Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 5/2011 - 1.května 2011

1. 5. 2011

 

Život jako řeka
 
Jeden muž při oslavě svých stoletých narozenin řekl:
Život je jako řeka, která
vytéká z pramene, pak musí zdolat velkou
vzdálenost a mnohé překážky a nakonec
se vlévá do oceánu. A tak nevím, zda jsem
ještě tou řekou, nebo zda jsem již součástí
Božího oceánu lásky. Aby zůstala řeka
řekou, která přináší život, musí mít dobrý
pramen. Kdyby z pramene přestala voda
vytékat, řečiště se stane suchým korytem,
kde vyroste plevel. Řečiště, které vodu
z pramene přijímá, musí ji dávat dále.
Jinak se stane zapáchající stokou. Voda
pak končí svůj život v moři.
Pramenem našeho duchovního života
je Kristus, který slíbil „vodu tryskající
do života věčného“. Princip duchovního
života spočívá v příjímání této vody
a v jejím předávání dalším.
Cílem pak je život v Bohu
 
********************************************************
Adopce na dálkupřeklad dopisu z San José del Cavito, 19.prosince 2010
Pro mého kmotra „Švihov“. Nejdříve bych Vás chtěla srdečně pozdravit a popřát krásné Vánoce a šťastný a spokojený Nový rok. Ať Vám chutná vánoční oběd. Moc se těším na vánoční dárek. Už nemám, co bych napsala a tak Vás zdravím. Vaše kmotřenka Diana Torrez Matareco.
Informace ze sbírky na Charitu (24.dubna) naše farnost odeslala 3975 Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“.
Na májové pobožnosti srdečně zvu ve Švihově každou středu a každý pátek; v Dolanech každé úterý, v Měčíně ve čtvrtek, v Chudenicích v sobotu před mší svatou.
Setkání dětí naší farnosti a okolí proběhne 7.května v 10.hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.
Na Den matek v neděli 8.května v 12.00 hod bude sloužena bohoslužba ve Vřeskovicích za všechny matky z naší farnosti. Srdečně Vás zvu.
Poutní bohoslužby ke cti sv. Jana Nepomuckého výjimečně letos:
14. května: v 10.00 hod. v Nedanicích a ve 13.00 hod. ve Lhovicích;
15. května v 12.00 hod. v Ježovech. Bohoslužba ve Vřeskovicích se ruší.
 
Ve dnech 19.května-26.května včetněv kostelech naší farnosti se ruší všechny bohoslužby. 22.května Mše svatá jen v Dolanech v 10.00 hod.
 
Otec Biskup  nás srdečně zve na Dny víry v Plzni - 28. května. Podrobnosti budou na plakátech!
Poutní bohoslužba v kapli Nejsvětější Trojice v Chlumské se bude sloužit 28. května v 15.00 hod. Tohoto dne se ruší Mše sv. v Chudenicích. Srdečně zvu.
Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti, a následovně setkání ve farních prostorách proběhne 21.května. od 18.00 hod. Od 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření.
Svátek Navštívení Panny Marie 1.června - mše svatá v 17.00 hod. v hradní kapli .Mše sv. ve farní budově tohoto dne se ruší.
Na slavnost Nanebevstoupení Páně 2.června srdečně zvu do měčínského kostela. Od 17.00 hod. bude májová pobožnost a od 17.30 mše svatá.
*****************************************
 
Maminka je to nejvzácnější co člověk má zde na světě,
s láskou ti dala svoje srdce a její náruč hřeje tě.
Od dětství přes práh dospělosti byla a je tu pro tebe,
zasel do tvé duše dobro, jež ke štěstí tě povede.
jen jdi a žij svůj vlastní život, však vracej se k ní ze všech cest,
když obejmeš ji, její oči budou zářit jak střípky hvězd.