Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 5/2015 - 23.srpna 2015

23. 8. 2015

Než půjdu příště na mši svatou…/pokračujeme/

OTČENÁŠ A POZDRAVENÍ POKOJE

Řeknu vám příběh jednoho věřícího. Tento křesťan, otec jednoho kněze, byl v době komunismu za svou protistátní činnost zavřený, trpěl pro svoji víru. Aby ho potrestali, zavřeli ho na samotku, což byl nejtvrdší trest. Zkuste si představit být zavření v malé cele, která měla rozměry tak 2 x 4 metry, celý měsíc. Sami. Tento člověk mi říkal: „Víš, když mě zavřeli na tu samotku, přemýšlel jsem, jak to tam přečkat. A tak jsem každý den (celý den!) rozjímal nad jedním slovem modlitby Otčenáše. I my bychom se mohli scházet celý měsíc a přemýšlet každý den nad jedním slovem Otčenáše. Tak jako to dělal on na samotce a díky tomu to zvládl, protože tam nebyl sám. Byl tam s Bohem, křesťany, svatými…

Praktická rada: Při pozdravení pokoje podejme lidem kolem sebe ruku a ze srdce si popřejme pokoj. A jestliže něco máme proti druhému, tak mu upřímně odpusťme. A berme to vážně, protože za chvíli půjdeme ke svatému přijímání.

NEZASLOUŽÍM SI…

Kněz mi ukazuje Beránka Božího, který snímá hříchy světa, a já se před ním skláním a říkám: Pane, já si nezasloužím, abys ke mně přišel…“ Ale potom pokračujeme dál a říkáme „…ale řekni jenom slovo“ – tak jako to řekl ten setník: „Pane, stačí, když řekneš slovo a můj chlapec bude uzdravený. Vždyť Tobě stačí říct jenom slovo.“ Tak kdo nás tedy může očistit a připravit na okamžik svatého přijímání? Kristus. Okamžik svatého přijímání je okamžikem nesmírně posvátným, o kterém se těžko může něco říkat. To se musí prožít. Je to okamžik intimního setkání s Kristem. „Zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás.  „Jděte ve jménu Páně!“ jsou poslední slova, která kněz na bohoslužbě říká lidem. To není takové: „Prosím vás, už běžte!“ Není to jenom oznámení: „Mše svatá už skončila.“ Ale: „Jděte, jste posláni! Jděte a buďte svědky Ježíše Krista!

Praktická rada: Najděme si čas a přemýšlejme o okamžiku svatého přijímání. Mysleme také na to, že při odchodu ze mše svaté máme být živými monstrancemi – nositeli Krista v tomto světě. Těchto několik řádků nemělo a ani nemohlo vyčerpat všechno podstatné a důležité k prožívání mše sv., ale mělo by nám přesto pomoci zase lépe mši sv. prožívat a z ní mít užitek. K tomu na závěr přijměte znovu připomenutí toho, proč na mši sv. chodíme: Neděle je první den v týdnu. Je to den, kdy Kristus vstal z mrtvých. Je to pro nás ten nejdůležitější den v týdnu. Pro židy byl nejdůležitější den v týdnu sobota, byl to sedmý den, kdy Bůh Stvořitel odpočinul od práce a tento den dal člověku k tomu, aby se s ním setkával. Židé v tento den nepracovali, chodili do synagogy a slavili. První křesťané v tento první den v týdnu poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Jako křesťané tedy v neděli děkujeme za dar víry, za dar vzkříšení, které dává smysl našemu lidskému životu. Setkáváme se s Ježíšem, slyšíme jeho slovo a konáme to, co On si přál, abychom činili.

Ježíš měl rád lidi. Rád byl se svými apoštoly i s lidmi, které poznal. Rád s lidmi sdílel jejich radosti, tužby, problémy a vše, co hýbalo jejich životem. A toto chce prožívat i s námi a učí nás to prožívat i mezi sebou navzájem. Eucharistie je tedy společenstvím s živým Bohem a společenstvím s druhými lidmi. K jejímu slavení jsme zváni a můžeme z něj čerpat.

