Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 5/06 - 2. dubna 2006

2. 4. 2006

Velikonoce

Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach. Nebojte se toho, co jste sami vytvořili, nebojte se ani všeho, co člověk vyrobil a čím je den ode dne více ohrožován! A konečně, nebojte se sami sebe!

Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: „Nebojte se!“ Tato slova potřebujeme dnes možná více, než kdy jindy.

Je nutné, aby zesílila jistota, že existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa, kdo má v rukou klíče od smrti a podsvětí, kdo je alfou i omegou. A tento někdo je Láska... Jen on se může plně zaručit za slova „Nebojte se!“ Jan Pavel II.

Radostného prožití velikonočních svátků, setkání s Kristem přinášejícím sílu života do našich každodenních starostí a přede vším znovu objevení pravdy, že díky Ježíšovo zmrtvýchvstání tvoříme rodinu s těmi, kteří nás předešli na cestě života – přeji Vám všem. A děkuji, že jste! Bez Vás můj život by nebyl tak krásný! P. Adam Lodek

Sbírka na Charitu se uskuteční v našich kostelech v neděli 2. dubna během bohoslužeb. Ze sbírky na „Svatopetrský haléř“ naše farnost odeslala 1.500 Kč.

Setkání mládeže s biskupem se bude konat ve dnech 7.-8. dubna. Setkání začíná v pátek tradiční křížovou cestou centrem Plzně - začátek v katedrále sv. Bartoloměje v 18:00. Nabízíme mládeži možnost noclehu na DCM. V sobotu program začíná v 9:30. Společná modlitba, zajímavé přednášky a možnost diskuse nás budou vést k rozjímání motta letošního setkání: „Svítilnou mým nohám je tvé Slovo, světlem na mé stezce.“ (Žalm 119,105). Program vyvrcholí mší svatou s průvodem s ratolestmi v kapli sv. Barbory ve 14:00. Na závěr mše svaté otec biskup každému z vás osobně požehná a předá dárek. 7. – 8. dubna se nebudou konat u nás bohoslužby!

Bohoslužby na Květnou neděli: 8.30 Švihov, 10.10 Dolany, 11.30 Chudenice. Úterní bohoslužba v Dolanech - 11. dubna - se ruší.

Kající bohoslužba spojená s adorací Nejsvětější svátosti (v kostele) a příležitostí ke svátosti smíření u více zpovědníků (na faře) se bude konat 9. dubna na Květnou neděli ve Švihově od 15.00hod. Zakončení v 17.00hod. v kostele. S tohoto důvodu se ruší dopolední setkání na faře.

Pobožnost křížové cesty  se bude konat ve Švihově každý pátek po mši sv. (na Velký pátek od 18.00 hod.); v Dolanech každou neděli před mší sv. a na Velký pátek od 16.30hod.; v Chudenicích v úterý po první neděli a na Bílou sobotu od 15.00 hod.;

Příležitost ke svátosti smíření na Velký pátek v Dolanech 30min. před Křížovou cestou a v Chudenicích na Bílou sobotu po Křížové cestě.

Velikonoční setkání rodin  plánované na 17. dubna z organizačních důvodů se posouvá na měsíc květen. O konkrétním termínu budu včas zájemce informovat.

Velikonoční bohoslužby

Zelený čtvrtek

Velký pátek

Velikonoční vigilie

Velikonoční neděle

Velikonoční pondělí

Švihov

18.30

18.30

20.00

11.30

11.30

Dolany

-------

-------

-------

8.30

-------

Chudenice

-------

-------

-------

10.00

-------

Vřeskovice

-------

-------

-------

-------

10.00

Měčín

-------

-------

-------

-------

8.45

V Petrovicích u Měčína bude sloužena poutní bohoslužba ke cti sv. Vojtěcha v sobotu 22. dubna od 14.00 hod. Od 15.00 hod. jste všichni srdečně zváni na koncert duchovní hudby.

V dnech od 18.–29. dubna se ruší všechny bohoslužby v naší farní oblasti. V nutných situacích kontaktujte, prosím, sousední farnosti.

Diskusní večírek se bude tento měsíc konat v sobotu 29. dubna od 19.30 – 21.30 hod. v prostorách fary. Téma setkání: Máme odvahu vždy mluvit pravdu? Všichni jsou srdečně zváni!

Výlet 6.května  - v tradici naší farnosti jsou zavedeny jarní výlety. Tentokrát máme v plánu navštívit známý klášter v Kladrubech, zastavit se krátce na prohlídce města Stříbro a pro zájemce je naplánovaná návštěva bazénu v Plzni-Slovanech. Zájemci ať se hlásí co nejrychleji a zvlášť jsou vítáni řidiči osobních automobilů, na kterých závisí úspěch našeho výletu.

Farní dovolena  plánovaná v Nízkých Tatrách z důvodů malého zájmu se ruší. Místo toho se nabízí týdenní pobyt na Šumavě v zatím neurčeném místě. Termín: 6. – 11. srpna. Zájemci se mohou hlásit u P. Adama.

„Klub přátel dobrého filmu“ ve Švihově z důvodu malého zájmu prozatím pozastavuje promítání v kině KD. V nejbližší době budeme informovat jak aktivita bude pokračovat. Pokud někdo má nějaké nápady prosím o sdělení!

Oblastní charita Klatovy v posledních týdnech zahájila provoz pečovatelské služby v Chudenicích a ve Švihově. Cílem pečovatelské služby je zajistit seniorům, kteří chtějí zůstat ve vlastním domácím prostředí, pomoc při zajišťování plnohodnotného života. Díky pečovatelské službě může senior setrvat co nejdéle doma, kde se cítí dobře. Pečovatelská služba zajišťuje donášku obědů, léků a nákupů, pomoc při úkonech osobní hygieny, jednoduché ošetřovatelské úkony, úklid, doprovod k lékaři, obnovu a nácvik vlastních dovedností, bezplatné poradenské služby. Podrobnější informace v příštím čísle „Farníčku“.


Štěstí - Člověk má podivnou schopnost hledat věci na nepatřičných místech. Domnívá se například, že bude spokojen, až si opatří nové …, až bude mít víc času na ... A přestože stále znovu zakouší, že tyto věci jeho srdce na dlouho neuspokojí, ve shánění pokračuje. Pořád se chytá nových nadějí, které ale vedou k dalším zklamáním.

Je ale omyl domnívat se, že štěstí je mimo nás. Štěstí je v našem nitru! Boží království je mezi vámi, říká Ježíš (Lk 17,21). Žádné věci nás tak nemohou učinit šťastnými. Hluboko v srdci každého z nás je chrám Boží, jehož láskou jsme obklopeni. Není tedy třeba štěstí „hledat“. Stačí si uvědomit, že tento poklad nosíme v sobě, podívat se do sebe, objevit bohatství, které v sobě nosíme. Bůh žije v našem nitru.                             Stinissen Wilfrid

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář