou zábavu /kavárna a hra bingo/ Kontakt a podrobné informace: pí. Yvona Bauerová, tel. 731 433 089.

Postní duchovní obnova pro mládež  26.-28. února, místo: fara ve Stodě, povede P. Robert Bergman. Přihlášky: Diecézní centrum mládeže, Plzeň, Křimická 73, tel. 377 381 757, dcmplzen@volny.cz;

P. Antonín Hýža, papežský prelát a penitenciář plzeňské diecéze byl ve věku 85 let povolán na věčnost. Pohřební mše svatá bude sloužena v sobotu 20. února v 11.00 hod. ve kostele P. M. Růžencové (Plzeň-Slovany). Po mši svaté bude pohřben na Ústředním hřbitově v Plzni. Prosme Pána, ať milovaný otec a bratr vidí v plném světle to, co věrně vykonával kněžskou službou.

Den klatovského vikariátu se bude konat v sobotu 13. března od 9:30 v Kulturním domě ve Švihově. Motto na Kněžský rok- „Věrnost Kristova, věrnost kněze“ a motto naší diecéze na rok 2010 „ Pane nauč nás modlit se!“
9.15
– zahájení a úvodní slovo P. Antonín Bachan – vikář, P. Adam Lodek – místní farář a PaedDr. Václav Petrus – starosta Švihova;
9.45 – 10.15: život sv. Jana M. Vianneye; Pane, nauč nás modlit se! - modlitba jako pastorační prostředek v životě sv. Jana M. Vianneye sloužící k obrácení a prohloubení duchovního života svého a druhých; P. Emil Soukup;
10.30 – 11.00
Prožívání a realizace otcovství (celibátu) v kněžském životě: Je povolání ke kněžství povoláním k samotě? Vztah: kněz – farnost; věřím v církev; P. Augustin Ján Kováčik, OPraem;
11.00 – 12.00
přestávka na občerstvení;
12.00 – 13.15 Sestry Matky Božího milosrdenství - seznámení s životem a posláním;
- kněžské povolání očima sester, Boží milosrdenství (Ježíš milosrdný) ve svátosti kněžství;
13.45 – 14.15 Život v ,, Kněžském domově pokojného stáří,, – Stará Boleslav; Svědectví - Kongregace sester: Dcery křesťanské lásky sv. Vincenta de Paul;
14.00
výsledky ankety: svědectví o našich kněžích!; kněžský život očima manželů, rodin, věřících;
15.00 Modlitba korunky k Božímu milosrdenství a mše svatá celebrovaná Mons. Františkem Radkovským, biskupem plzeňským;


Program pro mládež
připravuje P. Pavel Frývaldský z Klatov a P. Tomasz Kowalik - Švihov. Programu se zúčastní také sestry Božího milosrdenství z Dvora Králové.
Program pro děti povedou Školské sestry Notre Dame z Horažďovic.

Po celý den příležitost ke svátosti smíření a také prodej křesťanské literatury.
Mezi jednotlivými přednáškami bude příležitost k společnému zpěvu.|
Prosíme účastníky, aby nezapomněli na kancionál.

Anketa na téma: Můj pohled na život kněze! Při příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana Maria Vianneye, faráře arského, které připadá na 4. srpna 2009, papež Benedikt XVI. vyhlásil „Rok kněží“. Při této příležitosti se obracíme na Vás, bratři a sestry, s dotazy, uvedenými na druhé straně tohoto listu. Chtěli bychom poznat Váš pohled a názor na kněze a na kněžskou službu. Doufáme, že nám to pomůže lépe poznat potřeby věřících, a zkvalitnit tak naši kněžskou službu. Předem děkujeme za všechny Vaše podněty, které nám touto cestou sdělíte.                                                       Kněží klatovského vikariátu

Při vyplňování této ankety, prosíme, neuvádějte žádná jména a informace, které by mohly poukazovat na konkrétní kněze!!! Nechceme, aby se anketa stala prostředkem k projevování chval nebo stížností na konkrétní osoby. Jde o všeobecný pohled na kněžskou službu.V anketě Vám nabízíme konkrétní dotazy. Není nutné odpovídat na všechny, můžete si vybrat jen některé.  Můžete také přidat něco, co se Vám zdá důležité a co byste chtěli předat ostatním. Svoje příspěvky a odpovědi odevzdejte do označené schránky v kostele nebo odešlete na e-mail: farnostsvihov@email.cz nejpozději do 28. února 2010. Výsledky ankety a nejzajímavější myšlenky budou přečteny na vikariátním dnu ve Švihově 13.března 2010.

Dotazy: Kdo je podle mého názoru kněz?
 Čeho si u kněze nejvíce vážím? Co od něho očekávám?
 Jaké vlastnosti by – dle mého uvážení – měl kněz mít? Co mě oslovuje na kněžském povolání?
 Chtěl bych, aby se například můj syn stal knězem?
 Co mi na kněžích vadí? (Negativa, která vidím na duchovních osobách.).
 Moje připomínky ohledně vedení a práce ve farnosti: Jaké aktivity bych uvítal a co bych případně změnil?
 Kněží v mém životě? (Pokud nějaký kněz obzvlášť ovlivnil Váš život, můžete to stručně popsat; podat osobní svědectví.)

Anketa je anonymní, ale pokud někdo se rozhodne pro podpis, nebráníme nikomu uvést své jméno nebo farnost, ve které žije.