Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 5/2014 - 31.srpna 2014

1. 9. 2014

 

„Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: »Jsi opravdu Boží syn«.“ (Mt 14, 32-33).

 

Na lodi jsou všichni učedníci, které spojuje zkušenost slabosti, pochybnosti, strachu a „malověrnosti“. Když Ježíš nastoupí na loď, počasí se okamžitě změní a všichni jsou sjednoceni vírou v Něho. Všichni maličcí a ustrašení stávají se velkými, jakmile se vrhají na kolena a uznávají ve svém mistru Božího syna. Kolikrát jen se nám stává totéž.. Bez Ježíše a vzdáleni od Něho pociťujeme ustrašenost a neschopnost natolik, až si myslíme, že to nezvládneme; schází víra. Ježíš je však stále s námi, možná ve skrytu, ale je přítomen a připraven nás podepřít.

Toto je působivý obraz církve: loď, která má čelit bouřím, a někdy se už zdá, že bude pohlcena. Zachraňuje ji nikoli kvalita a odvaha její posádky, ale víra, která umožňuje jít temnotou uprostřed obtíží. Víra nám dává bezpečí přítomného Ježíše, který je stále nablízku, Jeho ruky, která nás zachytává v nebezpečí. Všichni jsme na této lodi a tady se cítíme v bezpečí navzdory svým omezením a svým slabostem. Jsme v bezpečí zejména, když dovedeme pokleknout a klanět se Ježíši, adorovat Ježíše, jediného Pána svého života. K tomu nás ustavičně vybízí naše Matka. Matka Boží, k níž se s důvěrou obracíme.

/ Papež František před Angelus, nám. sv. Petra, 10. 8. 2014/

 

Adopce na dálkuDopis z Indie:  Můj drahý Otče Tomaszi Kowaliku,  tento dopis přichází k Vám od Prashantha, žádajícího Vás o požehnání. Důvodem, proč píši, je, abych se Vás zeptal, jak se daří Vám i členům Vaší rodiny. My zde se máme dobře a doufám, že Vy všichni také.

Posílám Vám a Vaší rodině mnoho pozdravů a prosím Boha, aby Vám žehnal a dopřál velký úspěch ve Vaší práci. Skončil jsem 9. stupeň svého vzdělání a postoupil do 10. stupně. Bratr Sebastian se účastní průmyslového školícího kurzu, bratr Prajwal ve svých studiích skončil 7. stupeň a pokračuje do dalšího, sestra Lydia dokončila 5. ročník a bude žákyní 6. ročníku. V únoru jsme měli na naší škole výroční den a já jsem se ho zúčastnil, a to v závodech běhu na 200 metrů. 30. ledna tohoto roku jsme také měli v našem kostele velkou slavnost. Do našeho domu přijeli příbuzní, obdržel jsem z rukou biskupa Karwara Diocese svátost biřmování a tento den jsem na Vás vzpomínal a modlil se za Vás. Jsem rovněž šťastný, že Vám mohu říci, že jsme pořádali pro děti postupující z 9. do 10. ročníku školy místní sportovní tábor organizovaný Otcem Francisem Fernandesem – ředitelem Bala Pragathi Kendra Services –. Zúčastnil jsem se jej a dozvěděl jsem se různé zajímavosti při rozhovorech a hrách během setkání.  Tento rok jsem opět díky Vám obdržel školní vybavení pro má další studia (sešity, školní tašku, zaplacené poplatky, školní uniformu a nezbytný deštník) v zastoupení od Otce Francise Fernandese. Děkujeme Vám mnohokrát za Vaši pomoc. Těmito několika řádky končím svůj dopis. S láskou Prashanth Noronha

 

 

Poutní bohoslužba v kapli v Radkovicích u Měčína  bude sloužena 6. září v 10:30 hod.

Poutní bohoslužbu ke cti sv. Jiljí budeme slavit ve Švihově 7. září v 8:30 hod. v kapli na hřbitově; v Dolanech i ve Vřeskovicích se bohoslužba tento den ruší.

Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Borovech bude sloužena 7. září. V 10:30 hod. vyjde průvod od mlýna. Velice Vás prosím o účast na této pouti!!!

Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Jíně  bude slavena 14. září ve 14:00 hod.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti a následovně setkání ve farních prostorách proběhne 20. září od 17:00 hod. Od 16:30 bude příležitost ke svátosti smíření!

Vyučování náboženství  bude probíhat letos pro starší děti začátkem každého měsíce v pátek ve škole od 13:00 hod  a pro mladší děti v sobotu od 9:00 do 12:00 hod. ve farních prostorách se Sestrou Gonzagou. První setkání bude 26. a 27. září. Prosím přihlásit své děti.

Sbírka na Charitu se uskuteční v neděli 28. září během bohoslužby. Za všechny příspěvky jménem klientů a zaměstnanců Charity plzeňské diecéze srdečné „Bůh zaplať“! Ze sbírky na bohoslovce, která se konala 24. srpna, farnost odeslala 4892 Kč.

Pouť ke cti sv. Václava ve Švihově28. září v 10:00 hod. mše sv. ke cti sv. Václava a za požehnání pro českou vlast, poté posezení a občerstvení ve farních prostorách. Srdečně Vás zvu. V Dolanech i ve Vřeskovicích se bohoslužba tento den ruší!

Poutní bohoslužbu ke cti sv. Václava v Mezihoří budeme slavit 28. září v 15:00 hod.

 

*****************************

Milí Farníci. Končí se měsíc srpen. To znamená, že pomalu budeme jenom vzpomínat na letní zážitky. Farnost se připravuje do práce. Znovu začnou staré aktivity a činnosti, které během léta neprobíhaly. Tím Vás všechny zvu, abyste se připojili a snažili se vytvořit jednu velkou rodinu, ve které se máme rádi. Jak jsem Vám řekl na začátku - fara je pro Vás kdykoliv otevřena.

Nezapomeňte, že farnost - to jste Vy.

Doufám, že budete nadále finančně podporovat naši farnost. Příspěvek na farnost můžete dát přímo mně nebo zaslat na účet farnosti: Název účtu: Řk farnost Švihov; č.ú. 173463345/0300; ČSOB, divize: Poštovní spořitelna. Částku můžete zaslat jednorázově nebo zřídit trvalý příkaz k úhradě. Pokud by to byla každý měsíc částka 50, 100, 200 Kč, … bude to pro farnost velká, ba obrovská pomoc. Koncem roku Vám bude zaslané potvrzení o přijetí daru, které lze připojit k daňovému přiznání! Mnohokrát děkuji za pochopení a za všechny projevy přízně a podporu naší činnosti. Sám, bez cizí pomoci a bez peněz, bohužel nemohu nic dělat. S Vaší pomocí udělám všechno, na slávu Boha. Děkuji, děkuji, děkuji.

                                                                          Ať Vám Bůh žehná. P. Tomasz

*****************************

 

Každou třetí neděli v měsíci po nedělní mši svaté ve Švihově se nabízí setkání ve farní budově k prohlubování vztahů mezi námi. V Dolanech ve farní budově bude setkání každou první neděli v měsíci po mši svaté.

Diskuze nad Biblí ve Švihově každé první pondělí v měsíci od 8:30 do 10:00 hod., v Dolanech diskuze nad Biblí každé čtvrté úterý po mši svaté, v Chudenicích každou třetí sobotu v měsíci po mši svaté v kapli na zámku.

Živý růženec v naší farnosti - každý, kdo by se chtěl k modlitbě živého růžence připojit, ať se přihlásí v sakristii po bohoslužbě.

Mše svatá obětovaná za živé nebo zemřelé je ponořením se dotyčné osoby do Kristovy smrti a jeho zmrtvýchvstání. Nezapomínejme děkovat, prosit, odevzdávat životy naše a našich zemřelých Bohu. Mše sv. můžete objednávat vždy po bohoslužbách v sakristii.