Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 4/07 - 11. února 2007

10. 2. 2007

Světový den modliteb za nemocné – 11.února – byl ustanovený ve spojení s poutním místem v Lourdes ve Francii, kde v roce 1958 malé dívce jménem Bernadeta se zjevila několikrát Panna Maria. Do dnes toto místo každoročně navštěvují statisíce lidí, a zvlášť nemocní. Mnozí nevysvětlitelným způsobem jsou uzdravováni. Pamatujme i my na starší a nemocné lidi a podporujme je našimi modlitbami. Tohoto dne mše sv. ve Švihově bude sloužená za všechny starší a nemocné naše farníky.

Ve dnech 14.2.–6.3. P. Adam Lodek ze zdravotních důvodů bude pobývat mimo farnost. V těchto dnech bude ho zastupovat P. Krzysztof Kokot, OMI, který na tento čas bude ubytovaný na švihovské faře. Všechny bohoslužby a aktivity farnosti jsou dle obvyklého pořádku.

P. Janusz Romanski, farář v Klenčí p. Čerchovem přijede s dětmi na prázdninový pobyt na švihovskou faru ve dnech 15. – 18. února. Ať se mu u nás líbí!

Setkání Klubu seniorů – srdečně zveme všechny seniory každou poslední neděli v měsíci – tentokrát 18. února od 14.00 hod. do farní budovy. Na společné odpoledne se těší a srdečně zvou: Yvona Bauerová a Miroslava Tomšíková.

Blíží se postní doba  začínající Popeleční středou 21. února. Připomínám, že je to čas zvláštního soustředění a prožívání Kristova utrpení a obětí. Katechizmus katolické církve říká: Doby a dny pokání během liturgického roku (postní doba, každý pátek na památku smrti Páně) jsou závažné chvíle kajícné praxe církve. Tato období jsou zvláště vhodná pro duchovní cvičení, kajícné obřady, pouti na znamení pokání, dobrovolná odříkání, jako je půst a almužna, dělení se s bratry (charitativní a misijní díla). Páté církevní přikázání (zachovávat stanovené posty) zajišťuje prostor pro askezi a pokání, které nás připravují na liturgické svátky; přispívají k tomu, abychom dovedli získat nadvládu nad svými pudy a svobodu srdce. Zároveň je to čas, ve kterém katolík měl by vynechat účast na všech akcích, které nejsou ve shodě s duchem tohoto období. Popeleční středa a Velký pátek je dnem obzvlášť přísného půstu prožívaného ve spojení s Kristem přijímajícím na sebe zodpovědnost za naše hříchy.

Na Popeleční středu  zveme od 17.00 hod. na krátkou kající pobožnost, výstav Nejsvětější svátosti, příležitost k svátostí smíření a od 18.00 hod. mše svatá. Příležitost k zpovědí v naší farnosti je poskytována kdykoliv na požádání - dle domluvy s knězem!

Na první neděli postní  25. února ve 14.00 hod. zveme všechny na švihovskou faru na duchovní zamyšlení nad smyslem půstu; od 14.30 výstav Nejsv. Svátosti v kostele a příležitost k svátosti smíření na faře; od 16.00 mše svatá. Vede P. Krzysztof Kokot, OMI; Tento den mše svata v 8.30 se ruší!

Sbírka na fond pomoci  Svatého Otce „Svatopetrský haléř“ se bude konat v našich kostelech 25.února. Na nákup biblí pro Filipíny naše farnost odeslala 1.500Kč.

Křížová cesta je hlavní pobožností postní doby. V naší farnosti se bude konat ve Švihově každý pátek po mši sv., v Dolanech v neděli od 9.40. V ostatních kostelech příležitostně.

Setkání mládeže s P. Janem Rajlichem  se bude konat na faře ve Švihově 2. – 4. března; Téma: Pravda. Srdečně zveme všechnu mládež nejen z našeho vikariátu.

Na setkání věřících klatovského vikariátu  jste srdečně zváni 10. března do Kulturního domu v Nýrsku;

  9.30 Zahájení a úvodní slovo - P. Antonín Bachan, vikář a Ing. Miloslav Rubáš, starosta Města Nýrska;

10.00 "Tak ať svítí vaše světlo před lidmi" - P. ThLic. Martin Sedloň, OMI - z Březína u Nečtin;

11.00 "...aby viděli vaše dobré skutky" - P. Ing. Vojtěch Ondřej Saudský, OP - z Plzně;

12.00 Polední přestávka, občerstvení;

13.00 Koncert - skupina Zebedeus;

13.30 "...a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích" - P. Pavel Krejcar z Bílovic;

10.00 - 12.00 Program pro mládež připravuje DCM Plzeň;

10.00 - 14.30 Program pro děti bude dělený do 2 skupin podle věku: mladší děti (1 - 4. třída) - Marie Zwiefelhoferová, katechetka; starší  (5. - 8. třída) - jáhen Jiří Švarc;

15.00 Mše svatá - koncelebruje otec biskup František Radkovský s přítomnými kněžími;

Po celý den: příležitost ke sv. smíření, prodej křesťanské literatury a písničky skupiny ZEBEDEUS;

Doprava vlakem tam: Švihov 8.59 – Nýrsko 9.36; zpět: Nýrsko 16.07 – Švihov 16.57;  Nýrsko 17.35 – Švihov 18.14; Pokud někdo bude mít problémy s dopravou na vlak a zpět ať se nahlásí v sakristii. Doprava bude zajištěna.

„Náboženství pro dospělé“ se bude konat v neděli 11. března od 17.00 hod. v Chudenicích na zámku. Téma: „Proč nám chybí čas na ….“

Hledá se ředitel  Farní charity v Karlových Varech: Platové podmínky dle dohody v relaci řízení NNO; Nabídka služebního bytu přímo v místě sídla organizace. Požadavky: VŠ vzdělání (výhodou je v oboru sociální věci, ekonomika), nebo vyšší odborné a SŠ s doplňkem postgraduálního odborného studia; Předpoklady pro vedení kolektivu; Všeobecný ekonomický přehled; Praxe ve vedení kolektivu, nebo řízení organizace (NNO) výhodou; Duchovní předpoklady pro řízení Církevní organizace; Schopnost dále se vzdělávat; Další informace podá sekretariát ředitele DCHP: Ing. Marie Krondlová, krondlova@dchp.cz; Hlavanova 16, 326 00 Plzeň.

Nedávno zemřel  P. František Procházka z Nicova. Včera byl pohřeb v Blovicích 92-letého kněze P. Václava Kořínka, který až do svých posledních dnů sloužil věřícím velice obětavě.Věčné odpočívání dej jim Pane, …..

Mému bratru Františkovi - kterého jsem tak málo znal ...

Zemřel člověk ...

Jestli se někdo toho všimne?

Pár lidí, pár duší … bude hledat nového přítele …

Bude chybět?

Možná někomu, život stejně běží dál.

Ale ….

Přece zůstalo prázdné místo!

Někdo je musí zaplnit!

Budou vzpomínat!

Zanechal po sobě stopy:

Jizvy po ranách, které byl schopen zahojit v lidských srdcích;

Zahřáté srdce, které roztavil svou dobrotou;

Neviditelnou oporu, kterou vybudoval něžným pohledem

Člověka, který rozumí, kdy tamten strádá …

Byl člověk!

Byl …

A zanechal po sobě kousek země zahřáté svou láskou

Zkuste následovat našeho bratra Františka a budeme mít

GLOBÁLNÍ OTEPLENÍ

A bude nám teplo …… na srdci!                              P. Adam