Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 4/2017 - 9.července 2017

2. 7. 2017


Zásvětná modlitba k Panně Marii Fatimské.

Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě navádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu. Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků a na smír za hříchy proti tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici. V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. Amen.

 

 

Litanie k Panně Marii Fatimské

Panno Maria Fatimská, oroduj za naši drahou vlast.
Panno Maria Fatimská, vypros svatost našim kněžím.
Panno Maria Fatimská, dej, aby naši katolíci byli horlivější.
Panno Maria Fatimská, provázej a inspiruj ty, kteří nám vládnou.
Panno Maria Fatimská, vyprošuj zdraví těm, kteří v Tebe důvěřují.
Panno Maria Fatimská, pomáhej těm, kteří k Tobě volají o pomoc.
Panno Maria Fatimská, osvoboď nás ode všech nebezpečí.
Panno Maria Fatimská, pomáhej nám odporovat pokušením.
Panno Maria Fatimská, dopřej nám všechno, oč Tě s láskou prosíme.
Panno Maria Fatimská, poskytni pomoc těm, kteří jsou nám drazí.
Panno Maria Fatimská, přiveď na správnou cestu naše bloudící bratry a sestry.
Panno Maria Fatimská, učiň z nás čestné lidi a příkladné křesťany.
Panno Maria Fatimská, učiň nás lidmi čistými a svatými.
Panno Maria Fatimská, uchraň nás od nebezpečí komunismu a terorismu.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k naší prvotní horlivosti.
Panno Maria Fatimská, vypros nám odpuštění mnohých hříchů a urážek.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k následování Tvého Božského Syna.
Panno Maria Fatimská, vypros dar pokoje pro celý svět.

(Schválil lisabonský patriarcha kardinál Manuel Goncalves Cerejeira, 30. 11. 1938)

 

Důležitá informace: Milí švihovští farníci! Všechny bohoslužby ve farním kostele ve Švihově budou od 1. května slouženy ve farní budově. V kostele se bude opravovat interiér. Kostel bude uzavřený přibližně 5 měsíců. Omlouvám se za obtíže a děkuji za pochopení.

Nedělní setkávání farníků a všechny ostatní aktivity budou znovu pokračovat v měsíci září.

Ve dnech 10. července -27. července včetně se ruší všechny bohoslužby ve všední dny v naší farní oblasti z důvodu dovolené. Za pochopení děkuji!  V Chudenicích budou bohoslužby slova, v neděli mše sv. ve farnosti jako obvykle.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Anny a sv. Jáchyma budou slouženy:

 29. července v Roupově ve 14:00 hod;  ve Svrčovci v 16:00 hod.

 30. července v Chudenicích: průvod v 10:00 od kostela, mše sv. v 10:45 hod. před kaplí u hřbitova

Tento den se ruší všechny ostatní bohoslužby v naší farní oblasti.

Ve dnech 7.srpna -11.srpna včetně  se ruší všechny bohoslužby ve všední dny v naší farní oblasti z důvodu účasti na exerciciích.

14.srpna v 17:00 hod – mše sv. v kapli na Chlumské.

Poutní bohoslužba v hradní kapli Nanebevzetí P. Marie ve Švihově bude sloužena 15. srpna v 18:00 hod. Srdečně Vás zvu. Mše sv. v Dolanech se ruší.

20. srpna – sbírka na bohoslovce.

Poutní bohoslužba v Radkovicích u Měčína bude sloužena 2. září v 10:30 hodin.

 

 

 

Přeji Vám požehnané, bezpečné a báječné prázdniny.

P. Tomasz