Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 4/2018- červenec-srpen

1. 7. 2018

Přes celé prázdniny buď s námi, Pane,

- všude, kam se podíváme,

- na všech našich cestách ve vlaku, autě , v autobuse i na kole,

- na táboře i doma, u vody i v lese, všude při práci i odpočinku.

Pane, pomoz nám,

- abychom ten čas dobře naplnili,

- abychom si pořádně odpočinuli, ale abychom dokázali také něco užitečného udělat,

- abychom se stali o něco lepšími a tak byli víc Tvými bratry a sestrami

- a také bratry a sestrami mezi sebou.

Pomoz nám Pane, ať Ti nezapomínáme poděkovat

- za vše krásné, co objevíme a za vše nové, co poznáme,

- za každý dobře prožitý den i za dobře vykonanou práci,

- za všechno, co budeme moci vykonat pro druhé.

Pomoz nám také, ať se dovedeme radovat

- z každého nového dne,

- z barev, tvarů a vůně rostlin, ze zpěvu ptáků,

- z proměnlivých tvarů mraků, z osvěžující vody,

- z východu i západu slunce, z ticha lesa,

- ale také z ošklivého počasí a z krásné knihy

- a ze všeho, co Boží dobrota připravila svým dětem.

Pane, chceme být Tvou radostí.

 

Děkuji všem těm mnohým, kteří vydávali své síly při budování Božího království v naší farnosti. Přeji vám všem čas k odpočinku, čas k setkání s Bohem, s lidmi i se stopami Boží lásky a krásy ve světě kolem nás.

A nejen pro dobu prázdnin vám vyprošuji hojnost Božího požehnání.

P. Tomasz

 

Nedělní setkávání farníků a všechny ostatní aktivity budou znovu pokračovat v měsíci září.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje -  mše sv. bude sloužena ve farním kostele ve Švihově 5. července v 10:00 hod.

Poutní bohoslužba u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Balkovech se bude konat 5. července od 14:00 hod. Srdečně zveme.

Poutní slavnost ke cti P. Marie Klatovské - hlavní program je připraven na sobotu 7. července. Přesný program najdete na nástěnce u kostela.

Poutní mše sv. ke cti sv. Prokopa v Nezdicích bude sloužena 8. července ve 13:30 hod. Srdečně zvu.

Ve dnech 9. července -24. července včetně  se ruší všechny bohoslužby ve všední dny v naší farní oblasti z důvodu  mé dovolené. Za pochopení děkuji! V neděli mše sv.  ve farnosti jako obvykle, v neděli 15. 7. 2018  v Dolanech mše sv.  v 10:45 hod.

19. července od 18:00 hod. bude sloužena bohoslužba v hradní kapli ve Švihově. Srdečně zvu.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Anny a sv. Jáchyma  budou slouženy:

 28. července v Roupově ve 14:00 hod;  ve Svrčovci v 16:00 hod.

 29. července v Chudenicích: průvod 10:00 , mše sv. v 10: 45 hod před kaplí u hřbitova.

Tento den se ruší všechny ostatní bohoslužby v naší farní oblasti.

Ve dnech 6. srpna -11. srpna včetně  se ruší všechny bohoslužby ve všední dny v naší farní oblasti z důvodu mé účasti na exerciciích. Mobil bude vypnutý.

Poutní bohoslužba v hradní kapli Nanebevzetí P. Marie ve Švihově bude sloužena 15. srpna v 18:00 hod. Srdečně Vás zvu.

Farní výlet do Německav sobotu 18. srpna 2018,  přihlášky na tel.: 732 540 052, cena 800,-   + cca 20 Euro zvlášť na osobní potřeby. Podrobnosti budou upřesněny.

V neděli 19. srpna při mši sv. sbírka na bohoslovce.

22. srpna 2018 - farní pouť ke sv. Janu Pavlu II. do Strážova autem, vlakem + pěšky z Nýrska, mše sv. v 18:00 hod. Srdečně zvu.

Farní den pro děti, mládež i dospělé se koná 25. srpna 2018 na farní zahradě od 13:00 do 20:00 hod. Jste všichni srdečně zváni!

Poutní bohoslužba v Radkovicích u Měčína  bude sloužena 1. září v 10:30 hod.