Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 4/2013 - 28.dubna 2013

25. 4. 2013

„Pane Ježíši, věřím, že jsi zemřel za moje hříchy a vstal z mrtvých. Dnes přicházím k tobě a vyznávám, že dosud jsem žil jen sám pro sebe a mnoho z toho, co v sobě teď vidím, mě naplňovalo falešným štěstím. Teď toho všeho lituji. Uznávám, že nejsem schopen sám žít nový život, který jsem od tebe přijal při křtu. Proto ti odevzdávám vedení svého života. Vstup do mého srdce a od této chvíle buď ty mým Pánem. Zformuj mě podle svojí vůle, nauč mě žít tvé slovo. Chci cítit, že mě máš rád. Amen." Víš, co se právě stalo? Naplnilo se přislíbení ze Zjevení svatého Jana: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. " (3, 21). Ježíš vstoupil do tvého života a převzal jeho vedení. Poděkuj mu za to.  A připrav se na boj. Ďábel tě napadne už za chvíli (nebo ráno po probuzení) a bude tě přesvědčovat, že to jsou jen myšlenky, pocity, že se nic nestalo, že jsi stále stejný. Ale to není pravda. Protože Ježíš uskutečnil, co slíbil, a je ve tvém srdci. A začíná v tobě v hojné míře rozvíjet nový život (srov. Jn 10, 10).  Když se ráno probudíš, ještě před tím, než vstaneš, pozdrav svého milovaného Ježíše, který je ve tvém srdci. A potom, když vstaneš, řekni mu, že jsi rád, že je s tebou. Že chceš nový den prožít s ním. Jestli chceš, tak mu něco zazpívej. Nebo mu řekni slova žalmu: „Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi." (Ž 63, 2). Napiš si slova této touhy na kousek papíru a během dne z něj čti Ježíši.

Ze sbírky   na charitu  30.března  naše farnost odeslala 3495,- Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“. V neděli 19. května se bude konat sbírka na diecézi.

Na májové pobožnosti    Vás srdečně zvu do Švihova každou středu a pátek, do Dolan každé úterý, do Měčína ve čtvrtek a do Chudenic v sobotu před mší svatou.

Poutní mše sv. ke cti sv. Floriana a pouť hasičů z okolí  se koná

5. května v Měčíně v 10:30 hod.  Pozor změna:  mše sv. je pouze ve Švihově v 8:00 hod, ostatní mše sv. se ruší!  Za pochopení děkuji i srdečně zvu.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti, a následné setkání ve farních prostorách proběhne 4. května od 17:00 hod., od 16:30 hod. možnost sv. smíření.
8. května - Pouť plzeňské diecéze do Kladrub - zahájení v 9:30, přivítání, představení kláštera, v 11:00 hod. slavení Eucharistie.

Setkání dětí   z naší farnosti a okolí proběhne 11. května v 9:00 hod. na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz a S. Gonzaga.

Den matek - v neděli 12. května ve 12:00 hod bude sloužena bohoslužba za všechny matky z naší farnosti ve Vřeskovicích. Srdečně Vás zvu.

Slavnost Nanebevstoupení Páně - 9. května – srdečně Vás zvu do měčínského kostela. Od 17:00 hod. bude májová pobožnost a od 17:30 hod. mše svatá.

Přednáška P.Prauna z Traitschingu: Náboženství v Indii  se bude konat  11. května od 16:00 hod. v malém sále KD Švihov. Srdečně zvu. Mše sv. v Chudenicích se tento den ruší, bude 12. května ve 14:00 hod.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Jana Nepomuckého:

18. května v 10:00 hod. v Nedanicích a v 13:00 hod. ve Lhovicích;

19. května v 12:00 hod. v Ježovech. Bohoslužba ve Vřeskovicích se ruší.

Slavnost seslání Ducha Svatého a zároveň konec velikonoční doby budeme prožívat v neděli 19. května.

Ve dnech 20. května – 25. května včetně  se ruší všechny bohoslužby ve všední dny v naší farní oblasti!

Koncert Gospelchor ze Sattelbogenu  25. května v 17:00 hod., kostel sv. Václava Švihov. Ruší se bohoslužba v Chudenicích, bude 26. května v 14:00 hod.

Svátek Navštívení Panny Marie  - 31. května mše svatá v 18:00 hod. v hradní kapli!  Mše sv. se tento den ve farním kostele ruší.

Poutní bohoslužba v kapli Nejsvětější Trojice v Chlumské  se bude sloužit 1. června v 15:00 hod. Tento den se ruší mše sv. v Chudenicích. Srdečně zvu.

Slavnost Těla a Krve Páně    bude v naší farnosti 2. června: Švihov 8:30- mše sv.

a po mši sv. průvod s Nejsvětější Svátostí k soše sv. Jana Nepomuckého na horním náměstí; mše sv. v Dolanech v 11:00 hod. a poté průvod; v Chudenicích mše sv. v 15:00 hod. a poté průvod. Bohoslužba ve Vřeskovicích se výjimečně ruší, za pochopení děkuji.

Zakončení školního roku    pro děti zúčastňující se hodin náboženství v naší farní oblasti  bude 16. června ve Švihově v 8:30 hod..

Setkání dětí   naší farnosti a okolí proběhne o víkendu 21. - 23. června, začátek v 17:00 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.

Poutní bohoslužba v kostele sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích se bude sloužit v neděli 23. června v 10:30 hod. Po bohoslužbě bude následovat pohoštění pro všechny poutníky.  Srdečně zvu všechny farníky.

Ve dnech 24.června-29.června včetně  se ruší všechny bohoslužby ve všední dny v naší farní oblasti!

Poutní slavnost ke cti sv. Petra a Pavla v Dolanech budeme prožívat 30. června. Začátek v 9:30 hod. Po bohoslužbě bude následovat pohoštění pro všechny poutníky ve farní budově. Tento den  se ruší ostatní bohoslužby v naší farní oblasti!