Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 4/2012 - květen/červen

28. 4. 2012

 

 

Biřmovaný člověk je mazán svatým olejem. Toto pomazání je znamením – symbolem zasvěcení, tedy znamením, že je zasvěcen Bohu. Proto je biřmovanec mazán na čele, aby se nečervenal, když bude mezi svými kamarády a kamarádkami vyznávat Krista a jeho kříž. Přitom dostává biřmovanec do duše pečeť Ducha svatého. Pečeť je symbolem osoby, její autority. Znamená to, že naprosto patříme Kristu, že jsme a máme být vždycky v jeho službách, a současně je tato pečeť Ducha sv. příslibem Božské ochrany. Je dána člověku jednou provždy a proto je možno tuto svátost přijmout jen jednou v životě.

Také je zvykem, že biřmovanec přijímá další – nové jméno, které si sám vybere. Má to být světec, o kterém něco ví a volí si ho proto, že chce nějakou z jeho ctností svým životem následovat. Přijetí nového – dalšího jména je současně znamením nové identity člověka, nového, dokonalejšího nasměrování a způsobu života. Tuto skutečnost vidíme také u mnoha klasických řádů právě s tímto významem. Patron je mu ochráncem a přímluvcem u Božího trůnu.

Je jasné, že s tím vším musí člověk chtít vědomě a dobrovolně spolupracovat – „makat“, protože Bůh nikoho neznásilňuje; pak nás tato svátost ještě hlouběji zakořeňuje do Božího synovství a pevněji nás spojuje s Kristem. Rozmnožuje v nás dary Ducha svatého – moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, pravé zbožnosti a bázně Boží (pozor, bázeň Boží neznamená strach z Boha!).

****************************************************************

Ze sbírky na charitu /8. dubna/ naše farnost odeslala 3885 Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“. V neděli 27. května se bude konat sbírka na diecézi.

Na májové pobožnosti Vás srdečně zvu do Švihova každou středu a pátek, do Dolan každé úterý, do Měčína ve čtvrtek a do Chudenic v sobotu před mší svatou.

Poutní mše sv. ke cti sv. Floriana a pouť hasičů z Klatovska i okolí se koná 6. května v Měčíně v 10:30 hod. Hlavní celebrant Otec Biskup F. Radkovský. Pozor změna:  mše sv. je pouze ve Švihově v 8:00 hod, ostatní mše sv. se ruší!  Za pochopení děkuji. Srdečně zvu.

Diecézní pouť na Chlum Svaté Maří  se koná 8. května 2012. Program pouti:

9:30 - přivítání poutníků v kostele (biskup František Radkovský, P. Jiří Kopejsko O.Cr.)

9:35 - představení poutního místa a řádu křížovníků (P. Jiří Kopejsko O.Cr.)

10:00 - katecheze „Sešli ducha svého, Hospodine…“ (P. Anthony Saji VC)

11:00 - slavení eucharistie

12:30 - přestávka na občerstvení

13:45 - dělený program: - divadelní hra „Anežčina cesta v ambitech (děti z Klatov)“,  adorace v kostele, putování ke kapličce.

Setkání dětí z naší farnosti a okolí proběhne 12. května v 10:00 hod. na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz a S. Gonzaga.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti, a následovně setkání ve farních prostorách proběhne 12.května od 18.00 hod. 17.30 hod zpověď.

Den matek - v neděli 13. května v 12:00 hod bude sloužena bohoslužba za všechny matky z naší farnosti ve Vřeskovicích. Srdečně Vás zvu.

Slavnost Nanebevstoupení Páně - 17. května Vás srdečně zvu do měčínského kostela. Od 17:00 hod. bude májová pobožnost a od 17:30 hod. mše svatá.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Jana Nepomuckého:

19. května v 10:00 hod. v Nedanicích a v 13:00 hod. ve Lhovicích s posvěcením kříže;

20. května v 12:00 hod. v Ježovech. Bohoslužba ve Vřeskovicích se ruší.

Světový den modliteb za církev v Číně  - na 24. května tohoto roku je vyhlášen Světový den modliteb za církev v Číně. V našich kostelích jsou k dispozici letáky

s modlitbou papeže Benedikta XVI na tento úmysl.

Svátek Navštívení Panny Marie  - 30.  května mše svatá v 17:00 hod. v hradní kapli!  Mše sv. se tento den ve farním kostele ruší.

Slavnost seslání Ducha Svatého a zároveň konec velikonoční doby budeme prožívat v neděli 27. května. V 14:00 hod Vás srdečně zvu na mši sv. do Chudenic, skupinka dětí přistoupí k Prvnímu svatému přijímání.

Slavnost Nejsvětější Trojice budeme prožívat 3. června v Dolanech v 10:10 hod. Skupinka dětí přistoupí k Prvnímu svatému přijímání

Slavnost Těla a Krve Páně prožijeme v naší farnosti 10. června. Mše sv. bude pouze  v Chudenicích od 12:00 hod s Otcem Biskupem Františkem Radkovským. Poté eucharistický průvod. Srdečně Vás zvu, prosím vzít s sebou kancionál. Za pochopení děkuji.

Ve dnech 11. června až 23. června včetně se v kostelích naší farnosti ruší všechny bohoslužby. V neděli 17. června mše svaté jako obvykle.

Poutní bohoslužba v kostele sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích se bude sloužit v neděli 24. června v 10:30 hod. Ostatní mše sv. se v naší farnosti ruší. Po bohoslužbě bude následovat pro poutníky pohoštění.  Všechny farníky srdečně zvu.

Setkání dětí z naší farnosti a okolí proběhne o víkendu od 29. června do 1. července. Začátek v 16:00 hod. na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz a S. Gonzaga.

Poutní slavnost ke cti sv. Petra a Pavla v Dolanech budeme prožívat
1. července. Začátek bohoslužby v 9:30 hod. Poté bude následovat pohoštění pro všechny poutníky ve farní budově. Tento den se ruší ostatní bohoslužby v naší farní oblasti!