Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 5/2017 - 27.srpna 2017

25. 8. 2017

 Modlitba ke cti bl. Hroznaty

Bože, náš Stvořiteli, děkujeme Ti za blahoslaveného Hroznatu, který přijal poselství evangelia a ke Tvé slávě se vzdal svého majetku. I v těžkých dobách zůstal věrný svému předsevzetí a až do smrti hladem vytrval ve víře a lásce. Prosíme Tě: daruj klášteru v Teplé, plzeňské diecézi a všem ctitelům blahoslaveného Hroznaty hojnost svého požehnání a splň naše prosby ..., které Ti svěřujeme na jeho přímluvu, skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Otče náš... Zdrávas... Sláva Otci ...

Maria, Matko Spasitele a Královno všech svatých, vypros nám nové kněze, řeholníky a křesťanské rodiny.

Svatý Norberte, oroduj za nás!

Blahoslavený Hroznato, oroduj za nás!

Další dopis z Indie!   -Překlad dopisu Prashantha Noronhy z května 2017,Mudkani.

Drahý Tomaszi Kowaliku, píši Vám dopis a prosím Boha o požehnání pro Vás. Jsem v pořádku a věřím, že i Vy se máte dobře. Prosím Boha, aby Vám uchoval zdraví i štěstí.

 V první řadě jsem šťasten, že Vás mohu informovat o tom, že jsem skončil 2. rok na PUC ( policejní střední škole – pozn. překladatele ) s prvotřídními známkami. Nyní bych si přál pokračovat v mém dalším studiu na tříleté škole Government First Grade College, Honavar, kterou bych dokončil titulem Obchodní bakalář. Potřebuji Vaši podporu a požehnání v mém dalším studiu. Budu stále studovat tvrdě a činit Vás šťastným díky mým dobrým výsledkům.

Brzy po zkouškách jsem měl 2 měsíce letních prázdnin. Během nich jsem na několik dní navštívil strýcův dům  v Hadinbalu. Tam jsem trávil dny zábavou se svými bratranci. Zbytek prázdnin jsem trávil doma a pomáhal jsem mým rodičům v domácnosti. 

Prostřednictvím Bala Pragathi Kendra Services jsem obdržel sešity, batoh, deštník a byly zaplaceny poplatky. Děkuji Vám za to. Jsem přesvědčen, že moje modlitby a prosby k Bohu Vás udrží pod jeho ochranou a péčí.

Ještě jednou Vám děkuji a končím svůj dopis.

Milující Prashanth Noronha.

Ze sbírky  na bohoslovce /20. srpna/ naše farnost odeslala  4005,- Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“. V neděli 24. září se bude konat sbírka na charitu.

Každou třetí neděli v měsíci po nedělní mši svaté ve Švihově nabízím setkání ve farní budově k prohlubování vztahů mezi námi.

Biblická hodinaŠvihov - první neděle v měsíci od 19 hodin na faře, Dolany - čtvrté úterý v měsíci 30 min. před mší sv. v kostele, Chudenice - poslední sobota v měsíci po mši sv. v kostele. Udělejme jsi čas, prosím o účast na biblické hodině.

„Kdo nezná Písmo, nezná Krista.“ Tento proslulý výrok sv. Jeronýma, jednoho z nejslavnějších učenců a církevních Otců západní křesťanské církve, mi vytane na mysli téměř při každé přípravě na biblickou hodinu. Poznávat, jak Písmo mluví o Kristu a jak Kristus mluví k nám v Písmu, je vskutku nádherné dobrodružství. Čím více člověk proniká do vlastního textu bible, tím větší hloubky se mu odhalují. Nezbývá, než volat se sv. Pavlem: „Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty! ‚Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem? Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit?‘ Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.“ (Ř11,33-36)

Vyučování náboženství  bude probíhat ve farních prostorách na začátku každého měsíce v pátek od 19:00 hod pro starší děti a v sobotu od 9:00 do 12:00 hod pro mladší děti se Sestrou Gonzagou. Prosím o přihlášení svých dětí. První náboženství 15.09. starší dětí 19.00 hod, mladší 16.09. od 9 hod fara Švihov.

Poutní bohoslužba v Radkovicích u Měčína  bude sloužena 2. září v 10:30 hodin.

Poutní bohoslužbu ke cti sv. Jiljí  budeme slavit ve Švihově 3. září – v 10:30 hod.. Mše sv. v Dolanech bude v 8:30 hod., ve Vřeskovicích se mše sv. ruší. V 14:00 hod. bude sloužena mše sv.  v Nezdicích.

Ve dnech 7. září -16. září včetně  se ruší všechny bohoslužby ve všední dny v naší farní oblasti z důvodu mé pouti do Fatimy- národní pouť. Za pochopení děkuji!  Mše sv. v Chudenicích 16. září nebude, prosím o účast na pouti v Borovech.

Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Borovech  bude sloužena 10. září,  v 10:30 hod. začínáme průvodem od mlýna. Velice Vás prosím o účast na této pouti!!! Všechny ostatní bohoslužby se tento den ruší!

Diecézní pouť do kláštera Teplá se uskuteční 16. září -  putujeme soukromě. Začátek v 9:45 hod. , v 11:00 hod. mše sv., zakončení pouti v 15:30 hodin.

Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Jíně  bude slavena 17. září od 14:00 hod.

Setkání rodáků v Chudenicích se koná 23. září  – mše sv. bude sloužena

v 11:00 hod.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Václava budeme slavit:

- Přetín                  24. září ve 14:00 hod.

- Mezihoří             28. září ve 14:00 hod.

- Třebýcinka        30. září ve 14:00 hod.

Znovuotevření kostela po opravě /I etapa pokračujeme v 2018/        a poutní bohoslužba ke cti sv. Václava ve Švihově proběhne 1. října    v 9:00 hod. Ruší se mše sv.Dolany a Vřeskovice. 14:00 hod mše sv. Nezdice.

Poutní bohoslužba ke cti Panny Marie Růžencové   bude sloužena v Křenicích 8. října ve14:00 hod. Bohoslužba v Chudenicích v sobotu 7. října se ruší. Srdečně zvu.