Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 4-5/08 - 24. února 2008

26. 2. 2008

Další dopis z Indie!  (listopad 2007, vesnice Mudkani)
  
Drahý sponzorský otče Adame, píše Vám s láskou Vaše sponzorované dítě Prashant. Těšíme se dobrému zdraví a doufáme, že s milostí Boží totéž můžeme říci i o Vás. Dokončil jsem svoje první semestrální zkoušky v září. Vedl jsem si dobře a byl jsem ohodnocen dobrými známkami. Poté jsem měl 20 dní volno, během něhož jsem jel k babičce do Hadinbalu, kde mám hodně kamarádů.
   Obdržel jsem Váš dopis. Jsem velmi šťastný, když vím, že 20 lidí z Vašeho kostela mne podporuje v mém vzdělávání. Děkuji Vám mnohokrát.
   Další dobrá zpráva je, že 28.října jsem obdržel 1. svaté přijímání. Byla to veliká událost pro mne a členy mé rodiny. Tohoto dne nás v našem domě navštívili všichni naši příbuzní.
   Avšak jsem velmi smutný, že Vám také musím sdělit, že v tomto roce zde byly velmi silné deště. Hladina přehrady na řece Jog byla na vysoké úrovni a kvůli tomu byly v naší oblasti záplavy. Náš dům byl zaplavený a zničený; domácí vybavení, notebooky, šatstvo a nářadí bylo vyplaveno. Jsme z toho velmi nešťastní.
   Jsem tu, abych Vám popřál veselé Vánoce a šťastný Nový rok. Kéž nově narozené dítě Ježíš žehná Vám k dosažení dobrého zdraví, míru a štěstí. Vaším jménem jsem k Vánocům obdržel dárek od pana ředitele Fr. Denise. Mnohokrát za něj děkuji.
                                                                     Končím svůj dopis, Vaše milující dítě Prashanth Noronha

Adopce na dálku  – Každý, kdo by se chtěl ještě připojit k naší adoptivní rodině a přispívat na naše kmotřence, ať se hlásí v sakristii. Ti, kteří letos ještě neuhradili příslušný poplatek prosím, aby to učinili co nejrychleji v sakristii.

Ze sbírky na fond pomoci  Svatého Otce „Svatopetrský haléř“, která se konala v našich kostelech 17.února naše farnost odeslala 1.400Kč.

IV. setkání dětí z náboženského kroužku  probíhá o tomto víkendu v Horažďovicích. Další plánovaná víkendová setkání: 2.-6.dubna: „Setkání s Ježíšem“ – Nový zákon; 3.-4.května – Biblická olympiáda; 7.-8. června – zakončení školního roku;

Klub seniora  zve dnes ve 14.hod. na švihovskou faru na setkání s rodem Czerninů ve vyprávění sl. Marie Rynešové – kastelánky chudenického zámku.

Křížová cesta  - Srdečně zvu na rozjímání posledních hodin života našeho Pána. Každý pátek od 17.30 ve Švihově, v neděli od 9.40 v Dolanech; čtvrtek od 16.00 v Měčíně; v Chudenicích před úterní bohoslužbou a ve Vřeskovicích první neděli v měsíci od 14.15.

Na Vikariátní den  srdečně zvou kněží klatovského vikariátu 1. března od 9.00 hod. do školní jídelny v bývalých kasárnách v Klatovech. Celodenní program zakončí v 15.hod. Mše sv.

Prostor pro duchovní zamyšlení  (20min.) nad jednotlivými růžencovými tajemstvími se nabízí každou sobotu po ranní Mši sv. po celou postní dobu na švihovské faře. 

Příležitost k svátosti smíření  je v naší farnosti vždy před, nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Prostor pro zpověď je zvlášť vyhrazená během adorace Nejsvětější Svátosti každý pátek. V Klatovech je každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození Panny Marie od 9.00 do 13.00 hod. a každý druhý pátek v měsíci v kostele sv. Ignáce od 15.30 – 16.30 hod.; v kostele Nanebevzetí P. Marie v Plzni: Každou středu (od října do června) P. Josef Žák: 830–915; 1100–1145; 1230–1300; 1500–1545; 1830–1930. Každý čtvrtek (od října do června) P. Stanislav Uhlíř: 1100–1200; 1330–1500;

Česká křesťanská akademie zve 13.března v 19:30 na přednášku: P.Lukáš Bujna - Manželství a celibát, která se bude konat v HIFIklubu v Klatovech.

Slavnost sv. Josefa budeme letos slavit 15. března - mše svatá v 9.00hod. ve švihovském kostele a Slavnost Zvěstování Páně  31. března - mše svatá v 18.00hod. v hradní kapli!

Velký pátek je dnem přísného půstu! Nezapomínejme na tento způsob připojení se ke Kristu nesoucímu náš kříž!

Na květnou neděli  prosím o přineseni tradičních ratolesti, které na začátku bohoslužeb posvětíme a na slavnost vzkříšení  na velikonoční vigilii prosím přineste s sebou svíce nebo využijte možnost zakoupení svíček před začátkem bohoslužby v kostele.

Velikonoční bohoslužby 

Květná neděle

Zelený čtvrtek

Velký pátek

Velikonočnívigilie

Velikonočníneděle

Velikonoční pondělí

Švihov

8.30

19.00

19.00

20.30

8.30

14.00

Dolany

10.10

-------

16.00
Křížová cesta

-------

10.10

-------

Chudenice

11.30

-------

-------

15.00
Křížová cesta

11.30

-------

Vřeskovice

15.30

-------

-------

-------

15.30

 

Měčín

-------

-------

-------

-------

-------

9.30


Tradiční svěcení velikonočních pokrmů
  se uskuteční na začátku bohoslužeb na Boží hod velikonoční.

Na velikonoční setkání  (šupání) na faře ve Švihově srdečně zveme o velikonočním pondělí po bohoslužbě.

Setkání mládeže s biskupem Františkem před Květnou nedělí - 14.–15. března zveme letos mládež na setkání s biskupem u příležitosti Světového dne mládeže. V pátek se uskuteční Křížová cesta centrem Plzně, na kterou zveme všechny věřící (zahájení v 18.00 v katedrále sv. Bartoloměje). Poté bude možnost setkání a pohoštění v prostorách biskupství.

Nabízíme také nocleh z pátku na sobotu (ve spacáku). V sobotu v 9.30 bude program pokračovat na Salesiánském středisku mládeže v Plzni–Lobzích. Nebude chybět modlitba, setkání se zajímavými hosty (účast přislíbil P.Vojtěch Kodet, O. Carm), krátké filmy z akcí, svědectví a setkání v tématických skupinkách; po celou dobu s námi bude náš biskup František a nebude chybět ani hudební skupina Quo vadis. Vrcholem celého setkání bude mše svatá ve 14.30, která začne radostným průvodem s ratolestmi. Na závěr mše svaté otec biskup každému osobně požehná a předá malý dárek — památku ze setkání. Také prosíme o modlitbu za toto setkání i jeho přípravu. 

Víkend pro mládež na faře ve Švihově - pod vedením P. Jana Rajlicha OP, se uskuteční 7. – 9. března a 11. – 13. dubna. Přihlášky na faře ve Švihově, nebo bezprostředně u P. Jana, tel.: 377 241 660, e-mail: jan@op.cz;

Pouť do Lourdes a plnomocné odpustky - 8. prosince 2007 začal v Lourdes (Francie) jubilejní rok 150.výročí od zjevení P. Marie Bernadettě Soubirousové. Na tento rok papež Benedikt XVI. uděluje plnomocné odpustky všem putujícím do tohoto místa. Řád Maltézských rytířů nabízí společnou pouť do Lourdes v termínu 1.-5.května (doprava letecky, ubytování v tříhvězdičkovém hotelu, kompletní stravování během cesty a pobytu – 14.000Kč) a 12.–18.září (doprava lehátkovým vlakem, 2x snídaně ve vlaku, 4x nocleh s polopenzí v hotelech v Lourdes, kompletní pojištění – 11.000Kč). Na místě bude zajištěný zdravotnický personál, technické služby, průvodce a možnost bezplatného zapůjčení invalidního vozíku. Pouť je obzvlášť nabízena všem starším, nemocným a handicapovaným občanům, ale také jsou srdečně zváni všichni ostatní: věřící a hledající! Kontakt: 796 01 Prostějov, Pešinova 21, tel: 582 338 411, 582 336 490; email: miklastour@miklastour.cz; www.miklastour.

Finance Řk farnosti Švihov:
Hlavním zdrojem financí církve jsou příspěvky věřících, které se vybírají při příležitosti nedělních a svátečních bohoslužeb. K tomu je třeba připočítat příjmy z nájmů některých budov, které farnost vlastní. Určitým zdrojem příjmů jsou také sponzorské dary fyzických a právnických osob. Z těchto přijmů musí farnost financovat provoz a údržbu pěti kostelů, fary a dalších památkově chráněných budov.
Restituce a příspěvky státu  – Většinu majetku, který kdysi církev vlastnila, převzal po roce 1948 stát. Po roce 1989 nebyl církvi majetek vrácen a jako náhradu za držený církevní majetek poskytuje stát finanční prostředky na platy církevních zaměstnanců. Výše těchto finančních prostředků je omezena, tudíž i počet zaměstnanců je omezený. V poslední době – jak jsme slyšeli ve sdělovacích prostředcích – stát slíbil vyplatit náhradu za zabavený majetek. Pro informaci: nabízená částka odpovídá hodnotě jedné šestiny zabaveného církevního majetku v roce 1948.
Dotace na opravy památek – Církev, stejně jako každý jiný vlastník památky, má možnost se obracet na stát s žádostí o finanční příspěvek na opravy památkově chráněných budov. Finance určené k tomuto záměru jsou velice omezené a vlastník památky se musí podílet na opravě vlastními prostředky ve výši 20 až 30%, to znamená, že ke každým poskytnutým státem 100.000Kč dotace církev musí přidat 20.000 až 30.000Kč.
Pomoc jiných církevních společenství – Plzeňská diecéze je spřátelená s diecézí Regensburg v Německu. Na základě těchto kontaktů jsme často finančně podporováni. V roce 2002 - 03 naše farnost získala nemalé prostředky na rekonstrukci farní budovy ve Švihově. Několik sponzorských darů jsme obdrželi také od spřátelených farností v Polsku a určitou částku určenou na vybavení farních prostor v roce 2002 – 03 nám poskytla německá církevní organizace RENOVABIS.
Farnost se finančně podílí  a pravidelně přispívá na provoz církevních charitních zařízení, podporuje finančně misijní činnosti církve, vzdělávání bohoslovců a provoz plzeňského biskupství. Jsou organizovány sbírky na zvláštní potřeby lidí, kteří se ocitli v nouzi, např. na povodně v roce 2003 naše farnost shromáždila a rozdělila 270.000 Kč; na oběti „Tsunami“ v Asii v roce 2005 farnost odeslala 14.000 Kč; farnost finančně podporuje (12.000Kč ročně) vzdělávání dvou dětí v Indii a Bolivii. Výtěžek jedné sbírky v roce je odesílán do Vatikánu na fond pomoci papeže, ze kterého se uděluje pomoc lidem v nouzi v různých koutech světa.
Z minulých dob jsme zdědili po našich předcích obrovské bohatství v podobě víry, křesťanských tradic a mnohých památek, které nás dodnes oslovují svoji krásou. Ne všechno jsme uchovali v dobrém stavu. Pokud by někdo chtěl obnovit své kontakty s duchovním dědictvím církve – jsem Vám plně k dispozici.
Pokud byste se rozhodli finančně podpořit úsilí o obnovu naší farnosti, budu Vám velice vděčný. Příslušnou částku můžete zaslat na účet farnosti: Název účtu: Řk farnost Švihov; č.ú. 173463345/0300 ČSOB, divize: Poštovní spořitelna. Částku můžete zaslat jednorázově nebo zřídit trvalý příkaz k úhradě. Pokud by to byla každoměsíčně částka 50, 100, 200Kč, … bude to pro farnost velká pomoc. Koncem roku Vám bude zaslané potvrzení o přijetí daru, které lze připojit k daňovému přiznání! Za všechny farníky a přátele farnosti jsou pravidelně ve švihovském kostele slouženy mše sv. Mnohokrát děkuji za všechny projevy přízně a podporu naší činnosti!

Zůstatek z roku 2006   (farní účet a pokladna)

166.139,---

Nájemné:

42.520,---

Úrok z peněz deponovaných na biskupství za rok 2007:

73.175,---

Sbírky:

187.689,50

Dary fyzických a právnických osob:

184.500,---

Úroky z vedení běžného účtu:

11.238,---

Příspěvek plzeňského biskupství na odvodnění kostela ve Švihově:

47.859,50

Příspěvek plzeňského biskupství na opravu kostela v Chudenicích:

25.000,---

Příspěvek plzeňského KÚ na opravu kostela v Chudenicích:

300.000,---

Příspěvek MK ČR na opravu kostela v Chudenicích:

150.000,---

Příspěvek MK ČR na alarm do kostela v Chudenicích:

358.000,---

Příspěvek OÚ Chudenice pro rok 2006 – 07 na opravu kostela v Chudenicích:

130.000,---

Příspěvek MÚ Švihov na prácí s dětmi a mládeží:

5.700,---

Příspěvek MÚ Švihov na podporu kulturních akcí:

4.000,---

Podpora MÚ Švihov při úpravě a odvodnění terénu kolem kostela ve Švihově:

40.000,---

Příspěvek OÚ Dolany na okna do farní budovy v Dolanech:

25.000,---

Příjmy ze vstupného na koncerty a prohlídky kostelů:

54.980,---

Ostatní příjmy:

4.042,50

Příjmy 2007 včetně zůstatku z roku 2006:

1.809.843,50

Bohoslužebné výdaje:

12.493,---

Poplatek za plyn – fara Švihov

26.639,---

Poplatek za elektriku – fara Švihov:

16.543,---

Poplatek za telefon:

9.168,50

Poplatek za vodné, stočné:

1.999,---

Výdaje spojené s provozem auta (cestovné):

26.136,---

Elektrika v kostelech naší farnosti:

17.649,---

Ostatní režijní výdaje - kancelářské potřeby, vybavení fary, drobné nákupy, ..., :

66.117,50

Oprava kostela v Chudenicích:

630.000,---

Alarm – kostel Chudenice

398.000,---

Odvodnění kostela ve Švihově a úprava terénu včetně cesty:

95.000,---

Oprava farní budovy v Dolanech:

55.652,---

Oprava střechy na kostele v Měčíně:

17.445,---

Opravy ostatní, nákup nářadí, běžná údržba objektů, …. :

30.486,---

Odeslané sbírky na charitu, misie, bohoslovce, diecézi, ..., povodně v Peru

12.000,---

Výdaje spojené s organizací koncertů:

55.500,---

Adopce na dálku:

8.590,---

Ostatní výdaje:

60.888,---

Výdaje v roce 2007 celkem:

1.540.306,--

Rozdíl příjmů a výdajů v roce 2007 – stav farního účtu a pokladny k 31.12.2007:

269.537,50

Peníze z prodeje nemovitosti deponovány na účtu plzeňského biskupství k 31.12.2007:

2.464.628,---