Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 5/2012 - červenec/srpen

1. 7. 2012

Duch svatý, jenž v nás přebývá, chce učinit naši duši poddajnou, poslušnou a podrobenou svému božskému vedení a nebeským vnuknutím. Jsou to zákony jeho lásky, v jejichž zachovávání spočívá nadpřirozená blaženost tohoto přítomného života. K tomu jí propůjčuje sedm vlastností a dokonalostí, které se téměř podobají těm sedmi právě uvedeným a které jsou v Písmu svatém (viz Iz 11,2; Sk 2,38) a teologii nazývány dary Ducha svatého. Ty jsou nejen neoddělitelné od svaté lásky, ale též, jestliže všechno dobře uvážíme a správně řekneme, jsou hlavními ctnostmi, vlastnostmi a zvláštnostmi lásky. Neboť za prvé, moudrost není ve skutečnosti ničím jiným než láskou, která cítí, okouší a dozvídá se, jak dobrotivý a laskavý je Bůh. Za druhé, rozumnost není ničím jiným než láskou, která zaměřuje svou pozornost na to, aby uvážila a pronikla krásu věroučných pravd a mravoučných zásad, aby v nich poznala Boha, jaký je sám v sobě, a pak sestoupila z těchto výšin a poznávala jej také v jeho tvorech. Za třetí, vědění naproti tomu není nic jiného než tatáž láska, která naši pozornost zaměřuje na to, abychom poznali sami sebe i ostatní tvory a tím došli k dokonalejšímu poznání služby, kterou jsme povinni vůči Bohu. Za čtvrté, rada je také láska, působí-li v tom smyslu, aby nás učinila pečlivějšími, pozornějšími a způsobilejšími ve volbě vhodných prostředků, jak Bohu svatě sloužit. Za páté, síla je láska, jež povzbuzuje a pobízí srdce, aby vykonala, co rada rozhodla, že musí vykonat. Za šesté, zbožnost je láska, jež nám ulehčuje práci a vede nás k tomu, abychom se věnovali skutkům, které se líbí Bohu, našemu Otci, srdečně, rádi a s dětskou láskou. Za sedmé a za poslední, bázeň není ničím jiným než láskou, působí-li v tom smyslu, aby nás nechala prchat před tím, co se nelíbí božské vznešenosti, a vyhýbat se tomu / Texty svatého Františka Saleského/

Nedělní setkávání farníků a všechny ostatní aktivity budou znovu pokračovat v měsíci září.

3.července  máme svátek sv. Tomáše – apoštola, jenž je mým patronem. Srdečně Vás zvu na mši sv. do švihovského kostela v neděli 8. července v 8:30 hod. a večer ve 20:00 hod. na posezení u ohně.

5.července  budeme děkovat ve Švihově při mši sv. v 10:00 hod. za dar víry a dar sv. apoštolů Cyrila a Metoděje. Po mši sv. jste zváni do farní budovy na šálek kávy nebo čaje.

Poutní slavnost ke cti P. Marie Klatovské - hlavní program je připraven na sobotu 7. července. Přesný program najdete na nástěnce u kostela.

Ve dnech 9.července - 14.července a 30.července – 11.srpna včetně se ruší všechny bohoslužby ve všední dny v naší farní oblasti z důvodu dovolené.

Za pochopení děkuji. Mše sv. 15. července a 5. srpna v 8:30 ve Švihově, v 10:10 v Dolanech a v 12:00 ve Vřeskovicích se uskuteční.

Svátek bl. Hroznaty - patrona plzeňské diecéze budeme slavit 18. července v 18:30 hod. při mši svaté, sloužené ve švihovském kostele. Mše svatá bude obětována za obnovu duchovního života v naší plzeňské diecézi.

22.července u příležitosti svátku sv. Kryštofa, patrona řidičů, požehnám po  bohoslužbách všechna auta, kola,  motorky.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Anny a sv. Jáchyma budou slouženy:

 28. července ve Svrčovci v 15:00 hod.

 29. července v Chudenicích: průvod – 10:00 hod., bohoslužba – 10:45 hod.

 Tento den se ruší všechny ostatní bohoslužby v naší farní oblasti.

Poutní bohoslužba v hradní kapli Nanebevzetí P. Marie ve Švihově se bude sloužit 15. srpna v 18:00 hod. Srdečně Vás zvu.

Poutní bohoslužba ke cti sv. Jana Křtitele v Chudenicích se bude sloužit  26.srpna v 14:00 hod., ostatní bohoslužby: Švihov 8:30 hod., Dolany 10:10 hod., Vřeskovice 12:00 hod. 26. srpna – sbírka na bohoslovce.

Poutní bohoslužba v Radkovicích u Měčína se koná 1. září v 10:30 hod. Hlavní celebrant Otec Biskup Mons. František Radkovský. Srdečně zvu.

 

 

 

 

 

 

Přeji Vám hezké prázdniny.

P. Tomasz

 

prazdniny.gif