Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 5/2018- září, říjen

26. 8. 2018

 

Všemohoucí věčný Bože, na přímluvu svatého Václava, dědice české země, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou: dej jim ducha moudrosti a prozíravosti; ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až do přirozené smrti; ať podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy; ať poctivě spravují svěřený majetek a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti; ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím, probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově. Nás pak naplňuj Svatým Duchem a veď ke svědomitosti, abychom svým životem přispívali ke šťastné budoucnosti národa a zodpovědně rozhodovali. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

 

Další dopis z Indie! Překlad dopisu Prashantha Noronhy z května 2018, Mudkani.

Drahý Tomaszi Kowaliku, ozývá se Vám Prashant Noronha, šťastný, že Vám může napsat tento dopis a vyprosit si od Vás požehnání.

Mám se bombasticky a doufám, že i Vy. Ujišťuji Vás o své každodenní modlitbě.

Předně jsem velmi šťastný, že Vás mohu informovat o kladném výsledku mého studia Obchodního bakaláře z prvního semestru, který jsem absolvoval s dobrými známkami. Právě jsem dokončil druhý semestr zkouškami v dubnu, předpokládám, že dobře, čekám nyní na výsledky.

Brzy po mých zkouškách v druhém semestru jsem měl jeden měsíc semestrálních prázdnin a nyní se velice těším na letní dovolenou.

U mě doma se všichni těší dobrému zdraví. Starší bratr Sebastian dokončil kurz mechanika motorových strojů a hledá si zaměstnání. Bratr Prajwal dokončil desátý stupeň základního vzdělání a pokračuje ve studiích na ITI College. Sestra Lidiya skončila devátý stupeň základní školy a postoupila do desátého.

Pro mé potřeby v dalším akademickém roce jsem obdržel z rukou ředitele Bala Pragathi Kendra Services úhradu poplatků, sešity, tašku, deštník a další potřebný školní materiál od Vás, jsem za to velmi vděčný. Pomáháte mi velmi v mých studiích. Jsem velmi vděčný za Vaší laskavou a milou podporu v mém vzdělání. Potřebuji stále Vaše požehnání, já se za Vás také denně modlím.S láskou končím svůj dopis a toužím po Vašem požehnání.  

Milující Prashanth Noronha

Každou třetí neděli v měsíci po nedělní mši svaté ve Švihově  nabízím setkání ve farní budově k prohlubování vztahů mezi námi.

Biblická hodinaŠvihov - první neděle v měsíci od 19 hodin na faře, Dolany - čtvrté úterý v měsíci 30 minut před mší sv. Udělejme jsi čas, prosím o účast na biblické hodině.

Vyučování náboženství  bude probíhat ve farních prostorách na začátku každého měsíce v pátek od 19:00 hodin pro starší děti a v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin pro mladší děti se Sestrou Gonzagou. Prosím o přihlášení svých dětí. První setkání bude 14. a 15. září 2018.

Ze sbírky  na bohoslovce / 19. srpna / naše farnost odeslala 4322,- Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“. V neděli 21. října se bude konat sbírka na misie.

Poutní bohoslužba v Radkovicích u Měčína  bude sloužena 1. září v 10:30 hod.

Poutní bohoslužbu ke cti sv. Jiljí  budeme slavit ve Švihově 2. září v 10:30 hod. Mše sv. v Dolanech bude v 8:30 hod., ve Vřeskovicích se mše sv. ruší. Ve 14:00 hod. bude sloužena mše sv.  v Nezdicích.

Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Borovech  bude sloužena 9. září, začínáme v 10:30 hod. průvodem od mlýna. Velice Vás prosím o účast na této pouti!!!

Bude pouze mše sv. v 8:00 hod. ve Švihově, všechny ostatní bohoslužby se tento den ruší!

Diecézní pouť do kláštera Teplá se uskuteční 15. září -  putujeme soukromě. Začátek v 9:45 hod., v 14:30 hod. mše sv., zakončení pouti v 15:45 hodin. Mše sv. v Chudenicích 15. září nebude, prosím o účast na této pouti. Zájemce o ev. společné putování prosím o přihlášení do 9. září 2018, mobil: 732 540 052.

Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Jíně  bude slavena 16. září ve 14:00 hod.

Pouť ke cti sv. Václava ve Švihově28. září v 10:00 hod. mše sv. ke cti sv. Václava a za požehnání pro českou vlast, poté posezení a občerstvení ve farních prostorách. Srdečně Vás zvu.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Václava na území farnosti budeme slavit:

- Přetín                  30. září ve 14:00 hod., mše sv. v Chudenicích 29. září nebude!

- Mezihoří             28. září ve 14:00 hod.

- Třebýcinka        6. října  ve 14:00 hod.

Poutní bohoslužba ke cti Panny Marie Růžencové   bude sloužena v Křenicích       7. října ve 14:00 hod. Bohoslužba v Chudenicích v sobotu 6. října se ruší. Srdečně zvu.

Náboženství pro děti  proběhne 12. října v 19:00 hod. a 13. října od 9:00 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme.

Děkovná bohoslužba   u příležitosti výročí posvěcení kaple ve Svrčovci se bude konat     28. října v 10:10 hod. Tento den se ruší bohoslužba v Dolanech.

Pozor!!!27. října změna letního času na zimní, posun ručiček hodin z 3:00 hod. na 2:00 hod. Změna hodin bohoslužeb – v zimním čase o hodinu dřív!!!

Poutní bohoslužbu ke cti sv.Wolfganga budeme slavit 28. října ve 14:00 na Bolfánku v Chudenicích. V případě nepříznivého počasí bude sloužena mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele! Bohoslužba v sobotu 27. října se ruší.