Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 5/2016 - 28.srpna 2016

24. 8. 2016

Úkon sebeodevzdání Božímu Milosrdenství

Nejmilosrdnější Ježíši, Tvá dobrota je nekonečná a pokladnice Tvých milostí jsou nevyčerpatelné. Bezmezně důvěřuji Tvému milosrdenství, které převyšuje všechna Tvá díla. Zcela a bez výhrad se Ti odevzdávám, abych takto mohl žít a usilovat o křesťanskou dokonalost.

Toužím šířit Tvé milosrdenství uskutečňováním děl milosrdenství jak duchovního, tak tělesného, se zvláštní snahou o obrácení hříšníků a poskytováním útěchy potřebným, nemocným a trpícím.
 Proto mě opatruj, Ježíši, jako své vlastnictví a svou slávu. I když se občas chvěji strachem, když si uvědomuji svou slabost, přesto současně bezmezně důvěřuji ve Tvé milosrdenství. Kéž by všichni lidé včas poznali nekonečnou hloubku Tvého milosrdenství, uvěřili mu a navěky je oslavovali.

Amen.     

 

 

Ze sbírky  na bohoslovce / 21.srpna / naše farnost odeslala 4075,- Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“. V neděli 25. září se bude konat sbírka na charitu.

Poutní bohoslužba v Radkovicích u Měčína  bude sloužena 3. září v 10:30 hod.

Diecézní pouť do kláštera Teplá se bude konat 3.září -  putujeme minibusem, tento den se ruší bohoslužba v Chudenicích. Program poutí před kostelem.

Každou třetí neděli v měsíci po nedělní mši svaté se ve Švihově nabízí setkání ve farní budově k prohlubování vztahů mezi námi. V Dolanech je ve farní budově setkání každou první neděli v měsíci po mši svaté.

Poutní bohoslužbu ke cti sv. Jiljí  budeme slavit ve Švihově 4. září – v 10:30 hod.. Mše sv. v Dolanech bude v 8:30 hod., ve Vřeskovicích se mše sv. ruší. V 14:00 hod. bude sloužena mše sv.  v Nezdicích.

Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Jíně  bude slavena 10. září od 14:00 hod. Kaple se opravuje bohoslužba nebude až 8.října.

Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Borovech bude sloužena 11. září, v 10:30 hod. začínáme průvodem od mlýna. Velice Vás prosím o účast na této pouti!!! Ve Švihově – mše sv. ve farním kostele  v 8:00 hod.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti a následné setkání ve farních prostorách proběhne 24. září od 17:00 hod. Od 16:30  bude příležitost k svátosti smíření!

Žehnání křížů ve Švihově  proběhne 18. září. Začínáme v 15:00 hod - kříž při cestě směrem na   Třebýcinku (skládka města).

Poutní bohoslužbu ke cti sv. Václava  v Přetíně budeme slavit 25. září ve 14:00 hod. Ruší se bohoslužba v Chudenicích 24. září.

Pouť ke cti sv. Václava ve Švihově28. září v 10:00 hod. mše sv. ke cti sv. Václava a za požehnání pro českou vlast, poté posezení a občerstvení ve farních prostorách. Srdečně Vás zvu. Ve 14:00 hod bude sloužena poutní bohoslužba v Mezihoří.

Vyučování náboženství  bude probíhat ve farních prostorách na začátku každého měsíce v sobotu od 9:00 do 12:00 hod se Sestrou Gonzagou. Prosím přihlásit své děti. První náboženství bude 17. září od 9:00 hod.

Příprava na svátost biřmování  - prosím každého dospělého i mladé, kteří ještě nepřijali tuto svátost, o přihlášení se na přípravu v měsíci září - první setkání 25. září v 19 hod. na faře ve Švihově.

Poutní bohoslužbu ke cti sv. Václava  v Třebýcince budeme slavit 1. října v 14:00 hodin.

Poutní bohoslužba ke cti Panny Marie Růžencové   bude sloužena v Křenicích 2. října v 14:00 hod. Bohoslužba v Chudenicích se ruší v sobotu. Srdečně zvu.

Nezdice  9.října 14 hod.

 

********************  

Milí Farníci. Končí se měsíc srpen. To znamená, že pomalu budeme jenom vzpomínat na letní zážitky. Farnost se připravuje do práce. Znovu začnou staré aktivity a činnosti, které během léta neprobíhaly. Tím Vás všechny zvu, abyste se připojili a snažili se vytvořit jednu velkou rodinu, ve které se máme rádi. Jak  jsem Vám řekl na začátku - fara je pro Vás kdykoliv otevřena.

Nezapomeňte, že farnost - to jste Vy.

Doufám, že budete nadále finančně podporovat naši farnost. Příspěvek na farnost můžete dát přímo mně nebo zaslat na účet farnosti: Název účtu: Řk farnost Švihov; č.ú. 173463345/0300; ČSOB, divize: Poštovní spořitelna. Částku můžete zaslat jednorázově nebo zřídit trvalý příkaz k úhradě. Pokud by to byla každý měsíc částka 50, 100, 200 Kč, … bude to pro farnost velká, ba obrovská pomoc. Koncem roku Vám bude zaslané potvrzení o přijetí daru, které lze připojit k daňovému přiznání! Mnohokrát děkuji za pochopení a za všechny projevy přízně a podporu naší činnosti. Sám, bez cizí pomoci a bez peněz, bohužel nemohu nic dělat. S Vaší pomocí udělám všechno, k slávě Boha. Děkuji mnohokrát.

 

Vám Bůh žehná. P. Tomasz