Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 5/2013 - 16.června 2013

16. 6. 2013

 

Modlitba k Roku víry

Dobrý Bože. Děkujeme Ti za to, že nám dáváš milost prožívat tento liturgický rok jako Rok víry. Je to Tvoje výzva a touha, abychom Ti byli blíže. Ty nás chceš přitáhnout k sobě, chceš, aby naše víra vyrostla. Chceme na Tvou výzvu odpovědět upřímnou snahou více Tě poznávat a milovat. Trojjediný Bože, dávej nám zakoušet svou otcovskou lásku, daruj nám srdce dítěte, které je závislé na Tobě a spoj nás s Tvým milujícím srdcem láskou Ducha svatého. Čekáme na Jeho oheň ve spojení s Pannou Marií, která svou mateřskou láskou ukazuje na Tvou lásku. Ukazuj nám cesty, kterými nás chceš přivést k hlubšímu vztahu k Tobě a veď nás svým Duchem, abychom tyto cesty objevovali a kráčeli v Tvých stopách. Uč nás hlubší modlitbě, dej nám více pokory, abychom často přijímali Tvé odpuštění ve svátosti smíření, daruj nám větší úctu k Eucharistii, otevři naše uši, abychom porozuměli slovům z Tvých úst, otevři naše srdce, abychom Tě nacházeli ve svých bližních a dej nám ochotu a sílu projevovat jim skutky lásky, neboť víra bez skutků je mrtvá.

Bože, přitahuj nás každým dnem tohoto milostivého roku na své svaté srdce, obmývej nás Krví a vodou, která vytryskla z Nejsvatějšího srdce Ježíšova. Dej nám zase o něco více zakusit a pochopit Tvé milosrdenství a osvoboď nás od všeho, co nám v tom brání. Vytrhni nás z moci Zlého Ducha, který se jistě bude snažit překazit naši snahu být Ti blíž. Nedopusť, aby nad námi Zlo zvítězilo a dej nám sílu vstát po každém pádu.  Spolu s apoštoly voláme: „Pane, dej nám více víry.“ a spolu s Ježíšem Tě vzýváme v modlitbě, kterou nás naučil.

Otče náš…

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti, a následné setkání ve farních prostorách proběhne 22.června od 17:00 hod., od 16:30 hod. možnost sv. smíření.
Poutní bohoslužba v kostele sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích se bude sloužit v neděli 23. června v 10:30 hod. Po bohoslužbě bude následovat pohoštění pro všechny poutníky. Tento den  se ruší ostatní bohoslužby v naší farní oblasti!  Srdečně zvu všechny farníky.

Ve dnech 24. června-29. června včetně  se ruší všechny bohoslužby ve všední dny v naší farní oblasti!

Poutní slavnost ke cti sv. Petra a Pavla v Dolanech budeme prožívat 30. června. Začátek v 9:30 hod. Po bohoslužbě bude následovat pohoštění pro všechny poutníky ve farní budově. Tento den  se ruší ostatní bohoslužby v naší farní oblasti!

Nedělní setkávání farníků a všechny ostatní aktivity budou znovu pokračovat v měsíci září.

3.července  máme svátek sv. Tomáše – apoštola, jenž je mým patronem. Srdečně Vás zvu na mši sv. do švihovského kostela v neděli 7. července v 8:30 hod. a večer ve 20:00 hod na posezení u ohně.

Poutní slavnost ke cti P. Marie Klatovské - hlavní program je připraven na sobotu 13. července. Přesný program najdete na nástěnce u kostela.

Ve dnech 14. července - 26. července včetně se ruší všechny bohoslužby ve všední dny v naší farní oblasti z důvodu dovolené. Za pochopení děkuji.

Mše sv. 14. července a 21. července v 8:30 ve Švihově, v 10:10 v Dolanech a v 12:00 ve Vřeskovicích se uskuteční.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Anny a sv. Jáchyma  budou slouženy:

 27. července ve Svrčovci v 15:00 hod.

 28. července v Chudenicích: průvod – 10:00 hod., bohoslužba – 10:45 hod.

                    Tento den se ruší všechny ostatní bohoslužby v naší farní oblasti.

4.srpna  u příležitosti svátku sv. Kryštofa, patrona řidičů, požehnám po  bohoslužbách všechna auta, kola,  motorky.

Poutní bohoslužba v hradní kapli Nanebevzetí P. Marie  ve Švihově se bude sloužit 15. srpna v 18:00 hod. Srdečně Vás zvu. Mše sv. v Měčíně se ruší.

Poutní bohoslužba ke cti sv. Jana Křtitele v Chudenicích se bude sloužit 

 25. srpna v 14:00 hod., ostatní bohoslužby: Švihov 8:30 hod., Dolany 10:10 hod., Vřeskovice 12:00 hod. 25. srpna – sbírka na bohoslovce.

Poutní bohoslužba v Radkovicích u Měčína se koná 31. srpna v 10:30 hod. Srdečně zvu.

 

 

 

 clip_image002.jpg

 

 

Přeji Vám požehnané, bezpečné i báječné prázdniny.

P. Tomasz