Každou třetí neděli v měsíci po nedělní mši svaté se ve Švihově nabízí setkání ve farní budově k prohlubování vztahů mezi námi. V Dolanech je ve farní budově setkání každou první neděli v měsíci po mši svaté.

Poutní bohoslužba v Radkovicích u Měčína  se koná 5. září v 10:30 hod.

Poutní bohoslužbu ke cti sv. Jiljí budeme slavit ve Švihově 6. září v 8:30 hod. v kapli na hřbitově; v Dolanech a ve Vřeskovicích se bohoslužba tento den ruší.

Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Borovech bude sloužena 6. září.10:30 hod vyjde průvod od mlýna. Velice Vás prosím o účast na této pouti!!!

Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Jíně  bude slavena 12. září ve 14:00 hod.

Žehnání křížů ve Švihově  bude 13. září před svátkem Povýšení svatého kříže. Začátek v 15:00 hod -  Špatenkův kříž, poté kříž Na Hrobárně a zakončíme křížem u školky.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti a následovně setkání ve farních prostorách proběhne 19. září od 17:00 hod. Od 16:30 bude příležitost ke svátosti smíření!

Sbírka na Charitu se uskuteční v našich kostelích v neděli 27. září během bohoslužeb. Za všechny příspěvky jménem klientů a zaměstnanců Charity plzeňské diecéze srdečné „Bůh zaplať“!

Poutní bohoslužba ke cti sv. Václava  v Přetíně se bude slavit 27. září ve 14:00 hod. Ruší se bohoslužba v Chudenicích 26. září.

Pouť ke cti sv. Václava ve Švihově28. září v 10:00 hod. mše sv. ke cti sv. Václava a za požehnání pro českou vlast, poté posezení a občerstvení ve farních prostorách. Srdečně Vás zvu. Ve 14.00 hod poutní bohoslužba v Mezihoří.

Vyučování náboženství  bude probíhat ve farních prostorách na začátku každého měsíce v sobotu od 9:00 do 12:00 hod se Sestrou Gonzagou. Prosím přihlásit své děti. První náboženství 12. září od 9:00 hod.

Eucharistický Kongres  17. října 2015. Jedeme společně autobusem, mše sv. v Brně na náměstí v 10:30 hod. Cena 300 Kč, přihlášky do konce září. 

*************

Milí Farníci. Končí se měsíc srpen. To znamená, že pomalu budeme jenom vzpomínat na letní zážitky. Farnost se připravuje do práce. Znovu začnou staré aktivity a činnosti, které během léta neprobíhaly. Tím Vás všechny zvu, abyste se připojili a snažili se vytvořit jednu velkou rodinu, ve které se máme rádi. Jak  jsem Vám řekl na začátku - fara je pro Vás kdykoliv otevřena.

Nezapomeňte, že farnost - to jste Vy.

Doufám, že budete nadále finančně podporovat naši farnost. Příspěvek na farnost můžete dát přímo mně nebo zaslat na účet farnosti: Název účtu: Řk farnost Švihov; č.ú. 173463345/0300; ČSOB, divize: Poštovní spořitelna. Částku můžete zaslat jednorázově nebo zřídit trvalý příkaz k úhradě. Pokud by to byla každý měsíc částka 50, 100, 200 Kč, … bude to pro farnost velká, ba obrovská pomoc. Koncem roku Vám bude zaslané potvrzení o přijetí daru, které lze připojit k daňovému přiznání! Mnohokrát děkuji za pochopení a za všechny projevy přízně a podporu naší činnosti. Sám, bez cizí pomoci a bez peněz, bohužel nemohu nic dělat. S Vaší pomocí udělám všechno,

k slávě Boha. Děkuji, děkuji, děkuji.

 

Ať Vám Bůh žehná. P. Tomasz